Monday, May 14, 2012

Một vài hình ảnh cuộc biểu tình tại Ottawa ngày 05/05/2012

Vài hình chụp buổi biểu tình kêu gọi chính phủ Canada giúp đỡ việc đòi hỏi nhân quyền, dân chủ cho VN, tự do cho các nhà tranh đấu trong nước và nhạc sĩ Việt Khang, ngày thứ Bảy, May 5th 2012, trước trụ sở Quốc Hội Canada, Parliament Hill, Ottawa.


May 8, 2012


http://tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%C5%BEB%19Q

No comments: