Thursday, July 5, 2018

VănNghệSĩ và ViệtDươngNhân: Em Là THƠ

VănNghệSĩ và ViệtDươngNhân: Em Là THƠ: Em Là THƠ Em là THƠ, đã đưa tôi Qua sông, qua những núi đồi hiểm nguy Lòng này luôn mãi khắc ghi Nhờ em tôi được tứ thi giải sầu. .....

No comments: