Saturday, April 11, 2015

HỌA CỘNG SẢN & BÁN NƯỚC HẠI DÂN

Họa cộng sản... ai đều thấu rõ
Bới cáo Hồ đất tổ chia hai
Việt Nam biển rộng sông dài
Nhờ ai gây dựng láng lai công trình...

Phường bán nước đáng khinh > việt cộng
Theo Nga, Tàu quên giống quên nòi
Máu đồng bào sục sục sôi
Phong trào tố cộng đang đòi hỏi ta...
Đã theo cộng, ông cha đành bó
Đạo vợ chồng cũng nỡ ăn thua
Con người là máy thi đua
Gái trai cũng vậy, già nua chẳng chừa!
Vô tôn giáo, đánh lừa ai nổi
Vô gia đình, tội lỗi phải mang
Thương thay gấm vóc giang san
Vì tay việt cộng tan hoang cửa nhà...
**********
Giờ đây lúc sơn hà nguy biến
Lũ ngoại xâm vào chiếm nước ta
Giặc thù Trung cộng điêu ngoa
Dã tâm bá chủ nước nhà Việt Nam
Đảng cộng sản lòng tham lam quá
Dũng - Hùng - Sang - Trọng đã nhẫn tâm
Hại người chẳng chút phân vân
Buôn dân bán nước hiến dâng cơ đồ...
Đã khởi nguồn thời Hồ - Đồng trước
Chúng lập thành mưu chước xuẫn ngu
Vì đâu có mắt như mù
Thấy chăng Trung cộng âm mưu khôn cùng?
Đảng quên hết anh hùng lịch sử
Đã hiên ngang gìn giữ giống nòi
Rạng danh nước Việt bao đời
Giống dòng Âu Lạc chưa rời tổ tiên!
Riêng việt cộng bọn điên, cuồng tín
Lòng tham lam nhất định không thôi
Ôm quyền cố vị giữ ngôi
Cúi lòn Trung cộng đề ngồi được yên!
Nếu sợ giống Rồng Tiên mất gốc
Đừng chỉ buồn và khóc Việt Nam
Dậy mà đi... để dẹp tan
Chóp bu đảng cộng ngang tàn hại dân !
Chí quyết thắng sẽ dần diệt sạch
Dù khó khăn thử thách gian nan
Một lòng giữ lấy giang san
Đuổi xua quỷ dữ tan hàng hồi hương...
Tiến đi tới con đường chính nghĩa
Cộng qui hàng về phía quốc dân
Hòa bình an lạc muôn phần
Toàn dân tộc Việt ăn mừng vẻ vang !!!
Nhung Truong (
FB_Nhung Truong ) 
 *** Chú thích phần đầu bài thơ :
Bài học thuộc lòng còn ghi trong ký ức NT
*** Phần sau: thơ NT

__________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng BÁN non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)


"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"

No comments: