Sunday, July 3, 2016

EURO COUPE: Những nước đoạt giải vô địch Âu Châu từ năm 1960 đến nay


EURO COUPE: Những nước đoạt giải vô địch Âu Châu từ năm 1960 đến nay, đứng đầu là Đức:
1. Đức đoạt vô địch 3 lần (1972, 1980, 1996), 3 lần Á quân (1976, 1992, 2008)
2. Tây Ban Nha đoạt vô địch 3 lần (1964*, 2008, 2012) và 1 lần Á Quân (1984)
3. Pháp đoạt vô địch 2 lần (1984*, 2000) –
4. Liên Xô đoạt vô địch 1 lần (1960) và 3 lần á Quân (1964, 1972, 1988)
5. Ý đoạt vô địch 1 lần (1968*) và 2 lần Á Quân (2000, 2012)
6.Tiệp Khắc đoạt vô địch 1 lần (1976) và 1 lần Á quân (1996)
7. Hà Lan đoạt vô địch 1 lần (1988)
8. Đan Mạch đoạt vô địch 1 lần (1992)
9.Hy Lạp đoạt vô địch 1 lần (2004)


(Nguyễn Thị Hồng)

No comments: