Sunday, November 15, 2009

Anh chị em,



Một quốc gia, dù lớn hay nhỏ, nếu muốn tồn tại và phát triển đều phải chấp nhận đối mặt với hai đối tượng : BẠNTHÙ . Cái khó là làm sao phân biệt cho chính xác đâu là bạn , đâu là thù? Trong một góp ý lần tới, tôi sẽ trình bày cách phân biệt của mình và sẽ xin được chỉ giáo. Hiện tại, chắc anh chị em cũng đồng ý với tôi KẺ THÙ thâm độc nhứt, nguy hiểm nhứt và khó đối phó nhứt là TẬP ĐOÀN CỘNG SẢN TÀUTAY SAI VIỆT GIAN còn được gọi là KẺ NỘI THÙ. Đây là loại kẻ thù KHÓ NHẬN DẠNG nhứt vì bề ngoài chúng giống như TA. Nhiệm vụ chính của chúng là LÀM SUY YẾU MỌI TIỀM NĂNG ĐỀ KHÁNG của DÂN TỘC trong cuộc chiến đấu MỘT MẤT MỘT CÒN với TÀU CỘNG và TAY SAI. Trong cuộc xâm lăng lần này, rút kinh nghiệm qua những lần xâm lăng trước, TÀU CỘNG khai thác triệt để MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG và VĂN HÓA, coi đó là nỗ lực chính để dọn đường cho kế hoạch ĐỒNG HÓA. Trong nước thì khuyến khích tối đa việc phát triển văn hóa TÀU qua sách báo, phim ảnh và đồ dùng; ngoài nước thì chúng ngấm ngầm ra lệnh cho BỌN BỒI BÚT ẩn núp dưới nhiều VÕ BỌC KHÁC NHAU, nếu có võ bọc của chế độ củ như thẩm phán , gíáo sư, nhà báo, tu sĩ...thì càng tốt, mục đích chính là GÂY HỎA MÙ, KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ CÁ NHÂN , ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ NÀO CÓ CƠ TỒN TẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN THÀNH MỘT LỰC LƯỢNG CHỐNG CỘNG HỮU HIỆU, trừ những tổ chức cò mồi hoặc tay sai của CSVN và CS TÀU. Nếu để ý kỷ, ta sẽ thấy chúng không bao giờ dám đá đụng đến HCM và những tên đồ tễ khác (Chó thì không bao giờ dám cắn chủ nhà). Chúng thường dùng những tin tức do TỔNG CỤC 2 cung cấp dưới dạng nữa đùa nữa thật đê thu hút những độc gỉa còn nghĩ đến tiền đồ dân tộc; rồi dùng những độc giả này để lôi kéo gia đình, thân nhân , bạn bè và con cháu vào trận giặc hỏa mù , không phân biệt CHÂN GIẢ nên cuối cùng hoang mang, không biết con đường đấu tranh nào là thiệt là giả, không biết chọn AI ĐỂ LÀM LẢNH TỤ . Cuộc đấu tranh vì thế gặp vô cùng khó khăn. Đó là quỷ kế DÙNG CỦI ĐẬU, NẤU ĐẬU.

Trên đây là một thí dụ điển hình về một trong những mặt trận THẦM LẶNG NHỨT NHƯNG CŨNG SÂU HIỂM NHỨT mà bọn BẮC PHƯƠNG đang tiến hành trong âm mưu thôn tính VN. Muốn đối phó với kẻ thù trước mắt, thiết nghĩ ta nên nhận diện thật rõ nhũng KẺ NỘI THÙ, loại chúng ra khỏi hàng ngũ trước giờ XUẤT QUÂN.
CHÀO QUYẾT THẮNG.
Cụ Trúc Lâm Vì Dân
TLVD