Tuesday, June 12, 2012

THIÊN TAI: Động đất Afghanistan con số thiệt mạng có thể lên tới 80 người


KUNDUZ, Afghanistan (Reuters) - thứ Ba, chính phủ Afghan lo ngại con số thiệt mạng ít nhất 80 người trong một vụ chuồi đất do động đất ở vùng núi phia Bắc Afghanistan.


động đất gây ra đất chuồi khiến 22 ngôi nhà bị vùi lấp cùng với những người cư ngụ, chỉ mới có xác của 2 phụ nữ được đội cứu hộ tìm thấy / Photo 11 juin 2012/REUTERS

tin tức báo điện tử Pháp - 12 juin 2012

No comments: