Monday, July 25, 2011

Không cờ đỏ-cờ vàng tại cuộc Biểu tình chống Tàu cộng ở London, dùng bản đồ Vietnam là điểm kết hợp chung!!!

Posted on July 25, 2011 by HNSG

Tin BBC_Vào hôm 24-7-2011 tại London đã có cuộc Biểu tình của người Vietnam trước Tòa Đại Sứ Tàu cộng. Điểm đáng chú ý ngoài các khẩu hiệu tố cáo TC xâm lược, đã không có cờ đỏ (Cộng sản) hay cờ vàng (Quốc gia) xuất hiện, những người biểu tình (tiểu thương, trí thức, lưu học sinh và sinh viên Việt tại Anh) đã dùng hình ảnh bản đồ Vietnam như là mẫu số chung!
VIDEO dưới đây:


Phía bên kia đường, cánh cửa Đại sứ quán TQ đóng cửa im ỉm, phía trước chỉ có một xe cảnh sát trực bảo vệ. Ngày Chủ Nhật, tòa Đại sứ TQ không hề treo quốc kỳ.
Một Việt kiều tại London nói với BBC rằng đã tới lúc TQ chấm dứt nói dối và ngừng ngay việc đánh đập, bắn giết ngư dân VN. 
hình to quá mời quý vị vào link xem :

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2011/07/110724_london_demo_pix.shtml
 

No comments: