Wednesday, November 6, 2013

TIN KHẨN VIỆT NAM: BÁO BÃO !! (... cơn bão Haiyan Ngày 11/11 sẽ vào đất liền)

BÁO BÃO . Chú ý cơn bão số 14 sẻ xuất hiên sau một tuần nữa cơn bão này sẻ là cơn bão nguy hiểm nhất .. Cường độ gió rất mạnh và càng ngày càng rộng ra .. Lượng mưa rất lớn .. Còn gọi là cơn bão Haiyan Ngày 11/11 sẽ vào đất liền

No comments: