Friday, August 17, 2012

Thư của Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức gửi ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc


Thư của Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức gửi ông
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu ngăn chặn Việt cộng
xin gia nhập Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức vừa gửi thư cho ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc để trình bày tình trạng Việt cộng chà đạp thô bạo nhân quyền, đàn áp các cá nhân và phong trào chống đối v.v.. Do đó Liên Hội yêu cầu ngăn chặn việc Việt cộng đang tìm cách xin gia nhập Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
anh Ngọc Châu từ Đức chuyển
Kèm theo đây là nguyên văn thư bằng Anh ngữ.
 
******

One Response to Thư của Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức gửi ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

avatar Nguyen Phi Hoang says:
I strongly oppose the Vietnamese Communist Party and Its Government in ruling its citizens in the contemporary Vietnam. I wholeheartedly support this appeal.

No comments: