Tuesday, April 7, 2015

VDN xin mạng phép hỏi Dân Cư trên FB và Đồng Bào TỊ NẠN csVN khắp Năm Châu nghĩ gì "Cộng Đồng NGười Việt Quốc gia Tự Do tại Pháp Tổ chức : "40 Năm QUỐC HẬN" (bóp méo) thành "UẤT HẬN" đây ??
============
"Cộng Đồng NGười Việt Quốc gia Tự Do tại Pháp Tổ chức
Vành Khăn Tang Cho 40 Năm Uất Hận 30-4-1975- 30-04-2015"
Y phục thích hợp cho Ngày Quốc Táng.
Có xe đưa quí vị trở về nhà
29-04-2015 (thứ tư)
Tuyệt thực gồm có 4 tuyệt thực viên bắt đầu từ 17 giờ ngày 29-04-15 đến 17giờ 00 ngày 30-4-2015, tại số 62 Blv Boilleau- 75016 Paris
30-04-09 (thứ năm)
Đêm không ngủ từ 18giờ đến 22 giờ.
tại nhà thờ Sant Hipolite, 75013 Paris
.
2-05-2015 (thứ bảy)
Từ 15giờ đến 18giờ
62 Blv Boilleau- 75016 Paris
Biểu tình trước tòa đại sứ CSVN.
Đêm Không Ngủ 30-04-2015
Nguồn: e-mail: Bích Xuân
============
Nguyen Thi Hong
Bichthuy Ly
Anh Nguyen
Nguyen Van Duoc
Alex Nguyen
Phuong Nguyen
Nguyen AnhThu
Jocie Nguyen
Hoaiviet Nguyen
Kim Nguyen
Phuc Lien Nguyen
Chinh Nguyen
Lưu Nguyên
Tam Chanh Nguyen
Vietlinh Nguyen
Minh-Nguyet Do Thi
Sao Linh
Mary Hoa Pham
Sơn Hà Nguy Biến
Nhung Truong
Van Xuyen Tran
Son Tran
Truc T Vo
Vo Thilinh
Võ Trần Lam Phương
Võ Chí Dũng
Don Vo
Anh Kim Le
Nhuan Xuan Le
Thanh Tam Le
Dandelion Dang
Ton My Trang
Lão Tôn
Chan Son Ngu
Chan Son Wu
Viet Nam Cong Hoa
Khai Vu
Vu Thanh Nguyen
Michael Vu
Hai Vu
.....

No comments: