Friday, April 15, 2016

TIN KHẨN CẦN PHẢI BIẾT 6 = BẠN CÓ BIẾT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA = > http & https ? ( NÊN CẦN BIẾT )

TIN KHẨN CẦN PHẢI BIẾT 6 = BẠN CÓ BIẾT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA =
> http & https ?
( NÊN CẦN BIẾT )

> (Thân chuyển đến Tất Cả Thân Hữu đọc để biết và lưu ý...)
> Đó là việc giữ an toàn cho bạn:
> http: là chữ viết tắt của Hyper Text Transfer Protocol.
> S là viết tắt của chữ "secure".
> Nếu bạn truy cập một trang web và nhìn vào địa chỉ trang web với những chữ bắt đầu:
>
> http:// Điều này có nghĩa rằng các trang web nói chuyện với PC của bạn bằng ngôn ngữ thông thường không an toàn. Nói cách
> khác, có thể cho ai đó "nghe lén" cuộc hội thoại trên máy vi tính của bạn .
> Nếu bạn điền vào một mẫu trên trang web đó, một người khác, có thể thấy các tin tức bạn vừa gửi đi.
> Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ nhập số thẻ tín dụng vào một trang web với http://www.
> Nhưng nếu trang web bắt đầu bằng https:// Điều này có nghĩa là máy vi tính của bạn nói chuyện với một trang web có mã số an toàn ( SECURE ), không ai có thể nghe trộm được.
> Điều này rất quan trọng, nếu một trang web yêu cầu bạn nhập dữ liệu (data) thẻ tín dụng thì bạn nên xem xét địa chỉ trang web có bắt đầu bằng https://www.
> Nếu không, bạn đừng nên nhập những chi tiết nhạy cảm như số thẻ tín dụng chẳng hạn.

(E mail)
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

No comments: