Sunday, September 30, 2012

TIN NÓNG HỔI ! Dân Làm Báo tiếp tục bị chính quyền Việt Nam đấu tố (hay được vc quảng cáo!)


Bản tin thời sự lúc 19 giờ tối, 30/10/2012 trên đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam tiếp tục đấu tố Dân Làm Báo và các trang blog chính trị. (Youtube: DongHaiLongVuong)

No comments: