Saturday, October 27, 2012

Quanlambao: Sưu tầm các Lời hiệu triệu ""KÊU GỌI TỔNG KHỞI NGHĨA""Hỡi đồng bào cả nước!

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"."Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

"Đảng Cộng sản Việt Nam""là đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.""Phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

 Nay “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí”;"hư hỏng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, yếu kém trong công tác đảng, công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động sản xuất, kinh doanh";"tiêu cực trong công tác cán bộ (như chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp…) và đề bạt con một số cán bộ lãnh đạo không dựa trên năng lực, trình độ và quá trình rèn luyện".“Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí""diễn ra nghiêm trọng”,"có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt về lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện,vô nguyên tắc."

 Một số ủy viên "Bộ Chính trị, Ban Bí thư (cả đương chức và nguyên chức)...chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói không đi đôi với làm"; "phê bình và tự phê bình","làm chiếu lệ","làmcho xong","quyết định không kỷ luật","kiên quyết bảo vệ Đảng","chỉ biết còn Đảng còn mình”. "Hiện tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực...nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có"."như rửa mặt hàng ngày" "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm....Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này".

"Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa."

"Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man","trù úm người tố cáo là rất ghê gớm". "Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta.""Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân". 

"Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.""Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt; là tài sản, nguồn lực to lớn của đất nước, là nguồn sống của nhân dân"."Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu....Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng....Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.""Chủ trương thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước" và "Việc quản lý lỏng lẻo của các cơ quan nhà nước...dẫn đến một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (điển hình là Vinashin, Vinalines) hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất lớn, với hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt".

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do"."Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định""không chịu làm nô lệ." "Người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này".


  Tiểu xảo 'nhận lỗi' của Thủ Tướng!   Giải mã việc ANZ 'rút' khỏi Samcobank?
"Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên""để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc.""Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!"

"Hỡi đồng bào yêu quý !

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta."

"Chúng ta không thể chậm trễ.

Tiến lên ! Tiến lên !"

[Những từ trong ngoặc kép trích nguyên văn từ "Hồ Chí Minh toàn tập", Diễn văn bế mạc hội nghị TW6 khóa XI, các phát biểu của lãnh đạo Đảng như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang... Có thể truy nguyên bằng công cụ tìm kiếm-search- của Google. Vì thế phổ biến không sợ bị "trù úm".]
Ông Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận thất bại trong chính sách kinh tế

by tuanthao Theo RFA
ĐẤU TRANH CHO MỘT NỀN DÂN CHỦ

No comments: