Monday, December 4, 2017

Uống trà Diệp Hạ Châu hết bệnh GAN nhiễm MỠ ...

Cảm ơn tất cả bạn và cháu đã mua trà tặng cho Bảy VDN ...

Có uống thêm thuốc này @ Nên đi khám BS thử máu lấy toa mua thuốc này
Thuốc Cholurso này trị XƠ GAN 


Uống trà sau hơn 5 tháng và uống thuốc Cholurso ơn 2 tháng. Thử máu kết quả hết bệnh GAN nhiễm MỠ 👏👍🍀🍀💖💖🙏🙏😊