Wednesday, September 24, 2014

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Nam Cali - (by Bích Xuân)

No comments: