Sunday, March 20, 2011

Tương lai Pháp ngữ tại Việt Nam tùy thuộc vào việc phát triển hợp tác

Bích chương kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2011.
Bích chương kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2011.
Nguồn : www.20mars.francophonie.org
 
Mai Vân
 
Hôm nay, 20/03/2011, cả thế giới chào mừng Ngày Pháp ngữ Quốc tế. Tại Việt Nam, thành viên sáng lập của khối Francophonie, như thông lệ, nhiều sinh hoạt kỷ niệm đã được tổ chức. Trong bối cảnh tiếng Anh ngày càng khẳng định vị trí ngoại ngữ số một, tương lai tiếng Pháp tại Việt Nam được cho là phải tùy thuộc vào việc phát huy hợp tác giữa các nước trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Giáo sư Nguyễn Xuân Tú Huyên tại Thành phố Hồ Chí Minh
 
20/03/2011
by Mai Vân
Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Nguyễn Xuân Tú Huyên, tham gia hướng dẫn nghiên cứu tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và hợp tác với các trường Đại học Pháp (Grenoble, Caën...) đã điểm qua một số sinh hoạt nổi bật tại Việt Nam nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ 2011. Đối với giáo sư Tú Huyên, đã qua rồi thời kỳ mà việc phát triển tiếng Pháp đơn thuần dựa vào việc thúc đẩy giảng dậy và học tập ngôn ngữ trong trường học. Ngày nay, để có chỗ đứng, tiếng Pháp cần phải tạo được sức hút, thông qua các lãnh vực hợp tác cụ thể từ kinh tế đến văn hóa.

No comments: