Monday, July 23, 2018

Đời Buồn nhiều hơn vui 😧

Xả Buông tất cả VUI BUỒN 🙏🙏
Để lòng thanh thản trên đường ⏫QUY TIÊN _((🙏))_