Thursday, June 21, 2012

ĐỀN TỘI CƯỚP GIỰT BẤT CÔNG TƯƠNG XỨNG - Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN

 
Đây là Bài thứ 12 trong loạt bài Chủ đề: DÂN OAN, DÂN ỨC VÀ DÂN BẠO ĐỘNG DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN.
Theo rõi từ lâu những kết án của Tòa đối với những vụ Tham nhũng, Hối lộ hay cưỡng chế chiếm Đất đai, Tài sản của Dân do những người nắm quyền lực, chúng tôi thấy việc kết án chú trọng đến hình phạt DANH DỰ chứ không tha thiết đến việc ĐỀN TỘI BẤT CÔNG bằng hoàn trả lại những người bị cướp giựt vật chất cho tương tương xứng.
 
Quan điểm của Tòa án CSVN
 
Việc Tham nhũng, Hối lộ, thâm lạm Công quỹ vào túi riêng thuộc lãnh vực VẬT CHẤT cụ thể. Nhưng Tòa án xoay quanh lòng vòng tìm tòi kết án về DANH DỰ như vi phạm hành chánh, như không tuân thủ lệnh thi hành công vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần cách mạng phục vụ nhân dân, làm mất thanh danh đảng, rồi bị cách chức hoặc thuyên chuyển sang chức vụ khác, loại ra khỏi đảng, hoặc xử phạt ngồi tù trong một số năm… Tham nhũng, Hối lộ, Thâm lạm Công quỹ thuộc VẬT CHẤT mà Tòa án lại coi nhẹ về việc truy tìm những VẬT CHẤT thu vào túi riêng cất giữ ở đâu để thâu hồi lại trả cho nguyên chủ hữu của VẬT CHẤT. Có nhiều phiên Tòa, sau khi bị kết án, Bị cáo tuyên bố :”Khi ăn thì cùng ăn, nhưng khi chịu tội, thì chỉ một mình tao !”. Phả chăng việc Tham nhũng, Hối lộ, Thâm lạm Công quỹ dính chùm với nhau trong hệ thống quyền lực của đảng ngay cả dính tới chính những Quan Tòa tuyên án xử bị can. Khi dính chùm với nhau như vậy, thì việc moi ra truy tìm VẬT CHẤT tiêu tán đi có thể động chạm đến chính TÀI SẢN vật chất mà những người có quyền lực hơn Quan Tòa đang giữ và sống cho mình. Việc tránh né không truy tìm thâu hồi TÀI SẢN ăn cướp được này, mà chỉ kết án về DANH DỰ cho một mình bị cáo trước Tòa là việc tránh né làm đổ vỡ quyền lực của cả hệ thống bao che chằng chịt trong đó gồm chính những Quan Tòa.
 
Quan điểm của người Dân
 
Việc kết án về DANH DỰ cho bị cáo Tham nhũng, Hối lộ, Thâm lạm Công quỹ không phải là quan điểm chính yếu của người Dân. Cái DANH DỰ thuộc về đảng và những kẻ nắm quyền hành của độc đảng. Người Dân một nước phải nai lưng làm ăn và đóng thuế tạo Công quỹ. Những người có quyền hành thâm lạm Công quỹ cho túi riêng là làm sự bất công đối với tiền thuế đóng góp của Dân. Quan điểm cụ thể và duy nhất của Dân là phải truy tìm cho ra món tiền thâm lạm Công quỹ cất dấu ở đâu để hoàn lại cho Dân, còn DANH DỰ đảng thì đảng tha hồ ca tụng tâng bốc hay trát phân vào mặt.
VINASHIN vay nợ nước ngoài, thì khi đáo hạn, Vinashin phải trả. Việc quỵt nợ của Vinashin, đối với Dân không quan trọng là cái DANH DỰ của Vinashin, mà chính là việc nước ngoài sẽ không cho Việt Nam vay nợ nữa làm thiệt hại cụ thể cho sinh hoạt Kinh tế của toàn Dân. Cũng vậy, khi Vinashin tuyên bố thua lỗ tới USD.4.4 tỉ, thì đối với Dân việc hệ trọng hơn hết là phải truy tìm ra số tiền khổng lồ ấy cất dấu ở đâu để thâu hồi lại. Nguyễn Tấn Dũng hay Ban Quản trị Vinashin có mất DANH DỰ và bị cách chức hay bỏ tù, thì đó không quan trọng đối với Dân. Điều quan trọng là truy tìm ra số tiền ấy. Tiền vào phải biết nguồn nào, Tiền ra phải biết điểm tới, đó là nguyên tắc Kế toán. Tiền vào không từ trời rơi xuống và Tiền ra không do gió lốc xoáy lên trời tán loạn. 
 
Hành động cụ thể của DÂN OAN
 
Đã nhiều năm trường rồi Dân Oan nằm la liệt lề đường, kéo đến hết cơ quan này đến cơ quan kia để khiếu kiện. Nhưng không ai xử cho việc họ khiếu nại. Với thời gian, họ biết rằng những kẻ có quyền lực há miệng mắc quai, không dám xét xử cụ thể vì hệ thống quyền lực phải xét xử đã được đấm miệng bằng Tham nhũng, Hối lộ ngập họng rồi, nói ra không được nữa, mà chỉ còn cách cho bạo lực Công an giải tán hay tập trung dân oan về một nơi cho tạm êm chuyện.
Chính vì thái độ ăn ngập họng và cả vú lấp miệng em này mà DÂN OAN không còn chỉ giữ quan điểm trong đầu óc, mà họ phải HÀNH ĐỘNG dù bằng BẠO ĐỘNG. Vụ Tiên Lãng Hải Phòng, Vụ Văn Giang Hưng Yên là chuyển quan điểm sang HÀNH ĐỘNG cụ thể của Dân Oan. Đối với Dân Oan Tiên Lãng và Văn Giang, họ không cần biết DANH DỰ của đảng ở chỗ nào, mà họ chỉ biết Đất Đai bị cưỡng chế để tiếm đoạt phải hoàn trả lại cho họ tương xứng. Chỉ có thế thôi.
Nếu nhìn vào việc hai Mẹ, Con ở Cần Thơ lõa thể để giữ Đất, thì phải hiểu rằng hai Me,Con không còn nghĩ đến DANH DỰ của chính bản thân mình, thì làm sao trọng DANH DỰ của đảng. Họ chỉ nghĩ đến giữ Đất mà quyết định lõa thể, quên chính DANH DỰ của mình.
Chủ đề DÂN OAN, DÂN ỨC VÀ DÂN BẠO ĐỘNG DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN có nghĩa là người Dân không còn tin tưởng vào sự giải quyết Tham nhũng, Hối lộ, Thâm lạm Công quỹ của cả một hệ thống thối nát cướp của và bao che cho nhau để cất giữ tiêu tán. Vì vậy người Dân, nhất là Dân Oan, chỉ còn một quyết định duy nhất: DỨT BỎ CẢ MỘT CƠ CHẾ CSVN thối nát bao che cho nhau ấy.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 21.06.2012
Web: http://VietTUDAN.net

No comments: