Sunday, June 17, 2012

PARIS: Thư Mời Tham Dự Ngày Quân Lực 19/06. Được Tổ Chức vào Ngày Chủ Nhật 17/06/2012. Từ 14 giờ 30 đến 18 giờ 00 Tại Nhà Thờ Saint-Hippolyte ( salle 27 ) 27 Avenue De Choisy, 75013 Paris (repost)

Thư Mời Tham Dự
Ngày Quân Lực 19/06 Tại Paris
Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH / Âu Châu 
Trân trọng kính mời
Quý Ông , Bà và Gia Đình
đến tham dự :
Ngày Quân Lực 19/06 Được Tổ Chức vào
Ngày Chủ Nhật 17/06/2012 
Từ 14 giờ 30 đến 18 giờ 00
Tại Nhà Thờ Saint-Hippolyte ( salle 27 )
27 Avenue De Choisy , 75013 Paris
 
Sự hiện diện ca Quý Đồng Hương , Qu Chiến Hữu và Gia Đình là niềm khích lệ lớn lao , là một vinh dự to lớn cho Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH / Âu Châu , Đồng thời cũng phát huy lên tinh thần Đoàn Kết keo sơn ca Cộng Đồng Ngưởi Việt T Nạn Cộng Sản trong ngày Hội Lớn ca Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà .
 
Trân trng kính mời .

No comments: