Tuesday, April 17, 2012

VIẾT GỬI BẠN Ở QUÊ NHÀ - Vĩnh Nhất Tâm

VIẾT GỬI BẠN Ở QUÊ NHÀ


Ta là kẻ đang trên miền: Đất-hứa
Hứa với lòng: Nuôi chí lớn Cha Ông
Viết dòng thơ ghi lại giống Tiên Rồng
Vốn bất khuất... hơn bốn ngàn năm lẻ.

Không nhắm mắt chạy theo thời kể lể...
Vì lợi quyền phản bội đấng Hùng-anh
Hai mươi năm (1954-1975) trang sử Việt lưu danh
Đuổi giặc Mác... mang voi giày đất Tổ.

Ta sẽ viết những dòng thơ kể rõ
Những tội đố: Hồ Duẫn Giáp Đồng Chinh...
Đã học đòi tôi ác Stalin
Biến đất Mẹ… thành mồ chôn dân Việt.

Ai yêu nước, ai thương dân đều biết
Toàn là trò dối trả hại lương dân
"Mẹ anh hùng" khi còn ở rừng xanh
Nay ra phố vênh vang ...loài man rợ.

Lại cúi mặt với giặc Tàu... nịnh bợ
Rước Hán vào vùng chiến lược: Tây Nguyên
Có khác nào tạo sông núi ngửa nghiêng
Còn trơ mặt cho Hán đào Cột-mốc.

Lũ độc ác thấy giặc Tàu bóc lột
Lái tàu vào trong hải phận nước Nam
Rồi tung hoành còn hiếp đáp Ngư-dân
Thật nhục nhã: Đâu chủ quyền đất nước????

Bao Người-trẻ vì sinh tồn tiếp bước
Không rụt rè, hãi sợ lũ phi dân
Chị Minh Hằng, cô Minh Hạnh... hiên ngang
Còn vô số.... đang tim phương giải thể.

Muôn cứu nước không thể nào chậm trể...
Muốn đuôi Tàu phải triệt hạ Việt gian
Mới rảnh tay trực diện bọn xâm lăng
Vì Việt cộng là đầu dây mối nhợ!!!

Vĩnh Nhất Tâm 16.4.2012
Like · · Follow Post · 23 min

No comments: