Sunday, April 26, 2015

BÁO ĐỘNG : Xin CHUYỂN tin này cho toàn thể người Việt, nhất là ở Việt Nam về sự lưu manh, độc ác, man rợ của bọn Chệt Cộng cố tâm giết người Việt, vì vậy xin TUYỆT ĐỐI KHÔNG MUA BẤT CỨ THỨ GÌ SẢN XUẤT TỪ CHỆT QUỐC...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         NHÀ MÁY LÀM GẠO GIẢ CỦA TÀU CỘNG
Toàn cảnh sản xuất gạo giả từ nhà máy của Tàu Cộng để xuất cảng qua VN. Xin phổ biến rộng rãi, nhứt là bà con ở VN.
                                                    Xin vô đây :
 

No comments: