Saturday, December 31, 2016

Việt Dương Nhân KÍNH THÂN MẾN CHÚC TẤT CẢ ACEC Độc Giả (bốn biển năm châu) MỪNG ĐÓN NĂM MỚI 2017 THẬT VUI VẺ ĐẦM ẤM và AN KHANG THỊNH VƯỢNG

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Việt Dương Nhân KÍNH THÂN MẾN CHÚC TẤT CẢ ACEC Độc Giả (bốn biển năm châu) MỪNG ĐÓN NĂM MỚI 2017 THẬT VUI VẺ ĐẦM ẤM và AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đồ uống, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: hoa 
 Trong hình ảnh có thể có: món ăn

No comments: