Saturday, September 21, 2013

HÔN NHÂN (MARRIAGE) TẠI HOA KỲ - Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LMM & Herman M. Sawyer, JD, LMM

September 21, 20130 Bình Luận
CẨM NANG LUẬT PHÁP HOA KỲ
LỜI MINH ĐỊNH: Mọi chi tiết trong Cẩm Nang này chỉ có tính cách thông tin nhằm giúp độc giả có thêm kiến thức về luật pháp Hoa Kỳ qua hình thức tóm lược và chuyển ngữ sang tiếng Việt những ý niệm căn bản về pháp chế Hợp Chúng Quốc.
Hữu sự, người gặp khó khăn về luật pháp, có nhu cầu cần được bảo vệ, hoặc bị thiệt thòi về mặt pháp lý, cần tham khảo luật sư nhiệm cách có đủ khả năng chuyên môn và được phép hành nghề tại tiểu bang liên hệ tới nội vụ.
IMPORTANT NOTE: This Publication and any forms in it are intented for informational and educational purposes only.  Nothing in this document is to be considered the rendering of any legal or professional advice.  Readers are responsible for obtaining advice from an attorney or other qualified professional. 
INTERNATIONAL LEGAL AID & FINANCIAL CENTER [ILAF]
TRUNG TÂM TRỢ DẪN LUẬT PHÁP & TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
3111 Cranleigh Ct., Fairfax, VA 22031
Tel. [703] 876-2620
Lưu Nguyễn Đạt, PhD. LLM
Herman M. Sawyer, JD. LLM

HÔN NHÂN (MARRIAGE) TẠI HOA KỲ
I. THÀNH LẬP HÔN NHÂN
1. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP HÔN NHÂN
ĐỊNH NGHĨA HÔN NHÂN VỀ MẶT PHÁP LÝ
Hôn nhân là một khế ước dân sự (civil contract) của một người đàn ông và một người đàn bà để trở thành vợ chồng.  Vậy hôn nhân vừa là một sự cam kết ràng buộc cá nhân (private bond), vừa là một định chế xã hội (social institution), với những trách nhiệm và quyền lợi liên đới, hiệp lực, trong cách đối sử giữa hai bên hôn phối và con cái. 
Tại đa số các tiểu bang, định chế hôn nhân không được công nhận về căn bản pháp lý giữa những người đồng tính (same sex marriage), nhưng về mặt tinh thần và thực tề, xã hội vẫn phải dành cho họ những hình thức liên kết pháp lý như “liên hiệp dân sự” (civil union), hùn hạp/hợp doanh gia thuộc” (domestic partnership). Vậy quan niệm về truyền thống hôn nhân vẫn còn, nhưng hình thức và sự ứng dụng của nó tiếp tục thay đổi trong xã hội Hợp Chúng Quốc.
ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN
 • Hai bên có khả năng kết hôn, không dính líu với một cuộc hôn nhân khác (độc thân; đã ly dị) — như vậy cấm đoán hiện tượng song hôn [bigamy], hoặc đa thê, đa phu, nhiều vợ, nhiều chồng [polygamy, polygyny, polyandry]; 
 • đủ tuổi kết hôn (vị thành niên 16, 17 tuổi có thể lập gia đình với sự ưng thuận của bố mẹ, hoặc thẩm phán thụ lý);
 • có ý chí và ưng thuận kết hôn;
 • không thuộc trực hệ gia đình (close blood relatives).
HỨA HÔN (ENGAGEMENT TO MARRY) VÀ BỘI ƯỚC HỨA HÔN (BREACH OF ENGAGEMENT)
 • Theo truyền thống, hứa hôn là sự hứa hẹn của người đàn ông cưới người đàn bà làm vợ. Thủ tục này rất thông dụng đối với người ngoại quốc xin chiếu khán tạm sang Hoa Kỳ lập gia đình với người hứa hôn có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc đang lưu trú vĩnh viễn tại Hợp Chúng Quốc.
 • Trước đây, trong trường hợp bội ước hứa hôn (breach of engagement), người bị bội ước có thể kiện người hứa hôn về mọi thiệt hại kinh tế và tinh thần (heart balm suit). Ngày nay, thủ tục kiện cáo này không còn được áp dụng tại nhiều tiểu bang. Người làm luật nghĩ rằng không nên khuyến khích, ép uổng hôn nhân, nếu người trong cuộc có nghi vấn, hoặc chưa muốn thuận tình kết hôn.
 • Trong trường hợp hứa hôn bất thành, hai bên phải hoàn lại tặng vật, quà cưới, nhẫn hứa hôn v.v. Nhưng họ có quyền giữ lại những quà tặng thân tình, nhận lúc hai bên “theo đuổi nhau” trước ngày hứa hôn (gifts of pursuits).
2. THỦ TỤC CƯỚI XIN
HÔN NHÂN THEO NGHI THỨC (MARRIAGE CEREMONY)
 • Tại 37 Tiểu bang, hôn nhân phải được cử hành theo nghi thức: (a) ra Tòa án địa hạt xin cấp giấy phép cử hành hôn nhân (marriage license); (b) trao giấy phép đó cho người chủ hôn (nhiệm cách chính quyền, hoặc đại diện tôn giáo) đứng ra thi hành thủ tục hôn nhân, ghi nhận sự ưng thuận kết hôn của hai bên phối ngẫu, rồi đăng ký chứng thư hôn nhân (marriage license recording) tại tòa án sở tại; (c) cử hành nghi lễ tôn giáo hay dân sự (religious or civil ceremony) tùy theo sự lựa chọn của các đương sự.
 • Tại một vài tiểu bang, hôn nhân phải thực sự kết thúc bằng giao hợp (sexual relations) giữa vợ chồng, bằng không, một bên phối ngẫu có quyền xin hủy bỏ cuộc hôn nhân (annulment), coi như cuộc hôn nhân không hề bao giờ có. Tại đa số các tiểu bang, yếu tố giao hợp giữa vợ chồng không ảnh hưởng gì tới sự hình thành của cuộc hộn nhân, khi nghi thức đã được cử hành đúng theo tiêu chuẩn luật định.
 • Sau khi thành hôn, người đàn bà có thể chọn đổi tên họ mình theo họ chồng (a) bằng cách liên tục sử dụng tên họ chồng một cách công khai, rõ rệt, (b) hoặc bằng cách chính thức ra tòa án xin cải tên theo họ chồng. Mọi giấy tờ liên hệ (bằng lái xe, thẻ an sinh xã hội, chi phiếu ngân hàng v.v.) cũng cần được điều chỉnh theo tên họ mới, để thuần nhất hóa với tình trạng đổi tên mới.
 • Người đàn bà có quyền chọn không đổi tên họ mình, nhất là khi họ có nghề nghiệp, muốn giữ nguyên “tên họ con gái” (maiden name) để dễ chứng minh giấy tờ cá nhân, nghề nghiệp, bằng cấp.
3. HÔN NHÂN THEO LUẬT TẬP TỤC (COMMON-LAW MARRIAGE)
 • Còn lại 13 Tiểu bang (Alabama, Colorado, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Texas) và District of Columbia công nhận hôn nhân theo tập tục khi: (a) hai bên nam nữ đủ tuổi lập gia dình, (b) dù không có hôn thú, nhưng sống với nhau như vợ chồng, một cách công khai; (c) người đàn bà lấy chồng theo tập tục, muốn đổi tên sang họ chồng cũng có thể làm như ghi trên; (d) nếu sau đó, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân theo tập tục, đương sự cũng phải lập thủ tục ly hôn trước tòa.
 • 37 Tiểu bang kia tuy không công nhận hôn nhân theo tập tục lập tại ngay tiểu bang mình, nhưng lại công nhận hôn nhân theo tập tục lập tại một trong 13 tiểu bang khác, hoặc lập tại ngoại quốc (thí dụ: cặp vợ chồng có hôn nhân tập tục lập tại District of Columbia và một cặp vợ chồng có hôn nhân tập tục lập trước đây tại Việt Nam đều được coi là vợ chồng tại tiểu bang Virginia, và khi muốn chấm dứt hôn nhân theo tập tục đó, họ phải lập thủ tục ly hôn trước tòa như thể chấm dứt hôn nhân lập theo nghi thức thông thường).
4. CHUNG SỐNG NGOẠI HÔN (LIVING TOGETHER OUTSIDE MARRIAGE)
Tại đa số các tiểu bang, những người chung sống ngoại hôn không còn bị cấm đoán như trước đây, và họ được coi có trách nhiệm và quyền lợi đặt trên căn bản một “liên hiệp dân sự” (civil union), hoặc một “hùn hạp/hợp doanh gia thuộc” (domestic partnership), nếu họ minh thị cam kết có liên hiệp với nhau, hoặc mặc nhiên cư sử như vậy.
 • Ngoài ra, người chung sống ngoại hôn còn được luật công bình (equity) bảo vệ quyền lợi trên căn bản hợp tình, hợp lý.
5. HÔN NHÂN VÔ HIỆU (INVALID MARRIAGES)
Hôn nhân có thể bị coi vô hiệu khi:
 • loạn hôn kết thành giữa trực hệ gia đình (close blood relatives);
 • không đủ tuổi kết hôn;
 • không có khả năng kết hôn vì bệnh tật tâm lý (không có lý trí kết hôn) hoặc còn liên can tới một hôn khế khác.
 • Một vài tiểu bang coi đương sự thành tín (good faith party) của cuộc hôn nhân vô hiệu là người “được-coi-là-hôn phối” (putative spouse) để hưởng quyền lợi của người hôn phối chính thức.
 • Nếu chung sống lâu dài mới biết là cuộc hôn nhân vô hiệu, toà có quyền từ chối không coi đó là vô hiệu và hai bên phối ngẫu muốn hủy bỏ hôn thú phải lập thủ tục ly dị.
6. TRÁCH NHIỆM HÔN NHÂN (DUTIES OF MARRIAGE)
 • Vợ hoặc chồng không có quyền ép buộc người phối ngẫu phải làm việc bên ngoài.
 • Vợ hoặc chồng không có quyền ép buộc người phối ngẫu phải làm tình với mình (tại một số tiểu bang, vợ chồng cưỡng ép dục tình có thể bị truy tố về tội “hiếp dâm”. Tuy nhiên, từ chối không chịu làm tình giữa vợ chồng có thể là nguyên cớ xin ly dị trên căn bản “bất hợp tính tình” (irreconcilable difference) hoặc “ngược đãi tâm lý” (mental cruelty).
 • Vợ chồng có quyền tố cáo nhau khi hai bên kiện tụng trong thủ tục ly thân, ly dị. Một vài tiểu bang cho phép hôn phối tố cáo nhau để đòi bồi thường thương tích.
 • Cả hai có bổn phận bảo mật thông tri hôn phối trong giai đoạn kết hôn (commmunications made during marriage) khi làm nhân chứng trong các vụ tranh chấp với đệ tam nhân.
7. BẠO LỰC GIA ĐÌNH (DOMESTIC VIOLENCE)
 • Nạn nhân của bạo lực gia đình có thể gọi điện thoại cấp cứu hoặc nhờ công lực cảnh sát tới can thiệp;
 • Nạn nhân cũng có thể xin toà cấp án lệnh bảo vệ (protective order) hoặc nhờ các tổ chức thiện nguyện bảo vệ.
 • Vợ hoặc chồng bị ngược đãi, hà hiếp đánh đập, có thể gọi xin cầu cứu tới cơ quan The National Coalition Against Domestic Violence, P.O. Box 18749, Denver, CO 80218, Tel. (303) 839-1852, (800) 799-7233, website: www.ncadv.org.
NHỮNG VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH TRONG HÔN NHÂN (FINANCIAL ASPECTS)
8. KHẾ ƯỚC TIỀN HÔN NHÂN (KUTHN) (PREMARITAL CONTRACT / PRENUPTIAL AGREEMENT)
 • Trước khi thành hôn, hai bên đương sự có quyền lập “khế ước tiền hôn nhân” (prenuptial agreement) để ấn định trước một số điều kiện thi hành hoặc chấm dứt cuộc hôn nhân, miễn khế ước này không có tính cách phi pháp, vô luân và người ký kết không bị cưỡng ép, dọa nạt.
 • Luật Pháp tại đa số các tiểu bang chấp nhận và cho phép thi hành những khế ước tiền hôn nhân ấn định trước cách thức chia của cải khi có ly hôn, hoặc khi người hôn phối mệnh một, với điều kiện khế ước đó có tính cách công bằng cả lúc cam kết lẫn lúc thi hành.
 • Thường người hôn phối giàu có ký KUTHN để bảo trì khối tài sản của mình, còn người hôn phối kém thế ký kết để bảo đảm một số quyền lợi được xác định trước, dù có phần thiệt thòi hơn tỷ lệ pháp định. Xem trường hợp của vợ chồng tài phiệt Onassis & Jacqueline Bouvier Kennedy.
 • Luật pháp cho phép các đương sự lập KUTHN ấn định miễn trách, không cấp tiền nuôi dưỡng vợ chồng ly dị (alimony, spousal support). Nhưng trong trường hợp người ly dị lâm cảnh túng thiếu tới mức được lãnh trợ cấp xã hội (welfare), người ly dị giầu có vẫn phải cung cấp tiền nuôi dưỡng cho đối phương, dù trong KUTHN có khoản ấn định miễn trách.
 • Dù KUTHN có ấn định miễn trách không cung cấp tiền nuôi dưỡng con cái (child support), khoản đặc miễn này sẽ không được toà chuẩn chấp, vì việc nuôi dưỡng con cái được bảo vệ theo tiêu chuẩn pháp định, căn cứ vào quyền lợi của lũ trẻ, chứ không căn cứ vào ý chí chọn lựa của bố mẹ chúng.
9. TÀI SẢN (PROPERTY) Hai bên hôn phối thông thường có hai loại tài sản: tài sản riêng và tài sản hôn phối.
TÀI SẢN RIÊNG (SEPARATE PROPERTY) GỒM:
 • Tài sản mỗi bên hôn phối có trước khi thành lập hôn nhân;
 • Bất động sản mỗi bên hôn phối có trước và vẫn đơn phương đứng tên sở hữu chủ;
 • Của cải hưởng thừa kế và các tặng dữ do đệ tam nhân trao tặng trong thời kỳ hôn thú;
 • Tiền lời, thặng dư giá trị của những tài sản trên;
 • Tiền bồi thường thương tích (compensation for personal injuries);
 • Khoản tiền ấn định trong KUTHN.
TÀI SẢN HÔN NHÂN (MARITAL PROPERTY) GỒM:
 • Tài sản hôn nhân là tài sản thu hoạch trong thời kỳ hôn thú, bất động sản do hai vợ chồng đứng tên đồng sở hữu (joint tenancy) hoặc toàn thể sở hữu (tenancy by entirety).
 • Của cải tuy trước riêng, sau này kết nhập (commingled) vào khối tài sản hôn phối (bất động sản cải tên đồng sở hữu chủ; nhập chung ngân khoản).
 • Tại 8 tiểu bang Tây Nam Hoa Kỳ (Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington) theo chế độ Tài Sản Chung (Community Property system), mỗi bên hôn phối tự động hưởng một nửa số tài sản hôn phối.
NỢ NẦN, THUẾ MÁ
 • Vợ chồng chiụ trách nhiệm chung về những nợ nần mà cả hai cùng ký kết, dù chỉ một bên thụ hưởng (khi hai vợ chồng cùng ký xin thẻ tín dụng (credit card), sau đó chỉ một người xử dụng, cả hai vợ chồng đều mắc nợ như nhau).
 • Vợ chồng ly thân, ly dị vẫn chiụ trách nhiệm chung về những nợ nần mà cả hai cùng ký kết trước, dù chỉ một bên thụ hưởng. Vậy khi ly thân hoặc ly dị, cần thanh toán phân chia rõ rệt những “món nợ” chung, tình lẫn tài.
 • Theo chế độ Cộng đồng Tài sản (Community Property System) áp dụng tại Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington), vợ chồng có thể cùng chiụ trách nhiệm về những nợ nần mà chỉ một bên ký kết (cả hai vợ chồng đều mắc nợ chung, dù chỉ một bên ký xin thẻ tín dụng để sài riêng).
 • Vợ chồng chiụ trách nhiệm chung về những nợ nần cần thiết cho gia đình (thuê nhà, thực phẩm, quần áo, y tế…) dù chỉ một bên ký kết hoặc ưng thuận. Người hôn phối vắng mặt hoặc không ưng thuận trước vẫn bị liên hệ về những món nợ gia đình này.
 • Tại các tiểu bang không theo chế độ Cộng đồng Tài sản, vợ chồng không chiụ trách nhiệm về những nợ nần riêng rẽ mà một bên có trước khi lập hôn nhân.
 • Nếu khai thuế chung, cả hai vợ chồng cùng chịu trách nhiệm về số thuế phải trả.
 • Hai bên vợ chồng đều có quyền tặng dữ cho nhau mà không phải trả thuế tặng dữ.
 • Vợ chồng không chiụ trách nhiệm về những nợ nần thương vụ do một bên làm, ngoại trừ cả hai đều ký kết hoặc chung sống tại các tiểu bang theo chế độ Tài Sản Chung.
 • Cả hai vợ chồng đều có thể khai phá sản chung, hoặc chi một bên (làm thương vũ riêng).
VẤN ĐỀ CON CÁI
10. QUYỀN SINH ĐẺ
 • Căn cứ vào án lệ Roe v. Wade (1973), quyền có con cái (hay không muốn có con cái) thuộc quyền hiến định. Mỗi bên vợ chồng có toàn quyền có con, mà không bị ai chống đối. Ngược lại bên không muốn có con cái có quyền xử dụng các phương pháp trừ ngừa (contraceptives).
 • Sự bất đồng tương thuận về việc muốn có hay không có con cái giữa vợ chồng có thể là nguyên cớ xin ly dị trên căn bản “bất hợp tính tình” (irreconcilable difference) hoặc “ngược đãi tâm lý” (mental cruelty).
11. QUYỀN PHÁ THAI
 • Căn cứ vào án lệ Planned Parenthood v. Casey (1992), người đàn bà có quyền quyết định phá thai trong giai doạn mới thụ thai, hoặc thai còn nhỏ, mà người chồng hoặc toà không có quyền chống đối. Toà chỉ can thiệp để kiểm soát việc phá thai được an toàn hoặc để bảo vệ bào thao đã lớn tháng.
 • Căn cứ vào án lệ Casey trên, gái vị thành niên dưới 18 tuổi có quyền phá thai, với sự ưng thuận của bố mẹ hoặc thẩm phán, trong trường hợp không có sự ưng thuận của cha mẹ.
12. TRÁCH NHIỆM & QUYỀN CHA MẸ
 • Cha mẹ có quyền nuôi dưỡng, chăm sóc, kiểm soát, dạy dỗ con cái vị thành niên. Cha mẹ quyết định nơi con cái trú ngụ, đi học, về tín ngưỡng tôn giáo và cách thức chữa chạy, cung cấp thuốc men một cách thông thường.
 • Cha mẹ có thể bị kiện về tội bỏ bê con cái vị thành niên (child neglect) nếu không cung cấp đầy đủ thực phẩn, nơi trú ngụ, quần áo, thuốc men, giáo dục cho chúng. Toà có thể gửi chúng tới nơi giám hộ tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 • Cha mẹ có bổn phận nuôi nâng con cái tới tuổi trưởng thành (18 tuổi).
 • Cha mẹ thường chỉ trách nhiệm giới hạn về tổn hại do con cái có lỗi gây ra. Bảo hiểm tai nạn xe cộ phải thanh toán các tổn thất do con cái người được bảo hiểm gây ra khi chúng xử dụng xe cộâ của cha mẹ chúng.
 • Cha mẹ ly dị phải trợ cấp tiền nuôi dưỡng con cái theo ngạch pháp định. Toà có thể ra án lệnh cưỡng bách đòi trợ cấp, sai áp tài sản (garnishment & seizure of property) hoặc truy tố cha mẹ ly dị thiếu sót bổn phận trợ cấp con cái.
13. XIN CON NUÔI (ADOPTION)
 • Vợ chồng có thể xin nhận lãnh con nuôi qua sự can thiệp, kiểm soát của các sở hội được phép tìm kiếm con nuôi.
 • Họ cũng có thể nhờ luật sư và y sĩ tìm kiếm con trẻ để nuôi khi cha mẹ tư sinh thuận tình chuyển cho, sau khi được giúp trả các phí tổn hộ sinh, thuốc men và nuôi dưỡng bào thai. Mọi hình thức dùng tiền quá đáng để nhận lãnh con nuôi đều bị coi là phi pháp (mua-bán-con nuôi/black-market-adoption).
 • Người mẹ tư sinh (biological mother) có quyền đổi ý không cho con nữa, nhưng phải quyết định trong vòng vài tuần ngay sau khi sinh đẻ. Nếu người mẹ tư sinh bị lừa hoặc bị cưỡng ép, thởi gian đương sự quyết định lại bắt đầu từ khi chấm dứt những áp lực trên.
 • Người cha tư sinh (biological father) có quyền quyết định cho đứa trẻ làm con nuôi hay không, khi rõ tung tích người cha và người này không trốn tránh. Nếu người cha tư sinh không biết về việc sinh nở của đứa trẻ, người cha có thời hạn vài tháng sau ngày sinh đẻ của đứa trẻ để chống đối việc cho và nhận con nuôi.
 • Sau khi cho con làm con nuôi người khác, cha mẹ tư sinh (biological parents) mất mọi quyền hạn, không được thăm hỏi và không còn trách nhiệm gì về đứa trẻ này. Gần đây có khuynh hướng “Nuôi Con Nuôi Cởi Mở/Open Adoption”, theo đó, bố mẹ tư sinh được quyền tiếp tục thăm hỏi đứa con đem cho, căn cứ vào khoản cam kết ước dịnh.
 • Người độc thân (single), và cả những cặp đồng tính (homosexual/gay/lesbian) sống chung cũng có quyền nhận lãnh con nuôi, nhưng thủ tục khó khăn, kỹ lưỡng hơn, căn cứ vào quyền lợi của đứa trẻ (best interests of the child).
 • Phải có lệnh Toà mới được phép mở xét hồ sơ cho và xin con nuôi.
 • Con nuôi có quyền ngang với con đẻ. Bố mẹ nuôi cũng có quyền và bổn phận đối với đứa con nuôi y như đối với con do chính họ sinh đẻ.
14. TƯ CÁCH PHỤ HỆ (PATERNITY)
 • Thử máu chỉ chính xác trong việc phủ nhận liên hệ cha con của các đương sự, chứ không mấy bảo đảm tư cách phụ hệ của người cha tư sinh đối với đứa trẻ. Chỉ thủ tục khoa học thử tố di truyền DNA mới đúng thực trong việc xác định phụ hệ.
 • Nếu tư cách phụ hệ được công nhận, người cha tư sinh phải trợ cấp đứa con tư sinh như một người cha chính thức và còn phải bồi hoàn phi tổn thai nghén, thuốc men và dịch vụ hộ sinh cho mẹ đứa trẻ.
 • Nếu người cha tư sinh khước từ trợ cấp, toà có thể ra án lệnh cưỡng bách đòi trợ cấp, sai áp tài sản (garnishment & seizure of property) hoặc truy tố đương sự về mặt hình.
 • Người chồng có vợ sinh con ngoại hôn, trong vòng hai năm sau ngày sinh đẻ đứa trẻ, có quyền lập thủ tục xin khước từ phụ hệ (disprove paternity).
15. BỎ BÊ CON CÁI TRẺ THƠ (CHILD NEGLECT)
 • Cha mẹ hoặc người giám hộ pháp định có thể bị quy tội bỏ bê con cái, trẻ thơ (child neglect) khi cố ý sao nhãng bổn phận cung cấp đầy đủ thực phẩm, nơi trú ngụ, quần áo, thuốc men, giáo dục cho con cái, trẻ thơ mà đương sự có trách nhiệm nuôi dưỡng, giám hộ, nên đã gây phương hại cho chúng (child endangerment).
16. NGƯỢC ĐÃI, HÀNH HẠ CON CÁI TRẺ THƠ (CHILD ABUSE)
 • Cha mẹ, người giám hộ, người trông trẻ, thầy giáo, các thành niên liên hệ có thể bị quy tội hành hạ con cái, trẻ thơ (child abuse) nếu họ trừng phạt chúng quá đáng, đánh đập, gây thương tích, bắt chúng nhịn đói, hành hạ tinh thần, đầy đoạ làm chúng tủi nhục.
 • Cũng bị quy tội trên nếu họ cho phép người khác hành hạ, hoặc không can thiệp cứu vãn đứa trẻ, khi họ có bổn phận và khả năng bảo vệ chúng.
17. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO BỎ BÊ, NGƯỢC ĐÃI, HÀNH HẠ TRẺ THƠ (DUTY TO REPORT NEGLECT & ABUSE)
 • Nhữnh đương sự gần gũi với trẻ thơ bị ngược đãi (giao chức, nhà trường, y sĩ, nhân viên xã hội) có bổn phận báo cáo tình trạng bỏ bê, hành hạ trẻ thơ trên. Nếu họ đích thực có trọng trách với đứa trẻ mà lại lơ là trách nhiệm, họ có thể bị kiện về mặt dân sự và hình sự.
 • Trẻ thơ bị ngược đãi, bỏ bê, hành hạ sẽ được toà thụ lý cho phép thuyên chuyển tạm hoặc vĩnh viễn (temporary or permanent removal) tới nơi an toàn hoặc được đặt làm con nuôi/giám hộ/ trong gia đình nào sẵn sàng bảo vệ chúng.
 • Gia đình nuôi dưỡng/giám hộ/ cũng có thể bị quy tội trên nếu họ hành hạ hay cho phép người khác hành hạ, hoặc không can thiệp cứu vãn đứa trẻ nạn nhân, khi họ có bổn phận và khả năng bảo vệ chúng.
18. VÀI ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT ĐỂ GIÚP TRẺ BỊ NGƯỢC ĐÃI:
 • Child Welfare League of America, 440 First Street NW, Suite 310, Washington, DC 20001 / www.cwla.org <http://www.cwla.org>. Tel. (202) 638-2952.
 • National Council for Adoption / www.ncfa.org/home.html <http://www.ncfa.org/home.html>. 
 • National Center for Missing and Exploited Children, 2101 Wilson Boulevard, Suite 550, Arlington, VA 22201 / www.missingkids.com <http://www.missingkids.com> Tel. (800) 843-5678 (toll-free).3
Lưu Nguyễn Đạt, PhD. LLM
Herman M. Sawyer, JD. LLM

www.vietthuc.org

ÁNH NẾN GIÁO PHẬN VINH VÀ SÚNG ĐẠN TÀ QUYỀN! - JB. Nguyễn Huy

Saturday, September 21, 2013

JB. Nguyễn Huy - Qua hai Chúa Nhật ngày 08/09 và Chúa Nhật ngày 15/09/2013, hơn 500.000 ngọn nến đã bừng cháy mạnh mẽ bởi sự lì lợm, xem thường quyền công dân của chính quyền Nghệ An nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung... Một lời khuyên tới chính quyền từ tận đáy lòng, tránh những hậu quả đáng tiếc mà chưa một ai có thể đoán trước được khi hơn 500.000 ngọn nến cháy hết là: Hãy rút bớt củi đi!

*
Vụ việc đáng tiếc, đau lòng xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên – Giáo hạt Nhân Hòa – Giáo phận Vinh ngày 04/09/2013 đã trôi qua. Nhưng dư âm và hậu quả của nó thì chưa một ai có thể biết được. Sự việc liệu có tiếp tục trở nên căng thẳng, hay ôn hòa đối thoại ổn thỏa thì chỉ có phía chính quyền Việt Nam tự suy xét tình hình nóng bỏng thực tế mà ra đối sách cho hợp tình, hợp lý, hợp lẽ lương tâm.

Sau khi Thư Chung của Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh được ban bố ngày 06/09/2013, gần 200 giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh đã không ngừng thắp lên những ngọn nến hy vọng và tha thiết khẩn cầu Thiên Chúa trợ lực giúp chính quyền biết phá bỏ rào cản mặc cảm, để trả tự do cho hai người anh em là ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải (hai giáo dân thuộc Giáo xứ Mỹ Yên – Giáo hạt Nhân Hòa – Giáo phận Vinh đã bị bắt giam hơn 2 tháng qua). Trước khi Giáo phận phải mạnh mẽ thực thi quyền cơ bản của công dân.

Qua hai Chúa Nhật ngày 08/09 và Chúa Nhật ngày 15/09/2013, hơn 500.000 ngọn nến đã bừng cháy mạnh mẽ bởi sự lì lợm, xem thường quyền công dân của chính quyền Nghệ An nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung.

Đứng trước viễn cảnh hiện tại, xét cho cùng, suy cho kỹ, chính quyền nên rút bớt củi dưới lò lửa Bắc Miền Trung (Nghệ An – Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình), bằng việc trả tự do vô điều kiện cho hai giáo dân thuộc Giáo xứ Mỹ Yên - Giáo hạt Nhân Hòa – Giáo phận Vinh.

Lịch sử gần hai ngàn năm qua đã minh chứng một sự thật rành rành là bất cứ một thế lực nào đối đầu với Giáo hội Công giáo đều gục ngã trước chính súng đạn của họ, dùi cui của họ, khiên giáo của họ.

Giáo phận Vinh là một giáo phận có lòng yêu mến Giáo Hội, từ trước tới nay đã có nhiều sự việc cho thấy điều đó. Chính quyền càng chèn ép bao nhiêu, hoa trái của Tin Mừng nơi đây lại nở rộ bấy nhiêu.

Một sự thật mà chính quyền nên xem xét kỹ lưỡng là ngày nay khác hẳn với trước kia. Khi thông tin chưa nhanh nhạy, các vị có quyền dắt mũi nhiều người đi theo ý hướng của mình. Nay, thời thế đã đổi, các vị không thể áp dụng cách mà các vị tiền bối của các vị đã từng thi hành trên giáo dân Giáo phận Vinh trong hơn nửa thập kỷ qua nữa. Trước đây, các vị đã từng được nghe một Thư Chung của một vị Chủ chăn Giáo phận Vinh ban bố kêu gọi thắp nến cầu nguyện trên toàn Giáo phận Vinh chưa? Các vị đã bao giờ trông thấy từng ngọn nến cháy rực trên tay mỗi người, làm sáng tỏ khẩu hiệu “Trả tự do cho hai giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên” trong một ngôi thánh đường xa xôi ở Miền Tây xứ Nghệ chưa?

Các cấp lãnh đạo từ Trung Ương tới địa phương các vị đã bao giờ đồng lòng thế chưa? Hay các vị chỉ đồng lòng tìm cách cắt đầu, cắt đuôi các dự án, các nguồn tiền vay nước ngoài, hay các nguồn hỗ trợ từ các nước Phương Tây kiêu căng? Một thực tế mà đi đâu người ta cũng nhìn ra được!

Một lời khuyên tới chính quyền từ tận đáy lòng, tránh những hậu quả đáng tiếc mà chưa một ai có thể đoán trước được khi hơn 500.000 ngọn nến cháy hết là: Hãy rút bớt củi đi!

Sau đây là một vài hình ảnh mà chính quyền nên nhìn ngẫm thật kỹ:

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao): Đêm qua em mơ gặp bác Hồ Tập Chương (10 bình luận)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Em chưa bao giờ ngủ mớ thấy “bác”, mặc dù bị thầy cô bắt hát trẹo họng “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ” trong những năm em mũi thò lò, cổ quàng khăn đỏ, nhưng đêm qua em lại mơ gặp bác Hồ Tập Chương.

Tỉnh dậy, thấy giấc mơ quá kỳ lạ, bác Hồ này khác với bác Hồ em được học bấy lâu nay. Em thức thao láo hai con mắt chờ trời mau sáng để kể lại cho tía má em trước khi “tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa. Tía em là một người nông dân, má em cũng là người nông dân...” (em vừa viết vừa hát).

Tía má em nghe kể, khoái cái củ tỉ, nhưng căn dặn em đừng nói lại cho người khác mà nguy hiểm, bị côn an mời, xơi mất mạng như chơi. Thật là tội nghiệp cho tía má em ngày ngày chỉ biết “lao động là vinh quang”, nên không hay, không thấu, không quán triệt rằng thì là, dân Việt Nam ta bây giờ có thừa tự do ngôn luận - “86 triệu dân, trong đó trên 30 triệu người sử dụng internet hằng ngày, tỷ lệ đó biến đổi hàng giờ, không có bất cứ sự ngăn cấm nào cả. Ngoài ra Việt Nam có khoảng trên bốn triệu blogger, rất tự do... như bác chủ tịt nước Tư Sang vừa mới tuyên bố xong thì được báo Thanh niên... tự do gỡ bài báo xuống... cất.

Việt Nam ta bây giờ có thừa tự do ngôn luận nhưng sở dĩ có chuyện bắt bớ một số bloggers là vì họ viết không sai sự thật làm xấu mặt đảng, mà đảng là tổ cò à quên tổ quốc; à lại quên, đảng ngồi trên cả tổ quốc. “Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước” mà lỵ. Ai xấu thì xấu, còn đảng thì không bao giờ “bị” có quyền xấu; đảng khi nào cũng phải đẹp mặt, đẹp mũi, đẹp cả cái lộ khu; ngay cả con cua con dế của đảng lúc nào cũng khua mạnh gáy khỏe, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng hợp đồng chiến đấu bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Tía má em sợ nhưng em không sợ. Em viết sự thật những gì em mớ thấy khi ngủ, vì bộ Luật Hình Sự không có điều nào ngăn cấm người ta thuật lại giấc mơ của mình. Bộ Luật Hình Sự của nước ta ngon lành hoành tráng như vậy mà có “một bộ phận không nhỏ” trong giới bloggers đòi dẹp bỏ Điều 258. Họ không chỉ đòi bỏ khơi khơi, nhưng đàng hoàng chững chạc đến tận Tòa đại sứ, Tổng lãnh sự nhiều nước, như Hoa Kỳ, Úc, Đức, Thụy Điển, cũng như các Đại diện Cộng đồng châu Âu và Tổ chức nhân quyền Liên Hiệp quốc trình bày cho thế giới thấy Điều 258 vi phạm quyền Tự do ngôn luận được ghi trong những hiệp định mà chính nhà nước CHXHCNCC đã cầm bút ký cam kết tôn trọng. 

Em hơi dông dài vì em “bị” sướng đê mê khi được sống trong một nước “tự do dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản” của chị Đoan, khiến em suýt lạc đề, quên đường về với bác Hồ Tập Chương. Em xin cáo lỗi cùng quý độc giả, bây giờ em xin kể tỏ ngọn ngành: 

Đêm qua trong khi đang ngủ ngon giấc, em bỗng dưng ngửi thấy nặc “mùi lạ”. Em chưa kịp bịt mũi thì thấy lù lù đứng nơi chân dường một ông già tóc bạc phơ râu lơ thơ, và tức thì em phát hiện ra cái mặt quen quen. Em liền kêu lên: 

- Chào bác Hồ.

Em đang thắc mắc cớ sao lại có chuyện rồng đến nhà tôm, lại đến giữa đêm hôm thế này; mà bác Hồ lại còn cao siêu vĩ đại rực rỡ sáng láng uy quyền lẫm liệt oai phong hơn cả con rồng, trong khi em không được là tôm mà chỉ thuộc hạng tép riu còn đêm đêm ướt chiếu. Em chưa hoàn hồn thì bác Hồ đã lên tiếng có vẻ hốt hoảng: 

- Ta đến chào nhà ngươi để đi đây. 

Em sực nhớ mấy bữa rày nghe đài hay nói đến bọn phản động âm mưu này nọ, nổi bật là chuyện những người lâu nay đi theo đảng, kể cả những vị mệnh danh lão thành cách mạng, bây giờ quay ra chống đảng, đòi đa nguyên đa đảng, thậm chí còn chủ trương lập đảng đối lập với đảng CS. Em đâm ra mủi lòng tội nghiệp bác thân già, tưởng đã được yên thân nơi lăng Ba Đình, nào ngờ bác chưa hết long đong lận đận. Em liền hỏi người: 

- Bác lại ra đi tìm đường kíu nước nữa ha bác? Nhưng em mất lửa ngay khi nghe Bác vội vàng xẳng giọng: 

- Nước nôi chi, ta phải ra đi để cứu lấy thân ta. Hình như bác nhìn thấu hồn phách em ngu ngơ ngú ngớ nên bác tranh thủ thì giờ, tiếp ngay: 

- Ta là Hồ Tập Chương, người Đài Loan, mấy mươi năm nay ta thay thế Nguyễn Tất Thành/ Nguyễn Ái Quốc... đóng vai Hồ Chí Minh để cai trị VN. Nay ta bị lộ tẩy, phải giọt lẹ trước lúc trời vừa sáng đây. Ta không phải là dân làng Sen trọ trẹ nhưng là dân tộc Hẹ bên Tàu. 

“Dân tộc Hẹ”! hèn chi đêm qua mắt em chưa thấy mặt bác, mũi em đã sặc mùi Hẹ. Rất tiếc em chưa được mơ gặp bác Hồ thật xem có ngửi thấy mùi Sen hay không, vì em từng được học “Dưới hồ thơm ngát bông Sen, trên bờ ông bác còn thơm hơn... hồ”, để mà so sánh rồi mới kết luận được bác trong mơ này là Hồ thật hay Hồ giả đây. 

Nhưng quả đúng là hồ. Hồ sen hay Hồ hẹ thì cũng đều là hồ cáo cả, tinh quái như nhau. “Bác” hiểu em đang lúc bấn loạn thần kinh nên không chút chần chừ: 

- Ta không còn nhiều thì giờ nữa. Ta chỉ vắn tắt với ngươi mấy điều: 

Một là, ta xin lỗi ngươi đã bịp ngươi cùng bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Bọn già thì ngu rán chịu, ta khỏi phải mất công “trần” bì; 

Hai là, từ nay đừng gọi ta bằng bác nữa. Bác của các ngươi đã chết từ năm 1932, bệnh lao phổi trong nhà tù Hồng Kông; 

Ba là, ta là siêu điệp viên của Trung Hoa, Hồ Tập Chương, đóng vai Hồ Chí Minh từ ngày đó cho đến nay, giờ bị lật tẩy bởi thằng cháu ruột ta là Hồ Tuấn Hùng người Hoa Nam; 

Bốn là, đêm nay ta phải chuồn khỏi Ba Đình để tìm về cố hương; 

Năm là, nhà ngươi, nếu có chút lòng thương hại nào, đừng lo lắng cho ta trên đường tẩu thoát. Vì bọn công an mật vụ nước ngươi bây giờ xác là VN nhưng hồn là made in China của ta; nếu ngươi không tin thì hãy nhớ lại đi, những người VN xuống đường chỉ hô “Hoàng Sa, Trường Sa là của VN” đã được Công an VN đối xử thế nào rồi... Vả lại, đường biển bây giờ đâu còn khó khăn cách trở như xưa kia: “tàu lạ” đang tấp nập chờ đón ta ngoài biển Đông của nước ngươi.

Nói đến đó, Hồ Tập Chương đột ngột ngừng lại rồi hỏi em: 

- Thế trước khi ta vĩnh biệt rời khỏi VN, ngươi có thắc mắc điều gì không?

Em càng đớ người ra. Em muốn hỏi mà không nói nên lời, nhưng Hồ Tập Chương hiểu ý em liền rút trong túi ra hai tấm ảnh, đưa cho em, nói: 

- Ngươi xem qua hai tấm hình này thấy đều là giống “bác Hồ” cả chứ gì. Nhưng nhìn cho kỹ rồi đối chiếu chân mày, vành tai, sống mũi, cằm, có giống nhau không? 

- Ngươi thắc mắc tai sao một người đến từ Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan, dân tộc Hẹ lại nói được tiếng trọ trẹ Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam? Đối với một điệp viên siêu hạng như ta, đó chỉ là ba chuyện lẻ tẻ! 

- Còn tại sao Hộ Tập Chương này lại phải giả dạng Hồ Chí Minh thay cho Nguyễn Ái Quốc đã chết để lãnh đạo Cách Mạng VN? Ngươi nên biết từ bao ngàn năm qua, tham vọng thôn tính VN của Trung Hoa không bao giờ thay đổi. Gặp cơ hội tốt sao lại không lợi dụng khai thác. Nếu không có Hồ Tập Chương này giả dạng làm Hồ Chí Minh, Việt Nam làm gì có cảnh đấu tố thời kỳ CCRĐ, giết hàng trăm ngàn người dân vô tội; VN làm gì có Công Hàm do Phạm Văn Đồng Ký ngày 14/9/1958 dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc; VN làm gì có Tổng bí thư Lê Duẩn “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”; Không có Hồ tập Chương này VN làm gì có “bác Hồ” ra lệnh khai hỏa toàn cõi Miền Nam để giết hại “đồng bào” mình trong giờ phút linh thiêng của đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968; Nếu không có Hồ tập Chương giả dạng Hồ Chí Minh này thì VN đã tránh được biết bao tai ương thảm cảnh khác... và nếu không có Hồ Tập Chương này làm Hồ Chí Minh thì VN làm gì có ca/ một bầy Trần Ích Tắc như hôm nay. 

“Thôi trời đã gần sáng, ta đi đây.” 

Nói xong ”bác” Hồ Tập Chương biến mất. Em cũng tỉnh giấc và thấy lành lạnh dưới lưng quần. 

 
 10 bình luận
 • Quỷ Đỏ Bán Nước
  Ai mà đặt ra bài hát 'đêm qua em mơ gặp bác hồ' cho mấy em bé ca để rồi đêm nào em bé củng bị mơ mộng tới bác ... kinh hãi quá, lớn lên mấy em chã còn thấy tương lai của tuổi trẻ đâu hết, ruốt cuộc mấy em đi lấy chồng Đài, chồng Hàn, chồng Malaisia, để không còn mơ thấy con ác quỷ già dê đội lốt bác của cháu nữa !
 • Ton Dang
  Không biết thằng cha trôi sông lạc chợ ở đâu xuất hiện hổn láo tự xưng bác còn bắt trớn leo trèo làm cha già dân tộc , vậy mà có đám chết bầm hùa nhau tôn vinh còn hơn ông cố nội còn cho nó leo lên bàn thờ , lịch sử VN dù bị Tàu đô hộ nhưng cũng bị người dân nổi lên đánh đuổi , nay thời kỳ quỷ ám CS tệ gấp bội nhận giặc làm cha .
 • PHO
  Minh họa cho bác Chổi, Tèo mơ gặp b1c Chương.
 • PHO
  .
 • Hình biểu tượng
  godautre
  Cả tháng nay trường tôi và các trường Tiểu học huyện Cái Bè - Tiền Giang đang ráo riết tập luyện cho cuộc thi hát "Cuốc ca máu và đội ca máu". Tội nghiệp các em nhỏ chẳng tội tình chi bị lôi vào những cuộc thi khốn nạn. Tốn tiền, sức khỏe và thời gian chỉ để phục vụ cho sự giẫy chết của bè lũ cộng nô bán nước. Ngày ngày tôi vần nghe "Đoàn quân cộng nô hô: Chung lòng bán nước...."
 • Hình biểu tượng
  Cháu Ngoan bác ao
  Khi cháu hát: " Đêm qua em mơ gặp bác hồ"....thì Cô giáo của cháu hát tiếp ngay:" Làm sao giết được người trong mộng"
 • Hình biểu tượng
  luumanhcongtu
  Cũng may Bá Chổi là đàn ông, nếu không "tui bị mất trinh" là bỏ mẹ!
 • Cánh Dù lưu lạc
  Đang đi Toilet mà lim dim thấy Bác là không kịp kéo quần chạy ấy chứ, vì Bác ăn Thịt người nhiều quá thành Tinh mất rồi. Bác mà nghía Cháu Thiếu Nhi nào, thì Cháu đó coi như sẽ có hột giống đỏ trong người, trước sau gì cũng được đi diện đoàn tụ với Ông Bà sau khi rời Phủ Chủ Tịt.
 • Hình biểu tượng
  Rocky
  Lão Hồ này láo thiệt! hơn mình có mấy chục tuổi và chẳng có liên hệ bà con gì với mình sất mà dám xưng với mình là bác.
  • VemLao Rocky
   HI HI Hiiiiiiiiiiii
   Chỉ có cách gọi trả trở lại là "thằng" bác thì mới xứng cho cái tự nhận là bác và là cha già dân tộc