Friday, December 2, 2011

Bầu cử Quốc hội Nga : Đảng cầm quyền có nguy cơ mất đa số tuyệt đối

Thứ sáu 02 Tháng Mười Hai 2011

Tú Anh
Theo các kết quả thăm dò ý kiến, tham nhũng và khó khăn kinh tế làm nhiều người dân Nga mất tín nhiệm đảng Nước Nga Thống Nhất của thủ tướng Putin. Tuy nhiên đảng cầm quyền vẫn đặt chỉ tiêu giành 75% phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 04/12/2011. Phân tích của nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Matxcơva.


Thông tín viên Nguyễn Minh Cần-Matxcơva
 
02/12/2011
 
 
tags: Bầu cử - Nga - Phỏng vấn

No comments: