Sunday, July 24, 2011

Video Biểu tình chống TQ lần 8 tại Hà Nội 24-7-2011 Protest against China

7/24/2011

Người dân yêu nước tại Hà Nội tiếp tục biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bất chấp việc ngày 17/7/2011 bị công an đàn áp dã man với đoạn video lịch sử bốn người giữ tay chân, một người đạp thẳng vào mặt người biểu tình yêu nước.


No comments: