Wednesday, December 28, 2016

Hình Ảnh XƯA và NAY của Việt Dương Nhân

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râm và cận cảnh2016Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh1969

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính mắt và cận cảnh


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhà và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
No comments: