Friday, May 11, 2012

Hạ cờ VC tại Trung tâm Phật giáo Thái Lan ở Dallas

From: CaoChanhCuong <k15vb@yahoo.com>


Hạ cờ VC tại Trung tâm Phật giáo Thái Lan ở Dallas
(Bản tin của UBBV/QK/VNCH)
 
      Do sự thông báo của đồng hương cho biết tại Trung tâm Phật giáo của Thái Lan (Buddish Center of Dallas) số  8485 đường Stults Road, Dallas, TX 75243 có treo cờ Việt cộng. Chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Dallas liên lạc can thiệp với trung tâm Phật giáo nầy để yêu cầu cho hạ cờ VC xuống và xin thay thế vào bằng lá cớ vàng của VNCH. Kết quả quí thầy tại chùa Phật giáo Thái Lan nầy đồng ý cho hạ cờ VC xuống  và mong muốn có lá cờ vàng VNCH để thay thế. Cộng đồng Dallas đã liên lạc vởi Ủy ban Bảo vệ Quốc kỳ VNCH để xin giúp đỡ cung cấp một lá cờ vàng theo kích thước yêu cầu của cơ sở Phật giáo Thái Lan.
 
   Ngày 4 tháng 5 năm 2012, UBBV/QK/VNCH đã trực tiếp đàm thoại với thầy Panom của Trung tâm Phật giáo Thái Lan nói trên để tìm hiểu thêm sự việc và sau đó đã gởi cho họ một lá cờ vàng loại nhỏ để trưng bày tại cơ sở Phật giáo nầy. Được hỏi tại sao Chùa Thái Lan lại treo cờ của Việt Nam, thầy Panom cho biết vì một số đồng hương Việt Nam thường hay đến cúng lễ và sinh hoạt tai đây.
 
  Đây là lá cờ Việt cộng thứ 39 bị hạ xuống tại Cộng đồng Dallas-Fort Worth. Thêm một thắng lợi chính nghĩa cờ vàng trong Cộng đồng người Việt hải ngoại.
 
Ngày 4-5-2012
UBBV/QK/VNCH
e-mail

No comments: