Tuesday, December 6, 2011

Thương Phế Binh VNCH: yễm trợ Thương Phế Binh VNCH

Posted on by HNSG

Vào ngày 3-12-2011, Hội Gia đình Quân Cán Chính VNCH Hoà Lan đã tổ chức một đêm văn nghệ với bửa cơm tình thương nhằm gây quỹ yễm trợ Thương Phế Binh VNCH nơi quê nhà.
Đây là công tác có tính cách định kỳ mà Hội QCCVNCH/HL mỗi năm đều thực hiện để có nguồn tài chánh giúp đỡ anh em TPB.
Hội QCC/HL được biết ngoài những công tác sinh hoạt với Cộng Đồng và với các hội đoàn bạn, hội còn có những hoạt động mang tính cách lễ nghi hoặc ân tình đáp nghĩa, như hằng năm tổ chức thăm viếng mộ phần các anh em cựu QCC đã qua đời hoặc tổ chức bửa cơm tình thương có văn nghệ phụ diễn để quyên tiền nhằm giúp đở TPB như hôm nay.
Tháng cuối năm thường là tháng mà ai ai cũng nhiều công việc và bận rộn, thế mà anh em QCC đã không ngại hoàn cảnh cũng như thời tiết tổ chức bửa cơm tình thương mang tính cách đền ân đáp nghĩa đối với những người anh em kém may mắn còn lại nơi quê hương quả là một điều đáng trân quý.
Nguyễn Liên Hiệp


No comments: