Monday, December 4, 2017

Uống trà Diệp Hạ Châu hết bệnh GAN nhiễm MỠ ...

Cảm ơn tất cả bạn và cháu đã mua trà tặng cho Bảy VDN ...
 🙏🙏💖💖🙏🙏
Có uống thêm thuốc này @ Nên đi khám BS thử máu lấy toa mua thuốc này
Thuốc Cholurso này TRỢ GAN 


Uống trà sau hơn 5 tháng và uống thuốc Cholurso hơn 2 tháng. Thử máu kết quả hết bệnh GAN nhiễm MỠ 👏👍🍀🍀💖💖🙏🙏😊

No comments: