Monday, April 13, 2015

THẢM HỌA ĐỎ
*** Thơ vần "O" ***
Đất nước tôi còn nghèo và bé nhỏ
Lại gánh chịu nhiều tai họa quá to
Những dân đen sống chui trong từng xó
Đêm đông về phải rét lạnh co ro...

Tài sản quốc gia nay đã vào đâu đó
Việt cộng tham cướp giựt chất đầy kho
Chúng hiện giờ trở nên thật giàu có
Tiền bạc thừa, xe đẹp, nhà lầu to

Từ Bắc vô Nam nay đã hết nỗi lo
Nhờ thừa hưởng giàu sang miền Nam có
Tham cả lũ, cả bầy, cả dòng cả họ
Tham chẳng chừa, không do dự đắn đo

Cầm quyền độc tài chẳng tạo chút hay ho!
Cắn phá cơ đồ, toàn một loài sâu bọ!
Vì thù hận nhau, sát hại đủ trò
Máu đồng bào càng nhuộm thâm cờ đỏ

Hãy vùng lên đập tan loài quỷ đó
Toàn dân ơi, xin thức tỉnh lại cho!
Muốn quốc gia trong dân chủ tự do
Phải chống Tàu cộng, đem quang vinh sáng tỏ!

Nhung Truong__________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng BÁN non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)


"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"

No comments: