Thursday, November 5, 2009

TA PHẢI SỐNG


Ta phải sống, vì đời luôn đáng sống
Sống cho Người, cho cuộc sống ngày mai
Cho cháu con, cho tuổi trẻ tương lai
Và nên sống cho Quê Hương Nước Việt

Ta phải sống, vì ta giòng hào kiệt
Giống Tiên Rồng, giòng máu của Cha Ông
Dù máu xương gục ngã chất cao chồng
Nhưng phải sống rạng danh không hổ thẹn

Cộng vào Nam chúng gây điều uất nghẹn
Cướp của dân, hà hiếp hại dân lành
Đồng bào ta giờ rên xiết lầm than
Nên phải sống, diệt tan loài quỷ đỏ

Anh em ơi, đứng lên làm sáng tỏ
Nỗi căm hờn xin góp một bàn tay
Cùng đứng lên quyết dựng lại ngày mai
Cho Dân Việt, sống vui đời hạnh phúc...

Ta phải sống, đứng lên không khuất phục
Diệt quân thù, xây dưng lại nhà Nam
Máu trong tim bất khuất quyết không hàng
Ta phải sống, nhìn quê hương bừng sáng

Ta phải sống, dù đau buồn Quốc Hận
Không thể nhìn Cộng sản phá Quê hương
Không làm theo bọn trí thức lầm đường
Đổi Quốc Hận thành Tự Do dối trá

Hãy đứng lên, đừng nhìn nhau xa lạ
Hãy một lòng vì Nước quyết vùng lên
Đừng tham danh như bao kẻ ươn hèn
Vì lợi nhỏ, quên đi điều sỉ nhục

Hãy đứng lên, cùng nhau mau tỉnh thức
Đừng quay lưng giấu mặt đứng làm ngơ
Hãy chỉ tên vạch mặt bọn côn đồ
Dân Nước Việt không bao giờ hèn nhát

Ta phải sống không cúi đầu phó thác
Nhìn Cộng nô dâng lãnh hải cho Tàu
Bằng công hàm bán nước bọn đầu trâu
Nợ Tổ Quốc, non sông ta phải sống

Nguyễn Vạn Thắng