Saturday, April 13, 2013

Khối hậu duệ ở hải ngoại : KÊU GỌI CẢNH GIÁC CAO ĐỘ

Hoa Nguyen chia sẻ ảnh của Thanh Pham.
Khối hậu duệ ở hải ngoại : KÊU GỌI CẢNH GIÁC CAO ĐỘ


 KÊU GỌI CẢNH GIÁC CAO ĐỘ


Kính thưa quý vị Niên trưởng,
Kính thưa đồng bào ở hải ngoại,
Trước cao trào tranh đấu đòi tự do dân chủ, thay đổi hẳn hiến pháp, đang dâng

cao trong nước, cộng sản tung cán bộ của chúng đến từng nhà vừa dụ dỗ, vừa đe dọa đồng bào chấp thuận các đề nghị sửa đổi hiến pháp do chúng đưa ra.Vì vậy, chúng đã kéo dài thời hạn góp ý kiền sửa đổi hiến pháp đến cuối tháng 9 tới.

Tại hải ngoại, trước sự hưởng ứng nhiệt liệt của đại đa số đồng bào ta dành cho đồng bào trong nước, cộng sản lo ngại và tăng cường nổ lực chia rẽ, phân hóa cộng đồng, đặt điều vu cáo bôi nhọ các nhân vật có uy tín , các đoàn thể chống Cộng, đang tiếp tay với cuộc tranh đấu ở quê hương . Chúng luôn luôn đội lốt chống Cộng, sử dụng vài lời chống Cọng « quyết liệt » trước khi đánh phá các nhân vật và đoàn thể quốc gia chúng ta bằng các lời lẽ và luận điệu ngu xuẩn, thô bĩ,tục tằng hoặc ngụy biện một cách trắng trợn.

Trong những ngày gần đây và chắc chắn còn kéo dài nữa, chúng đưa ra trên các mạng thông tin những lập luận phê bình chiếu lệ cộng sản mà ai cũng đã biết như cộng sản bày trò hỏi ý kiến đồng bào để xoa dịu sự bất mản của đồng bào v.v…….và chúng vào đề ngay, khuyên đồng bào không phản ứng gì cả, , phản ứng là vô ích, không đi đến đâu ……. Nói một cách khác, chúng hướng dẩn đồng bào nhẹ dạ, cả tin, vào con đường nhẫn nhục, cam phận, tự tê liệt, đề cho chúng tiếp tục thống trị đất nước muôn năm !

Hai đối tượng chính của Cộng Sản VN mà chúng phải đánh phá bằng mọi thủ đoạn là :

1- Tôn giáo ( Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài) vì từ khi khai sinh, cộng sản quốc tế luôn luôn liệt tôn giáo vào hạng thù địch số 1 vì chúng tôn thờ chủ nghĩa duy vật vô thần, phủ nhận đời sống tâm linh và tất cả các gíá trị nhân bản.
Trong hiện tình, các tôn giáo kể trên đều công khai trực diện chống lại chúng . Là những tập thể mà tín hữu chiếm đại đa số dân chúng, có tổ chức, có lãnh đạo ,dù với những mức độ khác nhau phần nào, các tôn giáo nhập cuộc chắc chắn sẽ góp phần quyết định cho thắng lợi cuối cùng của cuộc tranh đấu đòi hỏi thay đổi hiến pháp và thể chế chính trị hiện thời.

2 – Việt Nam Cộng Hòa vẫn là cái chướng ngại vật chúng không vượt qua được trên con đường thu phục nhân tâm của chúng, vừa là một khối tiềm lực sẽ quật khởi khi thời cơ đến chống lại chúng vì VNCH là một chế độ chính trị của toàn dân MIỀN NAM từ Bến Hải đến Cà Mâu bao gồm hiển nhiên một triệu đồng bào MIỀN BẮC di cư cùng đông đảo con cháu của họ, một chế độ mà tất cả đã dựng lên và đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đến giờ phút cuối cùng, một chế độ đã mang lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân Miền Nam VN trong một phần năm thế kỷ dù phải đồng thời đương đầu với cộng sản tấn công phá hoại.

Hiện tại ở MIỀN NAM VN, hầu hết nhân dân chính là họ : những người đã xây dựng VNCH đang còn sống và con cháu của họ, đang bị áp bức, bóc lột, đang đứng lên đòi quyền sống, đòi tự do, đòi định đoạt lấy vận mạng của mình.

Hiện tại ở khắp năm châu,hầu hết đồng bào hải ngoại chính là họ : dân, quân, cán, chính của MIỀN NAM của ĐẤT NƯỚC, của VNCH, đã phải tạm rời quê hương, nay với hậu duệ của họ, kết hợp hơn ba triệu người cùng một tâm huyết, một ý chí phục quốc cho tương lai của các thế hệ đang trưởng thành trong lòng đất Mẹ hoặc ở nước ngoài nhưng luôn luôn hướng về ĐẤT TỔ.

Các chiến sĩ và cán bộ VNCH đã anh dũng hy sinh nhưng không bao giờ chết vì nhân dân Miền Nam VN còn đó vẫn ôm ấp họ trong lòng như một mảnh tâm hồn của chính mình.
Bạo lực xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt không làm cho VNCH mất đi phần nào tính cách hợp pháp, hợp hiến và chính danh đối với nhân dân Miền Nam VN , luật pháp quốc tế và lương tâm của thế giới tự do, dân chủ,tôn trọng nhân quyền.

XIN ĐỒNG BÀO HẢY CẢNH GIÁC bằng cách :

1 - Tố cáo, vạch mặt chỉ tên ngay nếu biết được danh tính của bọn cộng sản nằm vùng, tác giả của những bài viết, lời lẻ nhằm :
- gây chia rẽ, chống đối, phỉ báng giữa các tôn giáo dù với bất cứ lý do nào bắt nguồn từ dĩ vãng hay hiện tại, trong hay ngoài nước VN.
- đánh phá, vu cáo, đặt điều công kích các cá nhân và đoàn thể chống Cọng. Bọn này thường đội lốt « chống Cọng hăng hái bằng mồm » thường chửi bới cộng sản vài lời chiếu lệ, rồi đặt điều vu cáo, bôi nhọ hoặc nửa úp nửa mở bóp méo sự thật gây nghi ngờ, hoang mang đối với các nhân vật và đoàn thể chống Cộng, có uy tín trong cộng động mà cộng sản muốn triệt hạ.

2 - Các diễn đàm quốc gia nhất định không đăng những tin tức và bài viết thuộc hai loại trên
* Đây không phải là vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí trong một tình trạng bình thường.
* Đây chính là một thái độ chính trị đứng đắn, chận đường nội tuyến của cộng sản trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
3 - Nhận diện và tố cáo các diễn đàn cộng sản nằm vùng hoặc thân Cọng đội lốt quốc gia
* Nhận diện qua nội dung các bài viết hay tài liệu có tính cách chia rẽ hay đánh phá cộng đồng .
* Vạch mặt và tố cáo mổi lần các diễn đàn này đăng bài của chúng.
* Thận trọng và coi chừng bọn CS nằm vùng gài tên một số người chống Cọng hoặc không thân Cọng bao giờ vào trong các danh sách những kẻ thân Cộng thật sự để đánh hỏa mù, gây hoang mang, nghi ngờ trong cộng đồng.

Xin quý vị Niên trưởng và Đồng bào phổ biến rộng rải lời kêu gọi thiết tha này.

Trân trọng kính chào.

Paris, ngày 5 tháng 4 , 2013

TM Khối hậu duệ ở hải ngoại
Trần Dũng Tâm 


http://www.ukdautranh.com/2013/04/khoi-hau-due-o-hai-ngoai-keu-goi-canh.html
Khối hậu duệ ở hải ngoại : KÊU GỌI CẢNH GIÁC CAO ĐỘ


Kính thưa quý vị Niên trưởng,
Kính thưa đồng bào ở hải ngoại,
Trước cao trào tranh đấu đòi tự do dân chủ, thay đổi hẳn hiến pháp, đang dâng

cao trong nước, cộng sản tung cán bộ của chúng đến từng nhà vừa dụ dỗ, vừa đe dọa đồng bào chấp thuận các đề nghị sửa đổi hiến pháp do chúng đưa ra.Vì vậy, chúng đã kéo dài thời hạn góp ý kiền sửa đổi hiến pháp đến cuối tháng 9 tới.

Tại hải ngoại, trước sự hưởng ứng nhiệt liệt của đại đa số đồng bào ta dành cho đồng bào trong nước, cộng sản lo ngại và tăng cường nổ lực chia rẽ, phân hóa cộng đồng, đặt điều vu cáo bôi nhọ các nhân vật có uy tín , các đoàn thể chống Cộng, đang tiếp tay với cuộc tranh đấu ở quê hương . Chúng luôn luôn đội lốt chống Cộng, sử dụng vài lời chống Cọng « quyết liệt » trước khi đánh phá các nhân vật và đoàn thể quốc gia chúng ta bằng các lời lẽ và luận điệu ngu xuẩn, thô bĩ,tục tằng hoặc ngụy biện một cách trắng trợn.

Trong những ngày gần đây và chắc chắn còn kéo dài nữa, chúng đưa ra trên các mạng thông tin những lập luận phê bình chiếu lệ cộng sản mà ai cũng đã biết như cộng sản bày trò hỏi ý kiến đồng bào để xoa dịu sự bất mản của đồng bào v.v…….và chúng vào đề ngay, khuyên đồng bào không phản ứng gì cả, , phản ứng là vô ích, không đi đến đâu ……. Nói một cách khác, chúng hướng dẩn đồng bào nhẹ dạ, cả tin, vào con đường nhẫn nhục, cam phận, tự tê liệt, đề cho chúng tiếp tục thống trị đất nước muôn năm !

Hai đối tượng chính của Cộng Sản VN mà chúng phải đánh phá bằng mọi thủ đoạn là :

1- Tôn giáo ( Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài) vì từ khi khai sinh, cộng sản quốc tế luôn luôn liệt tôn giáo vào hạng thù địch số 1 vì chúng tôn thờ chủ nghĩa duy vật vô thần, phủ nhận đời sống tâm linh và tất cả các gíá trị nhân bản.
Trong hiện tình, các tôn giáo kể trên đều công khai trực diện chống lại chúng . Là những tập thể mà tín hữu chiếm đại đa số dân chúng, có tổ chức, có lãnh đạo ,dù với những mức độ khác nhau phần nào, các tôn giáo nhập cuộc chắc chắn sẽ góp phần quyết định cho thắng lợi cuối cùng của cuộc tranh đấu đòi hỏi thay đổi hiến pháp và thể chế chính trị hiện thời.

2 – Việt Nam Cộng Hòa vẫn là cái chướng ngại vật chúng không vượt qua được trên con đường thu phục nhân tâm của chúng, vừa là một khối tiềm lực sẽ quật khởi khi thời cơ đến chống lại chúng vì VNCH là một chế độ chính trị của toàn dân MIỀN NAM từ Bến Hải đến Cà Mâu bao gồm hiển nhiên một triệu đồng bào MIỀN BẮC di cư cùng đông đảo con cháu của họ, một chế độ mà tất cả đã dựng lên và đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đến giờ phút cuối cùng, một chế độ đã mang lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân Miền Nam VN trong một phần năm thế kỷ dù phải đồng thời đương đầu với cộng sản tấn công phá hoại.

Hiện tại ở MIỀN NAM VN, hầu hết nhân dân chính là họ : những người đã xây dựng VNCH đang còn sống và con cháu của họ, đang bị áp bức, bóc lột, đang đứng lên đòi quyền sống, đòi tự do, đòi định đoạt lấy vận mạng của mình.

Hiện tại ở khắp năm châu,hầu hết đồng bào hải ngoại chính là họ : dân, quân, cán, chính của MIỀN NAM của ĐẤT NƯỚC, của VNCH, đã phải tạm rời quê hương, nay với hậu duệ của họ, kết hợp hơn ba triệu người cùng một tâm huyết, một ý chí phục quốc cho tương lai của các thế hệ đang trưởng thành trong lòng đất Mẹ hoặc ở nước ngoài nhưng luôn luôn hướng về ĐẤT TỔ.

Các chiến sĩ và cán bộ VNCH đã anh dũng hy sinh nhưng không bao giờ chết vì nhân dân Miền Nam VN còn đó vẫn ôm ấp họ trong lòng như một mảnh tâm hồn của chính mình.
Bạo lực xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt không làm cho VNCH mất đi phần nào tính cách hợp pháp, hợp hiến và chính danh đối với nhân dân Miền Nam VN , luật pháp quốc tế và lương tâm của thế giới tự do, dân chủ,tôn trọng nhân quyền.

XIN ĐỒNG BÀO HẢY CẢNH GIÁC bằng cách :

1 - Tố cáo, vạch mặt chỉ tên ngay nếu biết được danh tính của bọn cộng sản nằm vùng, tác giả của những bài viết, lời lẻ nhằm :
- gây chia rẽ, chống đối, phỉ báng giữa các tôn giáo dù với bất cứ lý do nào bắt nguồn từ dĩ vãng hay hiện tại, trong hay ngoài nước VN.
- đánh phá, vu cáo, đặt điều công kích các cá nhân và đoàn thể chống Cọng. Bọn này thường đội lốt « chống Cọng hăng hái bằng mồm » thường chửi bới cộng sản vài lời chiếu lệ, rồi đặt điều vu cáo, bôi nhọ hoặc nửa úp nửa mở bóp méo sự thật gây nghi ngờ, hoang mang đối với các nhân vật và đoàn thể chống Cộng, có uy tín trong cộng động mà cộng sản muốn triệt hạ.

2 - Các diễn đàm quốc gia nhất định không đăng những tin tức và bài viết thuộc hai loại trên
* Đây không phải là vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí trong một tình trạng bình thường.
* Đây chính là một thái độ chính trị đứng đắn, chận đường nội tuyến của cộng sản trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
3 - Nhận diện và tố cáo các diễn đàn cộng sản nằm vùng hoặc thân Cọng đội lốt quốc gia
* Nhận diện qua nội dung các bài viết hay tài liệu có tính cách chia rẽ hay đánh phá cộng đồng .
* Vạch mặt và tố cáo mổi lần các diễn đàn này đăng bài của chúng.
* Thận trọng và coi chừng bọn CS nằm vùng gài tên một số người chống Cọng hoặc không thân Cọng bao giờ vào trong các danh sách những kẻ thân Cộng thật sự để đánh hỏa mù, gây hoang mang, nghi ngờ trong cộng đồng.

Xin quý vị Niên trưởng và Đồng bào phổ biến rộng rải lời kêu gọi thiết tha này.

Trân trọng kính chào.

Paris, ngày 5 tháng 4 , 2013

TM Khối hậu duệ ở hải ngoại
Trần Dũng Tâm

http://www.ukdautranh.com/2013/04/khoi-hau-due-o-hai-ngoai-keu-goi-canh.html

Ăn quá nhiều muối tác hại như thế nào?

Việt Hà, phóng viên RFA

2013-04-11
Muối ăn.
Muối ăn.
Photo courtesy of bacsi.com

Một nghiên cứu mới đây được công bố tại Mỹ cho thấy có khoảng 2 triệu 300 ngàn người trên thế giới bị chết trong năm 2010 vì các bệnh tim mạch do ăn quá nhiều muối. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cũng lên tiếng cảnh báo về tình trạng cao huyết áp đang gia tăng trên thế giới, mà nguyên nhân chính được cho là đến từ chế độ ăn có hàm lượng muối quá cao. Muối ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe tim mạch và ăn bao nhiêu muối một ngày là đủ? Mời quý vị tìm hiểu vấn đề này trong trang tạp chí sức khỏe đời sống do Việt Hà phụ trách.

Thế giới ăn quá nhiều muối

Muối là một gia vị không thể thiếu cho cơ thể con người. Thiếu muối có thể dẫn đến một loạt các bệnh tật. Tuy nhiên, người dân thế giới ngày nay dường như lại đang ăn gấp đôi số lượng muối cần thiết trong một ngày, theo một nghiên cứu toàn cầu mới đây được trình bày tại một cuộc họp của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ.
Bác sĩ Ralph Sacco, thuộc trường đại học Miami, phát ngôn viên của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cho biết.
“Đây là một nghiên cứu phân tích về việc tiêu dùng muối trên toàn thế giới và các khu vực, nghiên cứu nhìn vào 247 nghiên cứu, một số trong số này là nghiên cứu về chế độ ăn, và tập hợp các số liệu này lại để thấy số lượng muối tiêu thụ trung bình trên toàn thế giới là bao nhiêu. Và điều đáng ngạc nhiên là lượng muối trung bình tiêu thụ hàng ngày của một người là 4.000 mg một ngày. Trong khi đó mức khuyến cáo của hiệp hội tim mạch Mỹ là 1.500 mg muối một ngày, còn của Tổ chức Y tế thế giới là 2.000 mg một ngày. Các nghiên cứu cũng cho thấy có nước lên đến 6.000 mg một ngày, một số nước ở châu Phi thì thấp hơn. Đây là sự khác biệt lớn, cho thấy chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm lượng muối mọi người ăn mỗi ngày trên toàn thế giới.”
Đây là một nghiên cứu tổng hợp các nghiên cứu của 247 cuộc điều tra về chế độ ăn có muối tại hơn 2/3 số nước trên toàn cầu được thực hiện từ năm 1990 đến 2010. Đây cũng là một phần trong nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu 2010.
Việc ăn muối quá nhiều mỗi ngày đã làm gia tăng nguy cơ các bệnh về tim mạch. Bác sĩ Donna Arnett, thuộc trường đại học Y tế cộng đồng Birmingham, đại học Alabama cho biết.
“Trước hết chúng ta nên nhớ là muối là quan trọng trong việc điều hòa huyết áp cơ thể. Vì thế nếu lượng muối trong cơ thể tăng lên thì huyết áp tăng lên và kéo theo đó là nguy cơ bị tăng huyết áp, đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh tim mạch và đứt mạch máu não trên toàn cầu.”
Lượng muối trung bình tiêu thụ hàng ngày của một người là 4.000 mg một ngày. Trong khi đó mức khuyến cáo của hiệp hội tim mạch Mỹ là 1.500 mg muối một ngày.
BS Ralph Sacco
Kết quả nghiên cứu cho thấy có gần 1 triệu những ca tử vong trên thế giới tức khoảng 40% số người chết sớm ở độ tuổi 69  hoặc trẻ hơn. 60% số người chết là nam giới và 40% là nữ giới. Nhồi máu cơ tim là nguyên nhân của 42%  các ca tử vong, 41% các ca tử vong là do đứt mạch máu não. Điều đáng chú ý là 48% các ca tử vong này là do ăn quá nhiều muối, và chủ yếu tập trung tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Theo thống kê của nghiên cứu, trong số 30 nước lớn nhất thế giới, Ukraine là nước có tỷ lệ tử vong ở người lớn do muối là cao nhất với hơn 2.000 ca trên một triệu dân. Tiếp đến là Nga và Ai Cập. Những nước có tỷ lệ tử vong do muối thấp nhất là Qatar với 73 ca trên một triệu dân. Tiếp theo là Kenya và Arap. Hoa Kỳ xếp thứ 19 với 429 ca tử vong trên một triệu dân do ăn nhiều muối.
Giải thích về cơ chế tác động của muối đối với mạch máu và tim, bác sĩ Arnett nói tiếp.
“Chúng ta biết là ăn muối có liên quan chặt chẽ với tăng xông, và chúng ta cũng biết tăng xông là nhân tố quan trọng dẫn đến các bệnh tim mạch và đứt mạch máu não trên thế giới….Với việc tăng huyết áp thì tim của chúng ta cũng phải làm việc nhiều hơn, để đẩy máu qua các mạch máu, nơi huyết áp cao hơn. Vì vậy tim phải làm việc vất vả hơn.  Và các mạch máu làm việc cũng khó khăn hơn, và do đó cơ thể chúng ta sẽ dễ bị đứt mạch máu não, mạch máu yếu hơn. Vì vậy điều này có nhiều tác động xấu lên cơ thể.”

Nguy cơ từ thức ăn chế biến sẵn

024_038193-200.jpg
Một phụ nữ đang gánh muối trên ruộng muối Phan Thiết. AFP photo
Theo các chuyên gia thì phần lớn các nguy cơ tăng huyết ap do ăn nhiều muối đến từ các đồ ăn có sẵn vốn có hàm lượng muối (sodium rất cao). Bác sĩ Ralph Sacco giải thích.
“Muối có nhiều trong nhiều đồ ăn chế biến sẵn mà chúng ta ăn, và đôi khi rất khó tránh. Vì vậy tôi hay khuyên các bệnh nhân của mình là đừng cho thêm muối vào các đồ ăn này.”
Theo kết quả điều tra về dinh dưỡng quốc gia và sức khỏe tại Mỹ gần đây, có 10 thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao mà người Mỹ ăn nhiều nhất hàng ngày bao gồm: pizza có thịt, bánh mì trắng, phomat đã chế biến sẵn, hot dog, thịt nguội, cơm nấu sẵn, mì ống với nước sốt, ketchup (nước sốt cà chua), tortilla, bánh mì trắng tròn.
Trong khi đó theo Hiệp hội tim mạch Mỹ, soup chế biến sẵn và sandwich ở các tiệm ăn nhanh cũng nằm trong danh sách thức ăn có lượng muối cao được tiêu thụ nhiều ở Mỹ. Theo Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, một hộp soup chế biến sẵn có thể có từ 100 đến 940 mg muối, tức là có thể chiếm đến hơn một nửa lượng muối cần thiết cho cơ thể một ngày. Còn sandwich tại các tiệm ăn nhanh cũng có thể chứa đến hơn 100% lượng muối cần thiết trong một ngày.
Một nghiên cứu khác mới được công bố hôm 21 tháng 3 tại Hoa Kỳ cũng cho thấy 75% các thức ăn đóng gói và đồ ăn vặt của trẻ em cũng có chứa hàm lượng muối cao. Một số đồ ăn có chứa đến 630 mg muối một suất ăn. Bác sĩ Linda Van Horn, thuộc trường đại học Y Feinberg, Chicago, phát ngôn viên Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cho biết:
“Cũng giống như người lớn, muối từ đồ ăn cho trẻ ở Mỹ ngày nay đến chủ yếu từ các đồ ăn chế biến sẵn. Các thực phẩm này thường nằm trong các gói đóng sẵn, và hộp. Thực phẩm cho trẻ sơ sinh cũng không loại trừ. Ngay khi cha mẹ bắt đầu đưa các thực phẩm chế biến sẵn vào bữa ăn hàng ngày, họ có thể chắc chắn là các đồ ăn mà họ cho mọi người ăn đang có hàm lượng muối cao hơn so với thực phẩm tự nấu…. Có những thực phẩm cho trẻ có mức muối cao hơn 450 mg hoặc thậm chí 600 hay 700 mg, tức là cao hơn mức quy định cho trẻ trong cả ngày chứ đừng nói đến một bữa.”
Theo các bác sĩ việc cho trẻ ăn quá mặn ngay từ nhỏ sẽ dẫn đến những nguy cơ về lâu dài cho sức khỏe, khiến cho trẻ quen dần với chế độ ăn mặt và làm cho huyết áp tăng cao ngay từ khi tuổi còn trẻ.

Lời khuyên của bác sĩ

Vậy lời khuyên của các bác sĩ là gì đối với người dân thế giới? Bác sĩ Arnett khuyên mọi người trước hết phải chú ý đến các nhãn đồ ăn sẵn. Bà nói:
Thay vì mở một hộp mì ống nấu sẵn cho trẻ thường có hàm lượng muối cao, hãy tự nấu mì ống với nước sốt của mình để cắt giảm lượng muối đi phân nửa.
BS Linda Van Horn
“Hiệp hội tim mạch Mỹ khuyến nghị mọi người không nên ăn quá 1.500 mg muối một ngày. Điều này cũng rất khó thực hiện ngày nay khi nhiều thức ăn là đồ ăn đã đóng gói sẵn. Vì vậy bạn cần chú ý đọc kỹ nhãn hiệu trên đồ ăn để biết mức muối. Và khi bạn đã hiểu được rồi thì bắt đầu tìm cách giảm dần lượng muối ăn vào và nên kiên nhẫn, nên đọc nhãn đồ ăn kỹ trước khi mua và ăn.”
Còn bác sĩ Ralph Sacco thì cụ thể hơn khi nói về chế độ ăn của mọi người như sau:
“Nên ăn nhiều rau và các đồ ăn tự chế biến hơn vì sẽ có ít muối hơn chừng nào chúng ta đừng cho muối nhiều. Hiệp hội tim mạch Mỹ cũng khuyến cáo các thực phẩm phải đề rõ lượng muối. chúng ta cần phải cẩn thận về lượng muối trong các sản phẩm mà chúng ta mua ở chợ. Cho nên lời khuyên của tôi là thứ nhất, bỏ lọ rắc muối, thứ hai là đọc kỹ nhãn đồ ăn, thứ ba là ăn ít đồ ăn chế biến sẵn.”
Đối với trẻ nhỏ, lời khuyên của các bác sĩ là hãy hạn chế tối đa việc sử dụng đồ ăn chế biến sẵn mua ngoài chợ. Bác sĩ Linda Van Horn giải thích:
“Thay vì mở một hộp mì ống nấu sẵn cho trẻ thường có hàm lượng muối cao, hãy tự nấu mì ống với nước sốt của mình để cắt giảm lượng muối đi phân nửa.  Yếu tố quan trọng nhất là cảm giác của ta với muối. Khi chúng ta ăn nhiều muối thì càng ngày càng muốn ăn nhiều muối hơn. Nếu bạn cho trẻ ăn đồ ăn với muối cao từ sớm thì bạn đang dậy cho trẻ ăn muối như vậy là bình thường. Thay vào đó, chúng ta nên cho trẻ ăn đồ ăn tự nhiên với lượng muối thấp hơn và cho trẻ thích ăn đồ ăn này. Bởi vì người ta dùng muối hay các gia vị mạnh là vì người ta không nếm thấy vị ngon của đồ ăn. Bằng cách dậy trẻ ăn đồ ăn tự nhiên, bạn đang giúp trẻ tránh ăn quá nhiều muối, và đưa ra một hướng dẫn quan trọng đối với các thực phẩm tự nhiên.”
Nhân ngày sức khỏe thế giới năm nay, ngày 7 tháng 4, Tổ chức Y tế thế giới cũng ra lời kêu gọi mọi người và chính phủ các nước gia tăng nỗ lực chiến đấu chống lại huyết áp cao để giảm các ca tử vong vì tim mạch. Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới mỗi năm có khoảng hơn 9 triệu người chết vì các bệnh tim mạch vì nguyên nhân huyết áp cao.  Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi mọi người kiểm soát chặt chẽ huyết áp của mình để kịp thời có điều trị đúng mức. Các chuyên gia của tổ chức Y tế thế giới cũng đề nghị mọi người phải chú trọng hơn đến lượng muối ăn hàng ngày, cố gắng giảm lượng muối trong khẩu phần ăn của mình, bỏ thuốc lá và tăng vận động thể chất.
Tạp chí sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietharfa.

Cảnh sát Malaysia giải cứu cô gái Việt khỏi động mãi dâm

Thanh Trúc, phóng viên RFA

2013-04-13
malaysian-red-district-305.jpg
Phố đèn đỏ khu ăn chơi có tiếng ở Malaysia. Buổi tối thường các cô gái làm tiền đều tập trung ở khu vực này.
Photo courtesy of Nguoiduatin

Bà Hanna Nguyễn, thiện nguyện viên của CAMSA/BPSOS ở Kuala Lumpur, người trực tiếp làm việc và truy tìm nơi ở của nạn nhân để báo cho cảnh sát, kể với Thanh Trúc bà nhận được tin về cô gái từ thứ Hai và lập tức bắt tay vào việc:

Từ tin nhắn trên facebook

Bà Hanna Nguyễn: Em nó mới qua hồi cuối tháng Ba thôi, dưới hai mươi tuổi nhưng trên tuổi vị thành niên rồi, con gái miền Tây khờ câm hà, và rất là dễ thương.
Từ một người bạn, khi thấy tin nhắn trên facebook, thì lập tức tung tới cho tôi ngay. Họ cũng nói tương đối rõ là bị giam cầm và bị làm việc trái với ý muốn của mình.
Thanh Trúc: Phải chăng nạn nhân bị buộc hành nghề mãi dâm, tức là phải tiếp khách?
Bà Hanna Nguyễn: Thứ nhất là trên hình thức thì em đó phải bán bia, phải chịu đựng những người uống bia họ sàm sỡ rờ mò các em. Đó là một hình thức lạm dụng rất thông thường mà các em nó nhỏ nó chịu không nỗi. Sau đó là những lời của chủ chứa hăm he trước cho đến khi họ ra lịnh đêm nay mày phải đi khách thì em đó bủn rủn tay chân không còn tinh thần đâu mà chống cự.
Thanh Trúc: Sau khi nhận được tin nhắn, tìm cách định vị nạn nhân và báo với cảnh sát thì họ có sốt sắng giúp đỡ không?
Bà Hanna Nguyễn: Chuyện định vị các em rất là khó khăn vì lẽ các em bị nhốt, bị chở đi trong đêm tối, thành em không biết được đường mình ở, phương hướng mình ở, chỉ nghe được lỏm bỏm một vài địa danh mà nói cũng không trúng, nhìn những hình ảnh cũng không rõ lắm. Thành ra chúng tôi phải thu nhặt hết tất cả những chi tiết đó rồi cố gắng cùng trong văn phòng chúng tôi ngồi tìm lại địa chỉ. Phải mất một ngày chúng tôi mới định vị được em nó ở đâu.Và khi đó chúng tôi báo cho cảnh sát. Rất buồn là lần này cảnh sát đang bận túi bụi việc bầu cử cuối tháng Tư này của Malaysia, cho nên họ phản ứng có hơi chậm.

Cảnh sát Mã Lai vào cuộc

Nhưng cuối cùng một người, khi nghe tôi nói rằng em nó vẫn còn liên lạc với tôi đây, và em nó nói nó sợ quá vì người chủ chứa bắt đầu phản ứng vì em chạy ra ngoài đường để nhìn cho rõ cái địa chỉ một chút thì chủ chứa lôi vào nhà. Khi đó tôi mới bảo với anh cảnh sát điều tra là đến hồi nguy hiểm rồi vì em nó bị như vậy.
Khi đó ông cảnh sát nóng ruột cho đứa nhỏ đến mức độ ông nói "tại làm sao bà cứ liên lạc hoài thế này, bà có biết liên lạc thường xuyên như vậy là làm cho đứa nhỏ nguy hiểm hơn không". Khi ông nạt tôi như vậy tôi mừng quá, tôi mừng là tại tôi biết người này đã quan tâm, người này sẽ ra tay cứu em. Và quả tình đêm đó, gần sáng, ông ấy đã cứu được em nó ra. Sáng sớm thứ Tư, hai ngày sau là giải cứu được em nó.
Hiện giờ em đã được an toàn nhưng mà nó khóc nhiều vì nó chỉ muốn được về Việt Nam, được thấy cha mẹ thôi. Nhưng mà cái này còn phải trong vòng điều tra.
Thanh Trúc: Thưa bà Hanna Nguyễn, lúc đầu bà có nói rằng khi được cứu rồi thì cô thiếu nữ trẻ đó khóc lóc rất nhiều, chứng tỏ là bà có tiếp xúc được với cô. Cô có kể cho bà nghe bằng cách nào mà cô qua đến Mã Lai?
Hiện giờ em đã được an toàn nhưng mà nó khóc nhiều vì nó chỉ muốn được về Việt Nam, được thấy cha mẹ thôi. Nhưng mà cái này còn phải trong vòng điều tra. Bà Hanna Nguyễn
Bà Hanna Nguyễn: Chỉ khi cảnh sát bắt đầu điều tra thì em mới được khai tường tận. Nhưng những điều em nó khai trong buổi làm việc không nên bàn tới vội. Tôi phải xin phép giữ kín, không thể nào tiết lộ bây giờ được.
Thanh Trúc: Trên nguyên tắc, khi cứu được một nạn nhân ra khỏi đường dây mãi dâm thì lập tức nạn nhân đó ở dưới sự coi sóc giám sát của cảnh sát. Có giống như trường hợp của cô kỳ trước, tức là lúc đó văn phòng của CAMSA ở Kuala Lumpur cũng khó mà liên lạc được với cô?
Bà Hanna Nguyễn: Đúng vậy. Có những trường hợp mà chúng tôi, sau khi giải cứu xong, thì em đó bị mất liên lạc với chúng tôi hoàn toàn. Nhưng trong chuyện này chúng tôi có được may mắn giúp đỡ trong phần thông dịch. Cảnh sát ở vùng đó đã đồng ý để chúng tôi đến làm việc. Khi chúng tôi làm việc với cảnh sát và em thì thấy là trong đồn cảnh sát em nó được ăn ở thoải mái. Chính em cũng nói là nó cảm thấy an tâm khi ở với cảnh sát.
Chúng tôi đã làm việc với cảnh sát suốt buổi, chính vì vậy tất cả những chi tiết trong buổi phỏng vấn để điều tra đó chúng tôi có bổn phận phải giữ kỹ. Có điều tôi xin thưa là cảnh sát Malaysia đã đối xử với em hết lòng. Cùng với người đồng sự của tôi là người Mỹ, chúng tôi đã đến tận nơi vùng mà em được cứu ra, cách Kuala Lumpur chừng 300 cây số và chúng tôi mới vừa về tới nhà đây.
Tôi muốn thưa với thính giả  điều này, những người chủ chứa lúc nào họ cũng nói là hễ cảnh sát mà bắt được tụi bây thì nó sẽ giam bây cả năm này qua năm khác, nó sẽ hành hạ bây, nó bắt bỏ tù. Tất cả những lời hăm dọa đó không đúng với sự thật. Họ chỉ dùng cái đó để hăm dọa cho các em khỏi phải chạy trốn mà thôi. Sự thật những người cảnh sát này đã giúp đỡ em nó hết lòng.
Thanh Trúc: Xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của bà. Hy vọng sau khi cảnh sát hoàn tất phần điều tra thì có thể mời bà chia sẻ thêm thông tin cần được nghe về trường hợp cô thiếu nữ trẻ ở miền Tây này.

Nhơn Quyền, Một Quan Niệm Còn Xa Lạ ở Việt Nam? Phan Văn Song, TS

April 13, 2013One Bình Luận
Quyền Con người, quyền tự nhiên, quyền cổ điển?
Quyền Tư Tưởng, Quyền Đi Lại, Quyền Thông Tin, Quyền Ngôn Luận, …và nhiều nữa, tất cả những « quyền xưa » ấy, «quyền cổ điển » ấy, « quyền ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi » ấy, ngày nay ở sống Âu Mỹ, chúng ta hầu như không ai nói đến, không ai nghĩ đến, chúng ta sử dụng  các quyền ấy một cách tự nhiên, chúng ta thản nhiên sống với những quyền ấy, trong những sanh hoạt hằng ngày, trong cả những cử chỉ hằng ngày, chúng ta chỉ cảm nhận được , biết được, và chỉ phẫn nộ, hay đấu tranh đòi hỏi, khi một ai đó dám « xâm phạm ».
Trái lại, chúng ta, ngày nay ở Pháp, ở Âu châu, ở Mỹ, đấu tranh, bàn cãi, tranh luận  cho các quyền của các thành phần « thiểu số » trong xã hội. Trong các xã hội Âu Mỹ ngày nay, (chỉ có Âu Mỹ, và  dỉ nhiên có cả Úc và Tân Tây Lan nữa, xin lỗi các độc giả ở Úc, chúng tôi không quên quý vị đâu khi nói đến Âu Mỹ hay phương Tây !), các xã hội ấy được chia xếp thành nhiều thành phần đa dạng, với nhiều đòi hỏi đặc biệt,  với các đặc quyền đặc lợi. Chia theo thứ tự hàng dọc, trên dưới giai cấp giàu nghèo, bằng cấp, « cổ trắng » hay « cổ xanh », nhưng cũng chia theo hàng ngang, theo cộng đồng, tùy  mầu da, tùy chủng tộc, tùy thời gian tỵ nạn, tùy hội nhập, cư ngụ tùy vùng…chia theo Tôn giáo, chia theo tập quán tình dục (đồng tình luyến ái) chia theo cả mập ốm,  béo tròn … Ngày nay, người Âu Mỹ sợ «  kỳ thị » đủ mọi thứ…từ tên tuổi, già trẻ (có những chổ công cộng chống trẻ con, có nơi chống người già, có nơi chống súc vật), đến nhơn danh sức khỏe,  cấm hút thuốc, cấm ăn mỡ, cấm uống rượu…  Những quyền đặc biệt các thành phần « thiểu số » ấy phải  được phát biểu, ít ra phải được đem ra tranh luận, biểu quyết, thậm chí là những đề tài đấu tranh , tranh cử…  
Thử  thí  dụ  về  « quyền  Đàn Bà » (dưới cái đề tài chung chung  « Đàn bà », nhiểu  tiết mục khác nhau cho nhiều Quyền khác nhau, và đấu tranh khác nhau. Khi thì « Nam nữ bình quyền » đơn thuần : Nam nữ bình quyền trong  – nghể nghiệp -  lương bổng — chức vụ…Nhưng có khi  là những quyền lợi bảo vệ  đặc biệt cho cái « đặc biệt » của  người Đàn bà : sinh đẻ, nuôi con, quyền thụ thai như ý muốn – lúc nào, thời gian nào – cả quyền phá thai nữa – cả quyền thụ thai có con như không có đàn ông ( Thụ thai Nhơn tạo, từ ngữ dịch sai, thụ thai lúc nào cũng Nhơn Tạo, hổng có Nhơn làm sao có thai ? ) Cùng song song với quyền Phụ nữ, « Quyền Thai nhi », bao nhiêu tuổi thai nhi có quyền, khi mới thụ thai ?, một tuần ?, một tháng ? ) đấy là những đấu tranh, đòi hỏi, tranh chấp, trong thế giới các quốc gia tiên tiến ! …Còn đối với các quốc gia chậm tiến, trong ấy có cả Việt Nam chúng ta, những cuộc đấu tranh nhằm cho những « bảo vệ nhơn phẩm người phụ nữ » chống lại những tập tục hủ lậu các nước chậm tiến : nào là cưởng hôn, tảo hôn, ấu hôn, mua trinh, giá trị của màn trinh, cắt quy đầu âm hộ, may âm hộ, .. ..nào là mua bán phụ nữ… Đấu tranh nhằm   bảo vệ vai trò người đàn bà trong gia đình, bịt mặt, bịt đầu, đàn bà không được ra đường một mình, « tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử » của Khổng giáo hủ Nho….Ngày nay nếu  Quyền « làm lễ hôn phối giữa người đồng tính » tạo xì căng đan cho mọi xã hội, thì Quyền phải « có nhà ở » cho mọi công dân, Quyền một người ngoại quốc « di trú»  được bầu cử, Quyền được « lánh nạn »…là những bước tiến đáng để chúng ta suy nghĩ !  !
Thế giới phương Tây ngày nay đưa nhiều ý kiến, nhiều quan điểm đấu tranh về Nhơn quyền. Nhiều đến một anh bạn người Syrie, tỵ nạn chánh trị không hiểu được, anh bảo, làm sao dân Syrie chúng tao làm cách mạng Dân chủ, đòi hỏi tôn trọng Nhơn quyền được ? Khi tụi bay, (nói chuyện với người viết)  bảo Nhơn quyên có cả quyền các con vợ có quyền ngang chồng trong gia đình, dám bàn cải với chồng, không nghe lời chồng. Khi cả các thằng « đồng tình luyến ái » được quyền sống tự do cái mà Chúa cấm (Chúa của Hồi giáo), nay lại đòi làm lễ hôn phối mà tụi cũng không nhốt, không bỏ tù, ở xứ tao là tụi tao treo cổ vì phạm tội Chúa ? Khi mình, người viết trả lời rằng, đàn bà là 50%, có khi 60% nhơn loại, và những người đồng tình luyến ái cũng là con người, cũng là Con Chúa, cũng là anh em chúng ta, và nếu họ cần yêu người đồng tính, họ chỉ tìm hạnh phúc với người đồng giới tính, là biết đâu, đó là do ý Chúa. Nếu thật sự các anh là những người ngoan đạo, thi các anh phải thương yêu tất cả…như tình yêu Thiên Chúa thương yêu tất cả nhơn loại. Anh bạn người Syrie đến nay vẫn không hiểu mình, khi mình nói Dân chủ việc đầu tiên là nghe ý kiến người khác, và nếu mình không đồng  ý vẫn tôn trọng ý kiến người khác, Dân chủ là những dị biệt, những bất đồng sống cạnh nhau, không bắt buộc phải hòa hợp với nhau ? trao đổi, thông cảm, tương kính, và phục vụ cho một cộng đồng chung,  vì đó là trật tự xã hội.
Người viết xin kể với quý độc giả câu chuyện trên để chứng mình rằng quan niệm Dân chủ còn rất xa vời với nhiều dân tộc, nhiều văn hóa khác nhau. Người bạn Syrie của tôi là một anh chiến sĩ Dân chủ đáng khen, đáng nể phục, chống độc tài Bachar al-Assad, anh thường kể cho tôi biết những giấc mơ Dân chủ của anh, anh có những giấc mơ dân tộc Syrie được những Quyền con người, Quyền công dân, những Quyền « tuy rất xưa của thế giới phương Tây »  như « Quyền ngôn luận », « Quyền bầu cử », « Quyền đi lại », quyền , quyền… Nhưng anh không đồng ý với vài cái quyền, anh tranh luận với tôi về « Nam nữ bình quyền », anh chấp nhận « có thể » có đàn bà làm đại biểu, dân biểu Quốc hội, nhưng chỉ  « đại diện khối Đàn bà », « đại diện tiếng nói phụ nữ », anh chấp nhận đán bà đi học, có bằng cấp, nhưng chỉ trong những ngành nghề « đán bà », như  đàn bà « có thể » làm Bác sĩ « để chửa bịnh, khám bịnh đàn bà », làm Cô giáo, làm cô Hộ sinh…Ráng lắm, anh chấp nhận cho đàn bà làm Tổng Bộ trưởng các  Bộ « Đàn bà », các Bộ « Gia đình »…Ráng thêm tý  nữa … Bộ « Xã hội » hay Bộ  « Y tế » Chứ các Bộ Kinh tế, Quốc Phòng, hay Thủ Tướng thì … Đàn bà biết cái gì mà làm ! Và đến cả ngày nay, anh tỵ nạn ở Pháp, từ hơn 6 tháng nay, sống trong một gia đình người Pháp, rất tiến bộ, …anh vẫn tiếp tục  trình bày say sưa những quan niệm ấy, mặc dù anh có kiến thức đại học, mặc dù  anh là một chiến sĩ Dân chủ,  mặc dù anh đã  ở  Syrie, độc tài, đánh nhau, vào sinh ra tử … Anh hiện bị thương, cụt một chân, anh về dưởng thương ở một gia đình người Pháp ủng hộ phong trào kháng chiến Syrie quen với chúng tôi. Tôi thường đến thăm gia đình ấy vì cùng họ đạo ( Tin Lành), và do đó làm quen với anh bạn người Syrie nầy. Qua kiến thức anh bạn người Syrie nầy, tôi đo lường được các khoảng cách khổng lồ giữa  ý thức chánh trị và quan niệm Dân chủ của thế giới thứ ba chậm tiến và các quốc gia tiên tiến Âu Mỹ. . Cá nhơn chúng  tôi tự hỏi: «những đấu tranh chống độc tài, những cách mạng màu các quốc gia cựu Sô Viết, những cách mạng hoa lài, những nổi dậy A rập, những mùa xuân A rập có phải thật sự là những đấu tranh đòi Dân chủ, đòi Nhơn quyền, đòi quyền Tự quyết cho người dân hay chỉ là những bạo động cướp chánh quyền của nhóm nầy chống nhóm nọ, của phe nầy chống phe kia, giành giựt quyền lợi. Dân chủ, Nhơn quyền ? Tự do, Độc lập chỉ là những bánh vẽ, những chiêu bài rỗng tuếch bán cho người dân, những nạn nhơn muôn thuở của muôn cuộc Cách mạng, của muôn cuộc Chiến ?» Hỏi để mong quý vị trả lời giùm.
Ấy là chúng tôi, người viết không dùng chữ « tự do », đi với chữ « quyền »  vì đối với cái suy nghĩ của những công dân các quốc gia tiên tiến, dùng thêm từ « tự do » với từ « quyền » biến thành điệp ngữ « pléonasme », đúng hơn là điệp ý. Việt Nam ta đấu tranh đòi Tự do Ngôn luận, Tự do Tư tưởng…Đòi như vậy, Nhà nước Cộng sản cầm quyền sẽ trả lời, và đã trả lời rằng « Người dânn Việt Nam có quyền chứ ! có tát cả mọi quyền, nhưng không được tự do lung tung đó thôi. Quan niệm vả từ ngữ « lề phải » xuất phát do từ đấy. Để so sánh Nhà cầm quyên Việt Cộng ưa dùng từ ngữ « Dân chủ Đa nguyên », để nói họ vẩn Dân chủ nhưng họ vì Đảng nên Độc Đảng thôi ! Dân chủ phải là Đa Nguyên, Đa Ý, Đa quan điểm, Đó là cái tự nhiên ! Nói Dân chủ Đa nguyên là điệp ý và tai hại hơn mở cửa cho Việt Cộng náo bướng nói láo, cãi chầy cẫi cối ! Như  vậy :
Đòi Quyền, là đủ rồi… Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhơn Quyền đã nói chữ quyền là đủ rồi. Quyền là cái điều tự nhiên của Con Người. Tại sao phải thêm chữ Tự do, chỉ vì anh cấm cái quyền tự nhiên của tôi.
Lịch sử Nhơn Quyền
Hôm nay, ta ôn cố để nói rằng những cái « quyền mà ta cho là xưa » là cổ điển ấy, cũng không tự nhiên mà có. Nó là cả một gia tài trong một gia phả đấu tranh, một lịch sử dài phát xuất từ gốc judéo-chrétien – do thái cơ đốc giáo, và đặc biệt do các cuộc đấu tranh của các phái Cơ đốc Tin lành.
Những người đầu tiên đòi nhơn quyền, đòi quyền tự do tư tưởng cho những người ngoài Thiên Chúa giáo là những nhà truyền giáo người Tây Ba Nha, Giòng Tên – Jésuites, Thiên Chúa giáo La mã, trong thời kỳ xâm chiếm các thuộc địa ở Nam Mỹ : Anton de Montesinos, Francisco de Vittoria và đặc biệt Bartolomé de Las Casas, ba vị ấy lập ra nhóm « Trường phái Salamanque ». Chính ba nhà truyền giáo ấy đã đứng ra bào vệ những thổ dân Nam Mỹ ( Indios-Việt Ngữ dịch sai là Mọi Da đỏ) không để các nhóm di dân gốc Âu châu khai thác họ và biến họ thành những người nô lệ. Những Quyền mà Vittoria bảo vệ và đòi hỏi cho thổ dân Nam Mỹ là Quyền được (tự do) đi lại, Quyền tư hữu, Quyền có thể tậu nhà, tậu gia sản, đất đai, Quyền bình đẳng như một công dân khác và Quyền không được một ai đuổi họ ra khỏi nơi họ cư ngụ, nhà vườn, tài sản ( rf  thử so sánh : chuyện Đoàn Văn Vươn ở Việt Nam ngày nay)
Những tư tưởng của Vittoria đã giúp linh mục Giòng Tên – Jésuite Francisco Suarez (1548-1617), một nhà hiền triết, một nhà thần học, một luật gia, được người đời  thường so sánh với Saint Thomas d’Aquin (1225-1274). Francisco Suarez với Luận án Tractatus de Legisbus ac de Deo legislatoreLuân về Luật và Chúa, Người làm Luật, Ngài được xem là cha đẻ của Luật Quốc tế, Ngài cũng tuyên bố rằng các lãnh thổ của dân bản địa Indio từ nay là đất bất khả xâm phạm, không một vương quyền nào kể cả Vua Y Pha Nho, kể cả ông Giáo Hoàng, không một di dân gốc Âu châu nào có quyền xâm phạm, người bản địa Indio sanh đẻ trên đất nước mình có mọi Quyền như một di dân Âu châu Thiên chúa giáo.
Anh Quốc, Mỹ Quốc, Pháp Quốc
John Locke (1632 -1704), một nhà triết học, hưởng tinh thần và giáo huấn của cha mẹ, một gia đìnhTin lành ngoan đạo, ủng hộ phe ông hoàng Tin Lành Anh Giáo Guillaume d’Orange-Nassau (1650-1702) trong cuộc tranh chấp Ngai Vua Anh Quốc từ 1660 đến 1689. Khi lên được ngôi năm 1689 Ngài lấy tên là Vua Guillaume III. Trước đó Ngai  Vua Anh quốc do Charles II 1660-1685 và Jacques II 1665-1688, gốc Thiên Chúa Giáo La mã.
John Locke phục vụ cho Vua mới, đặt những viên đá đầu tiên cho một « Nhà Nước Pháp Trị » : « mỗi người đều được hưởng những quyền do xã hôi do Nhà Vua (Nhà Nước)  tạo lập, tôn trọng và khởi xướng ». Tư tưởng của John Locke đã giúp đở tạo thành Bản Tuyên Ngôn Nhơn Quyền đầu tiên của lịch sử nhơn loại, năm 1689 : the Bill of Rights.
Bill of Rights nhìn nhận một số quyền cho người công dân và người thường trú trong một nền quân chủ lập hiến và quan trọng hơn cả, ngăn chận một phần các quyền hạn của Nhà Vua để trao trả cho người dân qua nhóm đại diện là Quốc hội.
Nếu chúng ta có dịp đọc kỹ bản văn Bill of Rights nầy, chúng ta sẽ thấy sự ảnh hưởng sâu xa của cuộc nội chiến Tôn giáo đã xâu xé lịch sử Anh Quốc suốt thế kỷ thứ 17. Thật vậy đây là một bản văn do phe ttắng trận viết. Cũng vì  phe thắng trận là phe Tin Lành, nên người Tin Lành nhấn mạnh rằng từ nay, sẽ không chấp nhận những đàn áp Tôn giáo do Triều đình ( bất cứ Tôn giáo nào) đàn áp người Tin Lành ( Tự do Tôn Giáo, Tự do Thờ phượng). John Locke  rất chú ý,  và nhấn mạnh nhiều lần những điểm nầy.
Bản văn Bill of Rights nầy làm nền tảng cho Tuyên Ngôn Virginia tháng 6 năm 1776, cho Tuyên Ngôn Độc Lập Huê kỳ ngày 4 tháng 7  năm 1776, do Thomas Jefferson thảo Tuyên Ngôn Quyền Con người và Quyền Công dân  Pháp  tháng 8 năm 1789.
Những Tuyên Ngôn Huê kỳ đều do hậu duệ hay chính  những thuyền nhơn của chiếc thuyền  Mayflower cặp  đất Mỹ Tự do, tỵ nạn năm 1620, gồm toàn là những  Giáo dân Tin lành người Anh. Những dân tỵ nạn người Anh nầy đấu tranh để được độc lập đối với Mẫu quốc Anh. Họ đòi Vương triều Anh phải tôn trọng họ, trao cho họ Quyền Ngôn luận, Quyền Tôn giáo và Tâm linh. Bản kêu gọi lòng bao dung Tôn giáo và sự đãi ngộ ôn hòa đối Tôn giáo trong văn phong, trong lời lẽ của  bản  kêu gọi phản ảnh sự lo lắng của nhóm Tin lành đối với thái độ gây hấn và đàn áp người Tin Lành của Vương Triều Anh lúc xưa . Làm như Nhơn quyền và những Quyêné Con người chỉ được nói đến trong một không khí đàn áp đầy sợ hãi ! Làm như phải nói đến, phải đấu tranh, phải bảo vệ Nhơn quyền,  chỉ  khi nào Nhơn quyền bị xâm phạm.
Nhưng ngày hôm nay, Nhơn quyền được nói đến nhiều. Nhiều Hiệp hôi quốc tế được ra đời để bảo vệ Nhơn quyền, để quan sát xem ở đâu Nhơn quyền bị xâm phạm. Và cũng như thành ngữ « Quét nhà ra rác ». Càng quan sát, càng bảo vệ Nhơn Quyền, càng nhận thấy  Nhơn quyền bị đàn áp mỗi ngày một nhiều, và ở những nơi chúng ta không tưởng tượng được.
Nhưng Giáo hôi Vatican chống
Năm 1776, khi các Tuyên Ngôn Huê kỳ được công bố, Tòa Thánh Roma. Roma phản ứng chống ngay, cho đấy là Tà giáo. Roma cho đấy là kết quả của Tin Lành, chống lại Nhà Thờ La mã. Cũng vì lý do đó mà Tòa Thánh Roma kết án ngay  bản Tuyên Ngôn Pháp ngày 12 tháng 7 năm 1790.  Chính cái điều số 10 là cái điều nguy hiểm nhứt đối vơíi Giáo hội La mã : Điều 10 Tuyên Ngôn Quyền Con Người và Công dân Pháp cho phép công dân Pháp có quyền Tôn giáo và Tín ngưởng không bị ràng buộc bởi Nhà Nước. Giáo hôi Thiên Chúa Giáo La mã chỉ chấp nhận Quyền Tín ngưởng nầy sau Công đồng Vatican II ngày 7 tháng 12 năm 1965.
Còn Việt Nam?
Là một nước Cộng sản chủ nghĩa và Xã hôi chủ nghĩa, Việt Nam không biết Nhơn quyền là  gì cả. Cả người công dân Việt Nam cũng không biết « quyền công dân » của họ có những gì, gồm những gì. Chế độ độc tài, đặt Đảng trên cả Luật lệ , Hiến Pháp, Quốc hôi , Nhà Nước… thì là sao biết quyền công dân, quyền con người là gì.
Chế độ Xin/Cho. Mỗi mỗi chuyện, mỗi phải làm đơn Xin . Khi Xin thì được Phép, tức là Cho Phép. Nếu không Xin được thì Mua, mua bằng đút lót, muabằng bao thư, tất cả đều có giá nói tóm lại tham nhũng.
700 tờ báo, 700 cách để phát biểu ý kiến, nhưng không một tờ báo tư nhơn nào. Tất cả do Đảng Cộng sản kiểm soát. Kiểm soát Ngôn luận, kiểm soát Thông tin chưa đủ, kiểm soát cả Tư tưởng. Thư riêng, blog là những phát biểu ý kiến riêng không có tầm vóc thông tin cũng bị kiểm duyệt, đi tù. Trung Cộng và Việt cộng là hai Nhà cầm quyền đàn áp các người sử dụng mạng thông tin tin học. Đàn áp quyền ngôn luận, đàn áp quyền tư tưởng, đàn áp cả quyền tín ngưởng . Những Nhà thờ Tin lành miền Thượng du Nam Việt, các Linh mục, các Mục sư, các tu sĩ Hòa Hảo, các tu sĩ Phật giáo đều bị kiểm soát, kiểm duyệt, sai trái có thể đi tù… Kiểm soát các Chùa , kiểm soát các Nhà Thờ, các Nhà Nguyện … buộc phải tu hành một kiểu, cúng kiến một kiểu… Thặm chí Trung Cộng đánh như thế, hạ nhục  Nhà Nước Việt cộng như thê, mà người Việt Nam tử tế vẫn không có quyền bàn tán, có thái độ, tỏ thái độ, phát biểu thái độ, bất mãn, biểu tình phản đối chốngb Tàu là bị « dùi cui »,  là đi tù, là lãnh án. .
Nói tóm lại từ ngày 30 tháng tư 1975, dưới chế độ cầm quyền của Cộng sản, tất cả những quyền con người vắng bóng hoàn toàn trên dãi đất Việt Nam. Người dân chi có những bổn phận đối với Nhà nước Cộng sản,  chỉ biết làm ăn, để sanh tồn, để sanh sống. Kiếm ăn, kiếm sống, sanh tồn qua bửa, qua ngày chả khác chi một loài thú vật. Công dân một đất nước không có quyền Trung thành với đất nước, với Tổ quốc, mà chỉ Trung thành với Đảng. Vậy thi quyền công dân ở đâu ?
Tình hình kinh tế, vật giá đang leo thang, lạm phát phi mã, dân càng ngày càng nghèo, càng đói.. Bất mãn, chống đối càng ngày càng nhiều, nhưng phong trào đấu tranh cho Nhơn quyền vẫn chưa rầm rộ, trái lại phong trào yêu nước càng ngày càng dâng cao, Trung Cộng càng làm nhục ta, lòng dân càng bất mãn. Bất mãn Tàu chưa đủ, phải bất mãn cả với Việt Cộng đã quá hèn kém, không bảo vệ được đất nước, không bảo vệ được dân, để dân ta bị nhục.
Mong rằng nỗi nhục sẽ đưa đến đấu tranh đòi Nhơn quyền, đòi Dân chủ lật đổ Cộng quyền.
Hồi Nhơn Sơn, tháng tư đau nhục 2013.
Phan Văn Song

One Comment »

Dân trần says:
Kỳ thi tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học ở Việt Nam hiện nay ; chỉ luẩn quẩn sáu môn trong các môn học được chỉ định để chọn: Văn, Toán, Ngoại Ngữ, Lý, Hóa, Sinh, Sử và Địa .
Môn căn bản nhất thuộc về con người : CÔNG DÂN ; có học nhưng không bao giờ được chỉ định để chọn thi tốt nghiệp.
Môn học có tính hiện đại phát triển : TIN HỌC , có học nhưng cũng không được chỉ định để chọn thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học .
Ngoài ra còn một số môn học khác trong chương trình chính thức như : Quốc Phòng, ngoại ngữ 2, thể dục..
Học thì nhiều, thi tốt nghiệp chỉ chốt ba môn chính : Văn, Toán, Ngoại Ngữ !
Còn : Sinh, Lý, Hóa, Sử, Địa . Thông thường trong năm môn này thì chọn 3 ; đa phần Sinh thì chắc chắn, còn chọn Lý thì bỏ Hóa, chọn Sử thì bỏ Địa . và ngược lại .
Lại, môn rất “nguồn cội” là môn SỬ ; vài năm liên tiếp không được chọn, và sự kiện năm nay thấy được – học sinh một trường Trung Học Cấp 3 đã xé nát đề cương môn SỬ , chỉ sau khi biết kết quả các môn được chọn thi tốt nghiệp 2013 là không có môn Sử ! Một trận mưa giấy giải tỏa tâm lý – thoát nạn học và ôn thi môn Sử !!!!Mưa giấy trắng sân trường !!!
“Tất cả vì học sinh thân yêu” !!!
Học sinh là tương lai của đất nước mà không cần biết đến nguồn cội – Lịch sử , cũng chẳng ý thức được công dân là gì ? Thì thật xa vời với khái niệm ” quyền công dân ” !

Trung Quốc Trong Trật Tự Thế Giới - Huỳnh Ngọc Tuấn

April 13, 2013One Bình Luận
Tại Diễn đàn toàn cầu Standard Chartered hôm 20/3/2013 tại Singapore vừa qua, ông Lý quang Diệu - một người Hoa, một người cực kỳ nổi tiếng vì vai trò của ông trong việc hình thành quốc gia Singapore và sự thịnh vượng của nó; một chuyên gia kinh tế, một nhà chính trị và chiến lược lớn được thế giới nể trọng, đôi lúc được “thần tượng hóa” – đưa ra nhận định là trong vòng 20 đến 30 năm tới sẽ không có chuyện đối đầu Trung- Mỹ.
Ông còn nói thêm “Trước đây Liên xô và Mỹ cạnh tranh nhau để giành lấy vị trí siêu cường hàng đầu. Nhưng Trung quốc chỉ hành động dựa trên lợi ích quốc gia. Trung quốc không có ý muốn thay đổi thế giới”
Dư luận đồng ý với một phần nhận định của ông, nhưng mọi người trông đợi ở ông một “giải trình” hơn thế để làm sáng tỏ mối quan hệ Mỹ- Trung vốn vô cùng phức tạp và một tiên liệu xa hơn về mối quan hệ này.
Ví dụ như 20- 30 năm nữa quan hệ Mỹ – Trung lúc đó sẽ ra sao và diện mạo của thế giới lúc đó như thế nào khi tương quan lực lượng Mỹ – Trung đã thay đổi ?
Có một nguyên tắc bất di dịch trong mọi quan hệ chi phối con người và vạn vật, đó là khi tương quan lực lượng thay đổi thì trật tự cũng thay đổi, cho nên nhận định “TQ không muốn thay đổi thế giới” là rất khó hiểu vì tự thân sự lớn mạnh vượt trội và áp đảo của TQ đã làm trật tự thế giới thay đổi rồi.
Một nước Trung hoa chậm tiến, nghèo đói trong thập niên 50- 60 của thế kỷ 20 chỉ giữ một vị trí khiêm tốn trong trật tự quốc tế là điều đương nhiên.
Thế giới lúc đó bị chi phối bởi hai Siêu cường là Mỹ và Liên xô và ở một mức độ nào đó tương đối khiêm tốn là của các cường quốc khác như Anh, Pháp, Đức, Nhật
Đến năm 1964 Trung quốc có vũ khí hạt nhân và vị thế của TQ đã thay đổi. TQ là thành viên của Câu lạc bộ các cường quốc hạt nhân.
Sau đệ nhị Thế chiến đã hình thành hai khối đối đầu Đông- Tây (Nato- Warzsawa). Lãnh đạo hai khối là Mỹ và Liên xô.
Lúc này kinh tế các nước Âu châu suy thoái nghiêm trọng, để phục hưng kinh tế toàn cầu, đặt nền tảng cho an ninh Châu Âu, Mỹ tiến hành kế hoạch Marshal. Bóng ma “Chiến tranh lạnh” đã ẩn tàng trên thế giới.
Trong thập niên 50 tương quan lực lượng giữa Thế giới Tự do và Chủ nghĩa CS tiếp tục thay đổi với ưu thế nghiên về các nước CS, chủ nghĩa CS lúc này có thêm nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa làm cho thế và lực của chủ nghĩa CS thêm lớn mạnh.
Chỉ một năm sau khi ra đời, nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa đã tham dự cuộc chiến tranh Liên Triều với cả triệu binh sĩ Chí nguyện quân.
Điều đáng nói ở đây là một nước Trung hoa Cộng sản đầy tham vọng đã thể hiện mình trong tranh chấp khu vực và quốc tế, báo hiệu một cục diện chính trị mới đang hình thành tuy mong manh.
Sang thập niên 60 tuy trong nội bộ của chủ nghĩa CS đã hình thành sự phân liệt vì mâu thuẩn giữa Liên xô và TQ, nhưng cả hai nhà nước CS này cùng có một điểm chung: đó là chủ trương bành trướng chủ nghĩa CS ra khắp thế giới, mà có người gọi nó là “xuất khẩu cách mạng”.
Để tranh giành ảnh hưởng và quyền lực với Hoa kỳ và thế giới Tự do, Liên xô và TC hổ trợ tối đa cho cái gọi là “Phong trào giải phóng dân tộc”.
Các lực lượng võ trang CS hoạt động khắp thế giới và chịu sự chi phối tư tưởng của hai đàn anh .
Các đảng CS và lực lượng võ trang của họ đe dọa thế giới Tự do bằng những hoạt động tấn công khủng bố, tuyên truyền và phá hoại .
Tại Đông nam Á lực lượng CS phát triển rất nhanh và rất hùng mạnh có mặt khắp nơi từ VN đến Lào, Campuchia, Thái lan, Mã lai, Nam dương, Phi luật Tân .
Để đối phó và ngăn chặn làn sóng CS đang hoành hành, Hoa kỳ thực hiện học thuyết Domino .Việt nam Cộng hòa trở thành tiền đồn chống Cộng của Hoa kỳ tại Đông nam Á
Năm 1965 Mỹ đổ quân ồ ạt vào Miền nam VN, và cuộc chiến đẩm máu kéo dài suốt 20 năm, tất cả các bên tham chiến đều tổn thất lớn về nhân mạng và chịu sự tàn phá khủng khiếp về kinh tế- xã hội, nhất là phía Bắc Việt .
Trong cuộc chiến này người Mỹ đã không chủ trương chiến thắng CS Miền Bắc để chấm dứt chiến tranh, Việt nam Cộng hòa như một bên tham chiến bị trói tay, chỉ được quyền tự vệ mà không có một chiến lược để giành thắng lợi toàn cuộc.
Sách lược chủ bại của người Mỹ đã kích động tham vọng của CS Bắc Việt trong mưu đồ thôn tính Miền nam.
Cuộc chiến tranh tự vệ không có thắng lợi cuối cùng đã làm nản lòng quân đội VNCH và người dân miền nam, theo tôi đây là nguyên nhân chính dẫn đến những ý tưởng chấm dứt cuộc chiến bằng bất cứ giá nào của người dân Miền nam. Điều này đã được những người CS khai dụng tối đa, cuối cùng thì VNCH bị bức tử
 Xương máu của người dân VN và các dân tộc khác trên thế giới đổ xuống để tạo nên một tương quan lực lượng mới có lợi cho chủ nghĩa CS.
Cuối thập niên 60s tương quan lực lượng đã thay đổi, nên trật tự thế giới cũng phải thay đổi, TC giờ đây trở thành một thế lực mới đủ sức để  “tam phân thiên hạ”, hình thành thế chân vạc như chúng ta đã thấy.
Thập niên 70, thế giới tiếp tục chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai khối Tự do và CS,  cuộc đối đầu này có lúc đẩy hai siêu cường Mỹ – Liên xô đến bên bờ vực của chiến tranh nguyên tử.
TQ khôn khéo đứng chọn thế “tọa sơn quan hổ đấu” vừa hô hào chống Mỹ vừa to tiếng chống Liên xô, TQ gọi Mỹ và LX là “đế quốc”, còn TQ là nước của “thế giới thứ ba” và là bạn của khối “Phi liên kết”.
TQ hy vọng sẽ là “ngư ông đắc lợi” khi cuộc chiến Mỹ -LX bùng nổ để TQ trở thành bá chủ.
Tuy không nhìn thấy được cảnh Mỹ- LX đánh nhau nhưng TC cũng đã trở thành một nhân tố có thể làm thay đổi tương quan thế lực, một “lá phiếu” quyết định thắng bại trong quan hệ Mỹ – LX.
Bị ám ảnh bởi hiểm họa Liên xô, Mỹ tìm cách “chơi con bài Trung quốc” . Kết quả của sách lược này là sự ra đời của Thông cáo chung Thượng Hải năm 1972. TQ trở thành đối tác của Hoa kỳ tại châu Á Thái bình dương.
Năm 1976 Mao trạch Đông chết, một nhân vật CS đầy thủ đoạn và một nhà chiến lược đại tài lên thay đó là Đặng tiểu Bình.
Để cho Mỹ và Phương Tây tin rằng TC thực tâm theo đuổi sự hợp tác đôi bên cùng có lợi và ngăn chận sự bành trướng của Khối CS theo Liên xô. TQ tự xưng là “Nato phương Đông”. Đặng tiểu Bình sang Hoa kỳ để tìm kiếm sự ủng hộ và đầu tư cho nền kinh tế đang yếu kém của TQ.
Năm 1979 TQ xâm lược Việt nam nói là để “dạy cho Việt nam một bài học”. Có nhiều lý do để TQ trừng phạt VC, vì TC coi VC là “tên học trò phản phúc”, “ăn cháo đá bát” khi rời bỏ TC mà kết thân với Liên xô, “đổi bạn thành thù” , xóa sổ Khmer Đỏ một học trò thân tín của TC .
Còn một lý do nữa để TC đánh VC là chứng minh cho MỸ và Phương Tây thấy rằng TC đã đoạn tuyệt với khối CS Liên xô.
Để tưởng thưởng cho việc “xoay trục” này của TC, Mỹ và Phương Tây đã mở cửa thị trường cho hàng hóa TC, viện trợ và đầu tư ồ ạt để kinh tế TC cất cánh những năm sau đó.
Nhưng thắng lợi mang tầm vóc chiến lược mà TC đã đạt được trong ván bài này là thay thế cho Trung hoa Dân quốc nắm giữ chiếc ghế hội viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Kể từ đây thế và lực của TQ đã thay đổi, trở thành một trong những trung tâm quyền lực có tiếng nói và ảnh hưởng quyết định trong bức tranh toàn cảnh của thế giới. Thành quả to lớn này thuộc về Đặng tiểu Bình, một chiến lược gia có viễn kiến và mưu lược.
Đặng là ông tổ của chủ nghĩa cộng sản thực dụng mà ngày nay đã trở nên phổ biến tại Trung quốc và Việt nam với câu nói nổi tiếng “mèo trắng, mèo đen không quan trọng miễn là bắt được chuột”
Đặng cũng đã hình dung về một trật tự thế giới khi TC trổi dậy và những hệ lụy của sự trổi dậy này đối với TC và thế giới. Đặng đã để lại “cẩm nang” cho những nhân vật lãnh đạo kế tiếp sau Đặng, đó là sách lược “thao quang- dưỡng hối”.
Đặng là một nhà chiến lược biết ẩn mình chờ thời, biết tiến biết thối, biết mình biết người và tiên liệu được thời cuộc. Là một nhà chính trị biết tạo thời thế . TC dưới thời Đặng và cả bây giờ không phải là quân cờ, không phải là quan khách mà là một người chơi cờ, Đặng đã đưa TC từ bóng tối ra ánh sáng để tham dự vào cuộc chơi quốc tế, tạo lập trật tự quốc tế sao cho trật tự đó phục vụ tham vọng Đại phục hưng của một nước Trung hoa.
So với Lý quang Diệu, Đặng tiểu Bình là một kỳ thủ, còn Lý quang Diệu chỉ là khách xem đánh cờ. Điều này bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai nước, một bên là nhà nước Trung hoa vĩ đại, bên kia là một Singapore nhỏ bé và tầm vóc thực sự giữa Đặng và Lý cũng khác nhau.
Hiểu được nhu cầu chiến lược và tâm lý của Mỹ và Phương Tây Đặng đã thu phục được niềm tin của họ một cách ngoạn mục. Người Mỹ cứ nghĩ rằng họ đang “chơi con cờ Trung quốc”, còn TC tương kế tựu kế đã đạt được những gì mình muốn.
Trước đây Hoa kỳ và Phương Tây lo lắng vì hiểm họa của chủ nghĩa Phát xít nên họ không nhận diện được một mối hiểm họa khác là chủ nghĩa CS đang tiềm tàng và trổi dậy .
Khi Liên xô, Đông Âu và chủ nghĩa CS được nhận diện là hiểm họa mới của thế giới, Mỹ và Phương Tây liền “chơi con bài Trung quốc” mà không nhận thức được rằng TC còn nguy hiểm hơn chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa CS nhiều lần.
Trục Phát xít gồm ba quốc gia hạng trung, dân số ít tài nguyên vật chất và nhân lực rất hạn chế, trong khi đó cuộc chiến quy ước đòi hỏi sức người sức của rất nhiều, nhất là nhân lực, đây chính là “tử huyệt” của Trục Phát xít nếu theo đuổi một cuộc chiến lâu dài.
Còn Liên xô và Đông Âu là một khối quân sự mạnh nhờ thủ đắt vũ khí hạt nhân, nhưng “tử huyệt” của khối CS là nền kinh tế tập trung bao cấp không hiệu quả và nghèo nàn nên đã “hụt hơi” khi bước vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ và Phương Tây giàu có hơn nhiều với nền kinh tế sinh động phát triển cao biết tự điều chỉnh để hoàn thiện.
Thập niên 80 Tổng thống Ronald Reagan tung ra học thuyết “chiến tranh giữa các vì sao” . Với tầm nhìn chiến lược và sức mạnh kinh tế nước Mỹ đã đánh bại khối Xô viết bằng cuộc chạy đua vũ trang cực kỳ tốn kém trong mọi lĩnh vực vũ trang, vũ trụ, công nghệ máy tính. Mỹ đã đánh vào “tử huyệt” của chế độ Xô viết, đó là nền kinh tế bất hợp lý, nghèo nàn và phản khoa học.
Các cuộc chạy đua về vũ khí tầm xa, tên lữa đạn đạo, máy bay tàng hình và khoa học vũ trụ đã đẩy chế độ Xô viết vào khánh tận, cộng với gánh nặng của sự trợ giúp quá lớn cho các chế độ CS độc tài và các lực lượng vũ trang CS nổi dậy khắp nơi trên thế giới, nhất là việc xâm lược Afghanistan 1979-1989 đã hút cạn nguồn lực của Liên xô.
Kết quả của cuộc chạy đua này là nhà nước Liên xô sụp đổ năm 1991.
Thắng lợi của Thế giới Tự do đối với Khối CS là thắng lợi của nền kinh tế thị trường năng động so với nền kinh tế tập trung bao cấp.
Đặng tiểu Bình đã nhận thức được điều này.
Tháng 6 năm 1989 tại TQ đã xãy ra một sự kiện quan trọng : Cuộc biểu tình của sinh viên và trí thức tại quảng trường Thiên an môn để đòi hỏi cải cách theo hướng dân chủ hóa.
Người dân sống trong các chế độ độc tài (nhất là độc tài CS) luôn khao khát tự do- dân chủ, nhưng sự khao khát này luôn bị kìm chế và đè bẹp bởi guồng máy đàn áp khổng lồ. Người Trung hoa là một dân tộc làm cách mạng, có truyền thống đấu tranh chống bất công và áp bức, họ không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới, và lần này người Trung hoa đã đi trước các dân tộc Đông Âu, nhưng họ không may mắn như Đông Âu,  CS Trung hoa do Đặng tiểu Bình lãnh đạo đã chọn lựa giải pháp đối đầu với người dân để bảo vệ chế độ độc tài, họ đã xữ dụng đến quân đội để tắm máu người dân tay không tất sắt bất chấp sự khuyến cáo của cộng đồng quốc tế.
Có đến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng chục ngàn người bị thương hàng trăm người bị bắt và phải chịu những bản án nặng nề. Một số người ít ỏi may mắn đào thoát được sang Hồng Kông và sang tỵ nạn tại Hoa kỳ
Sau sự kiện Thiên an môn Mỹ và Phương Tây áp dụng lệnh cấm vận vũ khí với Bắc Kinh.
Với sự kiện Thiên an môn, ý tưởng của những học giả và những chính trị gia chủ trương rằng kinh tế thị trường tất yếu sẽ dẫn đến dân chủ đã phá sản.
Mấy tháng cuối cùng của năm 1989 các nước Đông Âu chuyễn mình, cuộc Cách mạng nhung tại các nước Ba lan, Tiệp khắc, Hungary, Bulgaria, Romania, Albania đã dẫn đến sự tan rã hoàn toàn khối CS Đông Âu và Khối quân sự Warszsawa. Thế giới chào đón tin này với tràn đầy hy vọng về một kết thúc có hậu cho nhân loại ít nhất là tại Châu Âu.
Năm 1991 xãy ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, trong cuộc chiến này Mỹ đã phô diễn cho thế giới thấy sức mạnh vô địch của mình với những phương tiện và khí tài chiến tranh hiện đại nhất, khái niệm về chiến tranh công nghệ cao trở nên phổ biến trên toàn cầu, nó làm choáng váng cả thế giới nhất là TC và các chế độ độc tài.
Với hai sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 1991( Liên xô sụp đổ và cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất) TC đã nhận thức nhu cầu thay đổi nền kinh tế là mang tính sống còn của chế độ và tương lai một nước Trung hoa trong trật tự thế giới do Hoa kỳ lãnh đạo.
Việc nhà nước Liên bang Nga ra đời thay thế cho Liên xô trên bàn cờ chính trị quốc tế mở ra cơ hội đối thoại và hợp tác Nga- Mỹ và Phương Tây.
Một trật tự thế giới mới hình thành có lợi cho Thế giới tự do, xu thế hòa bình và dân chủ hóa toàn cầu bắt đầu khởi động với sự tan rã và giải giới của các lực lượng võ trang CS ở khắp nơi, rõ nét nhất là tại khu vực Đông nam Á.
Các đảng CS và lực lượng phiến quân đã giải thể và ra đầu thú tại Thái lan, Mã lai á, Nam dương. Tại Cambodhia cũng đạt được một giải pháp hòa bình giữa các phe lâm chiến trước đó không lâu.
Trung quốc tiếp tục quá trình cải cách kinh tế sâu rộng và chính sự cải cách này đã giúp cho kinh tế TQ phát triển ồ ạt, không lâu sau đó TQ trở thành công xưởng của thế giới.
Đến năm 1995 Mỹ và Phương Tây chính thức không còn coi chủ nghĩa CS là hiểm họa của thế giới nữa, Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hà nội, đàm phán để mở đường cho TQ gia nhập các định chế kinh tế và tài chính quốc tế.
Năm 1996 xãy ra khủng hoảng trên eo biển Đài loan, TQ đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự để tái thống nhất Trung hoa, can thiệp vào cuộc bầu cử dân chủ tại Đài loan, Mỹ phải tỏ thái độ bằng cách gởi hai hàng không mẫu hạm đến đây để răn đe và duy trì trật tự nhưng lập trường của Mỹ về TQ vẫn không thay đổi.
Năm 1998 Mỹ cùng khối Nato oanh kích Liên bang Nam tư với lý do bảo vệ người dân Kosovo.
Việc Mỹ và Nato oanh kích Nam tư đã làm tan vỡ quan hệ vốn nhiều hiềm nghi giữa Mỹ-Nato và Nga. Đẩy Nga vào thế thù địch với Phương Tây.
Cuộc chiến vì Kosovo kết thúc với việc Liên bang Nam tư thiệt hại nặng nề, chấp nhận rút quân khỏi Kosovo và một nhà nước Kosovo ra đời với sự công nhận của Mỹ và Phương Tây, việc này làm Nga bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng của Nga cũng bị đẩy ra khỏi khu vực tiếp theo sau việc chế độ Milosevic bị lật đổ và Liên bang Nam tư tan rã.
Việc Milosevic bị lật đổ và Liên bang Nam tư tan rã sau đó như giọt nước tràn ly biến quan hệ Mỹ-Nato và Nga vốn nhiều nghi kỵ đã trở thành đối đầu.
Không biết Kosovo quan trọng với Mỹ và Phương Tây đến mức độ nào mà họ đã hy sinh mối quan hệ với Nga, một mối quan hệ quan trọng nhất trong bang giao quốc tế của Mỹ và Phương Tây, mối quan hệ mang tính quyết định cho an ninh toàn cầu, và mối quan hệ này cũng góp phần cho việc thăng tiến dân chủ khắp thế giới mang đến cho Khối Tự do thế thượng phong so với những quốc gia CS còn lại và những chế độ độc tài khác.
Sự hợp tác từ phía Nga giúp Mỹ và Phương Tây giải quyết nhiều hồ sơ quan trọng thuận lợi hơn là một nước Nga thù địch.
Tương quan lực lượng lại thay đổi khi Nga trở thành đối trọng với Mỹ và Nato, điều này hoàn toàn không có lợi cho nền hòa bình thế giới và sự thăng tiến dân chủ toàn cầu.
Việc Boris Yeltsin chọn Vladimir Putin (một trùm tình báo KGB củ) làm người kế thừa mình có lẽ là cách mà Boris Yeltsin phản ứng lại với Mỹ và Nato.
Một nước Nga dân chủ non trẻ đã bị xóa sổ, một nhà nước độc tài tham nhũng và toàn trị mang màu sắc mafia ra đời.
TQ rất mãn nguyện khi có được một đồng minh thời cuộc là Nga trên bàn cờ chính trị quốc tế.
Nga và TQ đã liên kết với nhau để chống lại Mỹ và Phương Tây trên những hồ sơ quan trọng của thế giới như việc phát triển vũ khí hạt nhân tại I-ran và Bắc Triều tiên và hiện nay là cuộc khủng hoảng tại Syria.
Để xác lập một cực đối trọng với Mỹ và Nato, Nga- Trung đã kêu gọi các nước Trung Á là sân sau của Nga hình thành Hiệp ước Thượng hải – SCO gồm Nga, Trung quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.
Nga và TQ còn là đối tác chiến lược của nhau khi nền kinh tế TQ cần nhiều nguyên- nhiên liệu và Nga là quốc gia xuất khẩu cần thị trường, trao đổi thương mại đã nhanh chóng tăng lên gần 100 tỷ Mỹ kim trong năm 2012, và hứa hẹn sẽ lên đến 200 tỷ Mỹ kim trong năm 2015.
Nga còn là nhà cung cấp cho TQ những khí tài quân sự hiện đại giúp TQ thủ đắt được công nghệ quân sự tiên tiến của Nga tạo tiền đề để TQ vươn lên nhanh chóng tìm kiếm vị thế một Siêu cường .
Nước Mỹ sau hai nhiệm kỳ của tổng thống Bill Clinton là một siêu cường lãnh đạo thế giới không đối thủ về mọi mặt, có thể đây là điều làm cho giới lãnh đạo Mỹ trở nên quá tự tin.
Tháng 4 năm 2001 đã xãy ra va chạm giữa Mỹ và TQ trong vụ đụng độ trên không giữa một máy bay do thám của Mỹ và hai máy bay chiến đấu TQ, kết quả của lần cọ xác này là một máy bay TQ bị rơi và một phi công tử nạn, máy bay do thám Mỹ bị thương phải đáp khẩn cấp xuống Hải nam.
Cuộc khủng hoảng lần này được phía TQ xữ lý “khôn khéo” chứng tỏ họ biết nhẫn nhục để chờ đợi thời cơ.
Ngày 11/09/2001 Mỹ bị bọn khủng bố tấn công làm rung chuyễn cả nước.
Với tâm trạng bị thách thức và bất an sau vụ  khủng bố Mỹ đã tấn công Afghanistan, đánh bật Taliban ra khỏi thủ đô Cabun, truy đuổi mạng lưới khủng bố Alqueda và ông trùm Bin Laden tận hang cùng ngõ hẻm.
Mỹ đổ quân vào Afganistan giúp xây dựng chính quyền mới, làm thay đổi cuộc sống của người dân Afghanistan nhất là phụ nữ và trẻ em gái.
Mỹ và Phương Tây đã giúp Afghanistan xây dựng cơ sở hạ tầng và khôi phục kinh tế, nhưng tất cả những gì họ làm cho đất nước này không thay đổi được quan điểm của phe Hồi giáo cực đoan và cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
 Mỹ và đồng minh bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh chống du kích không mấy hiệu quả, tốn kém và kéo dài hơn cả cuộc chiến tại VN, tổn thất nhân mạng không quá nhiều như chiến tranh VN nhưng cũng đủ làm người Mỹ nản lòng.
Đến năm 2003 Tổng thống George Bush và cánh Diều hâu quyết định mở cuộc chiến chống Iraq với lý do Saddam Hussein tàng trử và chế tạo vũ khí nguyên tử và hóa học.
Saddam Hussein bị lật đổ nhưng không tìm thấy vũ mà Mỹ cáo buộc như một lý do để tiến hành chiến tranh.
Về mặt đạo lý việc lật đổ một nhà nước độc tài tàn bạo là đúng và rất đáng tôn vinh, nhưng về mặt chiến lược Tổng thống Bush đã phạm sai lầm.
Trong thời gian 13 năm nước Mỹ tham chiến trong hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan từ 2001 đến 2013 để giữ gìn an ninh tại Trung cận đông- vùng nhiên liệu chiến lược của thế giới-, TQ được hưởng lợi và đã nhanh chóng vươn lên về kinh tế và kỹ thuật, họ đã đạt được những thành quả lớn không ngờ.
Với một nền kinh tế mạnh, dự trử ngoai tệ lớn và một chiến lược khôn ngoan TQ đã từng bước thực hiện được “giấc mơ Trung quốc”.
Về công nghệ vũ khí TQ đã thực hiện thành công việc bắn hạ một vệ tinh trong không gian năm 2007 làm kinh động giới quân sự Mỹ, những năm tiếp theo TQ đã thực hiện thành công những chuyến bay vào vũ trụ.
Bằng chính nguồn lực của mình và cả ăn cắp công nghệ từ các nước TQ đã cho ra đời những máy bay tàng hình thế hệ thứ 4 và thứ 5.
Năm 2012 TQ hạ thủy Hàng không mẫu hạm Liêu ninh và tiến hành thực tập những kỹ năng vận hành HKMH, họ cũng đã thành công khi thử nghiệm việc cất và hạ cánh của phi cơ chiến đấu trên HKMH.
Về năng lực hải quân TQ chưa thể cạnh tranh với Mỹ, nhưng họ cũng đã có một lực lượng hải quân hùng hậu bậc nhất khu vực và đang trên đà phát triển nhanh chóng, họ còn phát triển những loại phi đạn chống tàu sân bay như DF 20, DF 30, là những loại vũ khí chống tiếp cận để răn đe và vô hiệu hóa sức mạnh hải quân Hoa kỳ.
TQ còn có cả một “Quân đoàn” tin tặc để đột nhập vào hệ thống máy tính của chính phủ và các đại công ty của Mỹ và Phương Tây, ăn cắp công nghệ, bí mật kinh tế và coi đó như những cuộc diễn tập để sẵn sàng cho cuộc chiến tranh trên không gian mạng sau này.
Công ty an ninh mạng của Mỹ Mandiant đã nhận diện đơn vị 61398 đặt tại một tòa nhà 12 tầng ở Thượng hải do quân đội điều hành là thủ phạm của những vụ tấn công tin tặc vào Hoa kỳ và các nước Phương Tây.
– Về kinh tế TQ vẫn giữ được đà tăng trưởng cao và liên tục bất chấp khủng hoảng kinh tế thế giới.
Sự thành công về kinh tế của TQ làm một số học giả đặt lại vấn đề về khái niệm “ Đồng thuận Bắc kinh hay đồng thuận Washington”.
Một bài báo viết “ Từ những năm đầu của thế kỷ 21, TQ đã thay thế Hoa kỳ và châu Âu thống lãnh thị trường châu Phi. Chỉ tính riêng trong 10 năm 2003 đến 2013 hơn 2000 công ty của TQ đã ồ ạt tiến sang châu Phi nhờ những chính sách ưu đãi về vốn được sự hổ trợ bởi những ngân hàng chủ chốt của TQ và những chính sách thủ tục dể dàng của nhà nước TQ…
Cùng với kinh tế trong vòng 8 năm kể từ khi Học viện Khổng tử đầu tiên được thành lập tại Kenia 2005, đến nay TQ đã xây dựng 29 trụ sở khác ở 22 quốc gia châu Phi”.
TQ là đối tác thương mại lớn của châu Mỹ la tinh với những khoảng đầu tư khổng lồ và Mỹ la tinh cũng là một thị trường quan trọng cho hàng hóa của TQ.
Ngoài châu Phi và Mỹ la tinh, Đông nam Á cũng là một đối tác thương mại lớn của TQ giúp nước này có được nguồn cung ứng nguyên nhiên vật liệu và thị trường tiêu thụ hàng giá rẽ của TQ. Kim ngạch thương mại song phương đạt gần 400 tỷ mỹ kim và đầu tư của TQ vào Asean là 100 tỷ Mỹ kim năm 2012.
Với thành quả tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong gần 4 thập niên TQ giờ đây là nền kinh tế lớn thư hai trên thế giới sau Hoa kỳ, họ đã lần lượt qua mặt kinh tế Anh, rồi Đức và Nhật, theo OECD đến năm 2016 kinh tế TQ sẽ qua mặt Hoa kỳ để chiếm ngôi vị số 1 thế giới.
Hiện nay một cuộc chạy đua về kinh tế và quân sự với Hoa kỳ đang tạo nên những bất an trong cộng đồng quốc tế, không ai dám chắc là TQ sẽ hành xữ như thế nào khi họ đạt đến vị trí của một siêu cường.
Cụ thể tại Biển Đông (TQ gọi là Nam hải) họ đang lấn lướt chèn ép các quốc gia nhỏ yếu như Philippin, Việt nam và Mã lai, họ tung ra bản đồ hình chữ U để khẳng định chủ quyền của họ một cách áp đặt.
Tại biển Hoa đông TQ cũng leo thang tranh chấp với Nhật bản quần đảo Sinkaku mà TQ gọi là Điếu ngư đảo.
TQ càng ngày trở nên hung hăng trong hồ sơ biển Đông, năm 1974 TQ chiếm Hoàng sa của Việt nam, năm 1988 họ chiếm thêm một số đảo và bải đá thuộc Trường sa do VN kiểm soát, những trận đánh này đã gây những thiệt hại nhân mạng không nhỏ cho VN, TQ còn tấn công ngư dân VN trên biển Đông khi họ đang đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống của mình.
Những hành động trên báo hiệu một lối hành xữ khó lường đoán của TQ.
Hiện nay tại TQ chủ nghĩa dân tộc quá khích đang trổi dậy mạnh mẽ và được cánh diều hâu trong quân đội ủng hộ.
Những phát biểu mang nặng màu sắc dân tộc chủ nghĩa của một vài nhân vật lãnh đạo làm dấy lên sự bất an cho khu vực.
Kể từ cuộc chiến Thái bình dương do quân phiệt Nhật tiến hành tại vùng đông Á, chưa bao giờ khu vực này lại đối diện với một thách thức an ninh nghiêm trọng như bây giờ và có phần nguy hiểm hơn vì “đối tượng” có thực lực và hùng mạnh hơn quân phiệt Nhật rất nhiều.
Trước đây Nhật bản là một đế quốc bậc trung, đe dọa không lớn vì sự hạn chế bởi dân số và thực lực, còn TQ ngày nay là một quốc gia khổng lồ gấp chục lần Nhật bản về cả diện tích và dân số.
 TQ là nước có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, là chủ nợ của Hoa kỳ và ngân sách quốc phòng của TQ không ngừng gia tăng, con số chính thức là 129 tỷ Mỹ kim năm 2012, nhưng theo các nhà quan sát con số thực còn lớn hơn nhiều và không minh bạch.
Báo la Croix viết “ Lập trường chính thức của TQ là bảo vệ lãnh thổ và  chuẩn bị đương đầu với các xung đột quân sự từ mọi phía”.
Theo tờ báo này “mọi phía” ở đây thì hàng đầu là đương đầu với ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Thái bình dương và Đông nam Á, nơi mà TQ muốn thiết lập bá quyền”
Như vậy “thiết lập bá quyền” là gì nếu không thay đổi thế giới?
Theo nhận định của ông Lý quang Diệu thì từ đây đến 20 năm nữa TQ và Mỹ sẽ không có chiến tranh. Điều này có thể đúng vì TQ sẽ không trực diện tấn công Hoa kỳ nhưng với các nước trong khu vực từ Trung Á đến Đông nam Á và Úc là những quốc gia nhỏ hoặc cường quốc bậc trung như Úc có thể bình yên hay không, điều này hoàn toàn không thể lường đoán nếu xét từ tham vọng và những hành xữ của TQ trong thời gian gần đây với những đòi hỏi chủ quyền phi lý của họ.
Nếu đến lúc đó họ xữ dụng vũ lực để thôn tính Úc châu thì người Mỹ sẽ làm gì khi tương quan lực lượng là ngang bằng nếu không muốn nói là có thể nghiên về phía TQ.
Với TQ Úc châu là vùng “đất Hứa”, ở đó có tất cả mọi thứ để TQ không ngần ngại mở cuộc chiến thôn tính. Và ai sẽ kiềm chế được TQ?
Như đã nói ở trên khi tương quan lực lượng thay đổi thì trật tự cũng thay đổi. Với một trật tự mà TQ là bá chủ thì điều gì sẽ xãy ra?
Không ai muốn nghĩ về một viễn cảnh như vậy, nhưng không muốn nghĩ đến không có nghĩa là viễn cảnh đó sẽ không xãy ra.
Nhân loại đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước lớn để ăn cướp tài nguyên của các nước nhỏ và dân tộc nhược tiểu, cũng như những cuộc chiến để mở rộng quyền lực và không gian sinh tồn giữa các quốc gia lớn mà khốc liệt nhất là hai cuộc thế chiến trong thế kỷ 20.
Bản năng của con người là tham lam, cho dù nhân loại hôm nay đã tiến bộ và văn minh hơn thế kỷ trước với những giá trị nhân bản, nhưng không phải quốc gia nào, dân tộc nào cũng tôn trọng những giá trị này.
Và cho dù văn minh, con người cũng vẫn là con người với bản năng chinh phục.
Một nước Trung hoa đang trổi dậy với một chế độ độc tài và tư tưởng Đại Hán không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho nhân loại trong tương lai.
Huỳnh ngọc Tuấn
09/04/2013

One Comment »

The Coward says:
Hết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đến eo biển Đài Loan , quả thật hoàn toàn có lợi cho Hoa Kỳ ngoài dự tính !
Chỉ cần chiến tranh bùng nổ là Hoa Kỳ….thoát ngay khỏi khủng hoảng kinh tế y hệt như năm 1929 , khi Hoa Kỳ bị Great Depression( Đại Khủng Hoảng Kinh Tế ) , bế tắc hoàn toàn , nhưng nhờ Đức Quốc Xã khai chiến với Hoa Kỳ , thế là toàn bộ kỹ nghệ Hoa Kỳ ào ạt sản xuất vũ khí , bom đạn giúp các quốc gia Đồng Minh Châu Âu.
Hoa Kỳ chờ cho Đức Quốc Xã đánh tan nát Âu Châu , mới thực sự nhảy vào cứu nguy đánh bại Đức Quốc Xã !
Sau chiến tranh , hầu như toàn bộ Âu Châu bị phá hủy. Các đế quốc Anh , Pháp , Bỉ , Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha trắng tay , mất toàn bộ thuộc địa ! Hoa Kỳ tung ra kế hoạch viện trợ Marshall tái thiết lại Âu Châu và vươn lên thành Siêu Cường số 1 Thế Giới ( tuy nhiên vẫn phải đối đầu với một Đồng Minh khác là Liên Xô với chủ trương dùng chiến tranh gỉai phóng để thực hiện Đế Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa trong chiến tranh lạnh )
Cũng nhờ Nhật ra tay trước đánh Trân Châu Cảng Pearl Harbor nên Hoa Kỳ lại có cớ tham chiến rồi đánh bại Nhật Bản ! Đây là khởi đầu một cuộc bao vây Trung Quốc được hình thành với vòng đai Nam Hàn , Nhật , Đài Loan và Khối Liên Phòng Đông Nam Á ( Southeast Asia Treaty Organization- SEATO- và bây giờ đổi tên thành ASEAN tức là Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á )
Hoa Kỳ , trong 2 cuộc Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến đều có lợi và thoát được khủng hoảng kinh tế ! Lần này , với chính sách bành trướng và gây hấn của TQ và Bắc Hàn , lịch sử có được lập lại khi Hoa Kỳ chờ cho 5 nền kinh tế năng động nhất thế giới là Nhật , TQ , Nam Hàn , Đài Loan và Khối ASEAN đánh nhau tan nát rồi mới nhảy vào đánh bại TQ và Bắc Hàn , phục hồi lại kinh tế và xóa sạch nợ để lập lại vị trí Siêu cường số 1 của mình? Không ai biết được ! Nhưng với món nợ hiện nay đã lên đến 15 Trillions ( ức ) dollars , chỉ có đánh gục TQ ( chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ ) mới xóa sạch được nợ ! Không có bất cứ một nhà kinh tế hay chiến lược nào đưa ra được giải pháp….xóa sạch nợ bằng giải pháp như Hoa Kỳ đã làm trong 2 trận Thế Chiến trước kia !
Điều khôn ngoan nhất của Hoa Kỳ là không bao giờ gây chiến , nhưng sẽ tạo mọi…điều kiện thuận lợi cho các bên gây chiến , nhất là TQ , để có lý do chính đáng nhảy vào , không ai trách cứ và lên án Hoa Kỳ được !