Saturday, November 8, 2014

VNCH MỘT CHẾ ĐỘ NHÂN BẢN TỪ HÌNH THỨC ĐẾN NỘI DUNG. - Bichthuy Ly

Đây là những nhận xét qua cái nhìn của tuổi trẻ VN đang sinh sống ở Hải Ngoại. Chúng tôi người trẻ VN xa quê hương, khi nhìn về cuộc chiến vô nghĩa do người cộng sản miền bắc phát động từ 1955 đén 30.4.1975, đã đưa đất nước và con người đến mức độ đau thương cho hàng chục triệu gia đinh của cả hai miền nam bắc. Trong đó là 2 triệu thanh niên của hai miền đã bị hy sinh oan uổng vì tham vọng của họ hồ trong viếc nhuộm đỏ VN và các quốc gia lân cận khác..

Khi chúng tôi nhìn về một chế độ như VNCH, để phê phán, mặc dù bị xuyên tạc từ mọi phía của dư luận viên lẩn Việt gian và Việt cộng trong hơn nửa thế kỷ qua, nhưng chúng tôi vẩn tìm thấy được những yếu tố từ căn bản trong thời gian dựng nước của VNCH qua các bản hiến pháp 1956 và 1967. Các bản HP nầy đã cho chúng tôi thấy được một sự thật - VNCH là một chế độ ưu việt hơn hẳn chế độ tà quyền do bộ máy chính trị độc tôn và phi dân chủ điều hành. Sự thật đó đứng ngoài các sự che lấp bởi các luận điệu bôi bẩn, tuyên truyền của các thành phần đối nghịch với chế độ VNCH,,,,

Nay cuộc chiến đã qua đi, sự thật cần phải được trã lại cho QUÂN CÁN CHÍNH và chế độ tương đối hoàn mỹ VNCH từ 1955-30.4.1975. Một chế độ vượt trội hơn VNDCCH và CHXHCNVN trong nhiều mặt, trong đó NHÂN BẢN là điều được ghi nhận triệt để trong hiến pháp đầu tiên của VNCH 1956 và trong các văn tự của hành pháp lẩn trong quân lực VNCH.

Sau gần 40 năm thống trị cã nước, tà quyền csVN với 2 bản hiến pháp phi dân chủ và thiếu tính nhân bản trong đạo luật có giá trị cao nhất nước, đã để lộ hẳn bản chất bán nước bưng bô trong từng thời kỳ và tính độc đảng - phi dân chủ trong một chế độ được gọi là "nhà nước pháp quyền" do các đỉnh cao trí tuệ cộng sản điều hành. Hình thức hiến pháp trong chế độ CHXHCNVN chỉ là cái võ bọc che mắt nhân dân và quốc tế về cái ÁC TÂM của bộ máy tà quyền hiện nay.

Một khi đã phi dân chủ thì " nhân bản " sẽ không không bao giờ có được chổ đứng trang trọng trong hiến pháp.

Truyền thống văn hoá của Việt tộc là " uống nước nhớ nguồn" nhưng với nguời cs, thì việc nhớ nguồn chỉ là hành động xa xỉ - Mở đầu của bản hiến Pháp 1992 cho thấy tinh thần tự đề danh cho họ "hồ"và đảng csVN.

Đảng csVN đã xoá bõ các vết tích về công trình dựng nước truyền thống của tổ tiên. Đem giáo điều sát nhập vào đất nước và con người VN. Các chi tiết, tài liệu và hình ảnh, xin mời xem tiếp qua bài viết: "Chế độ VNCH, nhân bản từ hình thức đến nội dung" trong blog: http://lybichthuy.blogspot.de/

Thưa các ACE và đồng bào trong và ngoài nước, tuổi trẻ VN hải ngoại như chúng tôi, khi đọc và nghiên cứu đến từng giai đoạn dựng nước của nền cộng hoà đệ nhất và đệ nhị, chúng tôi không khỏi hảnh diện xen lẩn bùi ngùi cho cái THIỆN đã bị trù dập trong khi cái ÁC được lên ngôi.

Đó là nghịch cảnh chính trị mà hôm nay đây hàng ngàn hàng chục ngàn nhà tranh đấu dân chủ đang phải lặn lội để tranh thủ cho được cái đã có và đã mất từ ngày 30.4.1975.

Chúng tôi là người trẻ VN, nếu có dịp hân hạnh được chọn một chính thể cho đất nước chúng tôi, thì nhất định phải chọn trong niềm hân hoan một thể chế chính trị cho VN - ít ra phải giống như thể chế mà nhân dân miền nam VN đã được thừa hưởng trong quá khứ và nếu như không có gì thay đổi thì việc chọn lá cờ cho tổ quốc VN sẽ là lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Vì đó là lá cờ vàng của dân tộc, không phải là lá cờ của những người di tản hay của các binh sĩ VNCH rời đất nước sau ngày 30.4.1975. Đó chính là lá cờ truyền thống của Việt tộc , có từ thời Gia Long và đưọc tượng hình từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 (sau TC) - Hai bà đã cởi voi , phất lá cờ vàng ( dỉ nhiên không phài là cờ vàng 3 sọc đỏ mà VNCH đả chọn là quốc kỳ sau nầy) để đánh đuổi quân nhà Hán ra khỏi đất nước.

Đầu voi phất ngọn cờ vàng,
Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha.
Chông gai một cuộc sơn hà,
Dù khi chiến tử còn là hiển linh.


(Thơ của Phạm đình Toái và Lê Ngô Cát trong sách Đại Nam Quốc sử diễn ca)

Bichthuy Ly
7.11.2014
— cùng với Người Nhập Cuộc, Công Luật, Vui Cavang46 người khácBỏ thíchBỏ thích · · Ngừng nhận thông báo · Chia sẻ · 13 giờ · Đã chỉnh sửa

No comments: