Thursday, November 20, 2014

QUYẾT GIỮ VIỆT NAM NON SÔNG HOA GẤM. - Thiên Kim


QUYẾT GIỮ VIỆT NAM NON SÔNG HOA GẤM.
Thiên Kim.


Nước Việt Nam suốt chiều dài lịch sử
Miếng mồi ngon lũ Hán tộc ngóng trông
Bởi quê ta luá trĩu chín đầy đồng
Có biển rộng viền quanh hình chữ S

Núi đồi thủy mạc bức tranh đậm nét
Đẹp biết bao sông suối trải hằng hà
Bông lúa lên nhanh tẩm đất phù sa
Đàn cá lội dưới sông tung tăng quá!

Quê hương ta giầu tài nguyên vô giá
Đáng yêu bao nhiêu dân Việt hiền lành
Tổ tiên trung kiên bao đấng hùng anh
Nước tuy nhỏ nhưng tinh thần vững mạnh

Bấy lâu nay, bẩy mươi năm bất hạnh
Một bọn người mang mầm mống bất trung
Dòng Lê Chiêu Thống bất nghĩa tận cùng
Cõng rắn Hán vào nước ta cắn loạn!

Đất Tổ tiên, chúng mưu toan đành đoạn
Đổi đạn mìn, súng ống tạo binh đao
Viết công hàm biển đảo chúng dâng trao
Quan thầy Tầu cộng kẻ thù truyền kiếp!

Chúng là ai? Xin thưa cùng Quốc tổ
Cùng Đồng bào, cùng Dân tộc Việt Nam
Cùng Thế giới: Chính đảng Cộng tham tàn
Phá nhân loại bằng giáo điều ung độc!

Bao đất nước đã chìm trong khổ nhục
Quá ê chề, trong chết chóc tai ương
Trong ngục tù u tối ngập tang thương
Chủ nghĩa Cộng sản hủy đi lẽ sống!

Trên Thế giới đã diệt tan mầm mống
Loại độc trùng, rác rến bám chiến tranh
Tạo máu sông, xương núi tội rành rành
Trăm triệu hồn oan Cộng từng hãm hại!

Ôi! Việt Nam còn những quân phá hoại
Những con người vô Tổ Quốc ngoại lai
Vô Thần Thánh , vô gia đình bại hoại
Để Quê hương khóc hận, mất tương lai!

Ai bán non sông gấm hoa một giải
Đổi đạn bom, mua súng ống chiến xa
Giết anh em cùng giòng máu ông cha
Như loài quỷ Hồ và đồng đảng Cộng?

Quê hương đã quá tang thương biến động
Đảng dã man vẫn hành hạ không nương
Đánh đập dân, bòn rút đến tận xương
Dân xơ xác trơ thân gầy đau điếng!

Giờ đây đại họa Bắc phương sẽ chiếm
Mảnh đất đầy mầu mỡ của nước ta
Đảng Tàu Cộng đang sửa soạn đưa ra
Công hàm dâng Hoàng Trường Sa cho Hán!

Cộng gian xảo, mưu mô dân chán ngán
Đúng là loài ma quỷ đã lên ngôi
Chúng bán biển đất bao tháng năm dài
Nhưng che dấu bằng báo, đài xảo trá

Dân quyết đập tan ngụy ngôn truyền bá
Không tin lời đảng Cộng sản điêu ngoa
Sáng suốt dân ta cùng diệt gian tà
Đuổi Hán tặc, diệt nội thù Việt cộng!

Quyết giữ Việt Nam non sông hoa gấm
Đừng để rơi vào quỷ kế bất lương
Hội Nghị Thành Đô là nỗi đoạn trường
Đã ký nhập Việt Nam vào Trung quốc!

Không thể chần chờ. Tình hình khẩn cấp!
Đảng Cộng đóng tuồng gạt gẫm lâu rồi
Mau mau Ta cùng nổi dậy đi thôi
Quyết giữ Việt Nam non sông hoa gấm!


Thiên Kim.
FB No comments: