Thursday, June 21, 2018

Việt Dương Nhân: Hậu quả nghiêm trọng của cờ sáu sao

Việt Dương Nhân: Hậu quả nghiêm trọng của cờ sáu sao: Posted on 31/12/2011 Le Nguyen (Danlambao) - Đất nước đi về đâu, có trở thành thảm hoạ khi người dân vô cảm, thản nhiên bịt mắt bưng ...

No comments: