Tuesday, April 14, 2015

THÁNG TƯ !!!

Tháng Tư, động mối tâm thương
Ba mươi năm lẻ sao đường vẫn xa ?!
Bao giờ về lại quê ta
Về cùng khóm trúc, cây đa, đình làng ...
Về cùng bằng hữu, thôn trang
Cùng giàn thiên lý, cùng hàng hiên xưa
Hàng hiên có những giấc trưa
Mẹ ru ta ngủ võng đưa dịu dàng
Hàng hiên có cội mai vàng
Nở hoa trăm cánh huy hoàng chào xuân
Hàng hiên, nơi đã bao lần
Vui đùa cùng bạn đông lân những chiều
Đến ngày tuổi bước vào yêu
Hàng hiên, ta đứng đăm chiêu chờ người
Cũng hàng hiên, một chiều vơi
Tiễn người nước mắt thay lời từ ly
Chiến trường, giữ nước, người đi
Chuyến đi lỡ mộng xuân thì trầu cau
Tháng Tư, nước hận, tình sầu
Bỏ quê, đau đớn xuống tàu ra khơi ...

Từ ta đất khách quê người
Nhớ hàng hiên cũ, thương trời quê xưa
Xót người vào cõi gió mưa
Ba mươi năm lẻ vẫn chưa gặp người ...
Ai ngăn mà cách, hỡi trời
Quê xưa, người cũ .... xa rồi.... Tháng Tư !!!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

No comments: