Monday, June 15, 2015

XIN CHUYỂN: BỘ SÁCH HIẾM QUÍ.

  Bạn tôi gửi đến cho tôi một tài liệu mà tôi thấy là hết sức quan trọng và hữu ích: đó là một KHO SÁCH XƯA.
  Bộ tư liệu nầy gồm có nhiều sách giá trị lịch sử rất cao và thuộc loại quí hiếm, như các quyển " AN NAM CHÍ LƯỢC ", " ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ ",...
  Tôi thấy nên và cần chuyển đến anh chị và các bạn. Trước nhứt là để cùng nhau lưu trữ tài liệu lịch sử cho mai sau; thứ hai là nếu ai thích thì có thể in ra từ từ mà đọc trong lúc rỗi rảnh; thứ ba là làm nguồn tài liệu để truyền dạy lại cho các cháu nhỏ giúp bọn trẻ ở Mỹ nầy không quên lịch sử Việt Nam.

  Bấm ngay chữ " Sách Xưa " thì lần lượt sẽ có các bộ sách hiện lên hoac bấm vào link:

  Sau cùng tôi xin cám ơn bạn tôi và người đã có công đưa kho sách nầy lên mạng điện toán.
  H. Đạo
 
(E-Mail)

No comments: