Sunday, August 21, 2011

TIN KHẨN Hà Nội : 1:30 sáng ngày 22-8, chị Đặng Bích Phượng có lệnh tạm giam 3 ngày. Chị Bùi Hằng đang làm loạn lên ở ngay trước công an Hoàn Kiếm khi công an di chuyển chị sang khu giam giữ hình sự!

8/21/2011

TIN KHẨN Hà NộiTIN KHẨN: 1:30 sáng ngày 22-8, chị Đặng Bích Phượng có lệnh tạm giam 3 ngày. Chị Bùi Hằng đang làm loạn lên ở ngay trước công an Hoàn Kiếm khi công an di chuyển chị sang khu giam giữ hình sự! 

No comments: