Wednesday, August 15, 2012

Mấy vần thơ chua - Lê Dủ Chân (DanLamBao)

Mấy vần thơ chua


 
 
 
 
Nỗi lòng của Lú
Cẩm Đào xin chớ hại ta 
Anh làm như thế chết cha ta rồi
Làm răng ta sống ở đời 
Làm răng ta mở được lời trước dân
Ta đã năn nỉ ân cần
Xin anh hãy để dần dần tính sau
Cớ sao anh bước quá mau
Đem quân đóng đảo đem tàu bao vây
Trước sau gì nước non này
Lâu mau cũng sẽ vào tay anh mà
Nóng vội sẽ khó cho ta
Dân ta nổi loạn cửa nhà khó yên
Nếu ta mất chức mất quyền
Hỏi anh có được bình yên không nào
Đúng theo thỏa thuận cấp cao
Việt Trung sáp nhập vào năm hai ngàn...
Lạy anh xin chớ làm càn
Nảy sinh phức tạp khó dàn xếp yên
Nhân danh là đảng cầm quyền
Ta đây sẽ quyết giữ yên tình hình
Triệt để đàn áp biểu tình
Nhốt hết những đứa muốn kình chống ta
Thẳng tay trừng trị không tha
Bọn người chia rẽ nước ta nước Tàu
Mười sáu chữ vàng đi đầu
Cọng thêm bốn tốt ơn sâu nghĩa dày
Đào ơi hiểu lấy Trọng này
Lòng dân thà mất bụng thầy phải theo.


Bác đi bi đát

Theo Tàu chống Mỹ thân Nga
Chính là sách lược đảng ta đang cần
Đảng mong bắc thuộc đến gần
Để mau chóng được thành dân nước Tàu
Bác mơ đảng mộng thay nhau
Làm thân nô bộc chư hầu Bắc Kinh
Công ơn chủ tịch chí minh
Con đường của bác tài tình là đây
Bán đi non nước Việt này
Làm quan thái thú vinh thây suốt đời
Ơn này đảng nhớ đời đời!
Con đường cách mệnh - cuộc đời quang vinh
Muôn năm chủ tịch chí minh!


Còn đảng còn mình

Nước mất nhà tan chuyện đâu còn đó
Bọn ta đây chỉ biết còn đảng còn mình
Lời của bác năm xưa đã chứng minh
Trung với Việt cùng chung màu cờ đỏ
Vài ngàn thước đất đôi ba hòn đảo là chuyện nhỏ
Chuyện sống còn của đảng mới đáng lo
Quyền lực này do Trung Quốc ban cho
Đâu có thể vì dân mà đánh mất
Đâu có thể vì đôi ba thước đất
Vì Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Trường Sa
Đường lưỡi bò hay bô-xít Gạc Ma
Làm ảnh hưởng giữa ta và Trung Quốc
Mất đôi chút có đáng chi mà nhục
Trả công ơn cũng là chuyện phải làm
Không có đảng không có Việt Nam
Không có Trung Quốc đảng làm sao tồn tại
Và ta đây đâu có được thế nầy!


Cọng lạ cọng quen

Cọng Tàu cọng cọng Việt Nam
Hai thằng cọng lại nước Nam tiêu điều
Cọng lạ thì cứ làm liều
Cọng quen thì cứ nhiễu điều giá gươm
Chỉ dân là kẻ đáng thương
Lơ lơ láo láo như phường không cha
Mai đây mất nước mất nhà
Hỏi dân nước Việt dọn nhà về đâu!
Về đâu cũng cảnh bể dâu
Bằng chi bám trụ diệt sâu giữ nhà
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Chia sẻ bài viết:
Lưu ý: Trước khi gửi ý kiến phản hồi, mong các bạn đọc kỹ những điều đã được quy định tại phần "Thôn Quy"

Xem 1 ý kiến

 • tèo
  Việt Nam một cõi Tàu Ta
  Biểu tình ái quốc là Ta dẹp liền
  Hoàng Trường Sa đảo tổ tiên
  Chú Đồng, ông Bác bút nghiên ký rồi
  Sao còn lắm kẻ lôi thôi
  Xuống đường hô hoán tách rời Tàu Ta

No comments: