Thursday, December 23, 2010

Đảng Cộng Sản Tự Thú Thất Bại

Nguyễn Quang Duy

http://doithoaionline2.blogspot.com/2010/12/ang-cong-san-tu-thu-that-bai.html

Sau hơn 80 năm tìm “lá diêu bông”, bản Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại hội Đảng lần này, trong phần B khỏan số 6, đảng Cộng sản phải chính thức tự thú đã thất bại trong “công tác xây dựng Đảng”. Phân tích lời thú nhận sẽ thấy ngay ra nỗi khủng hỏang chính trị mà giới cầm quyền cộng sản đang phải đương đầu.

Nền tảng Mác - Lênin không còn lừa dối được ai

Phần B khỏan số 6 của Dự Thảo Báo Cáo được mở đầu bằng lời xác nhận: “Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn ‘diễn biến hòa bình’.”

Trên diễn đàn mạng Tuần Việt Nam, Cựu Chủ tịch Quốc hội Cộng sản ông Nguyễn Văn An đã lập luận mọi sai lầm mà đảng Cộng sản mắc phải là vì quá tin vào chủ nghĩa Mác Lênin và hệ thống chính trị Sô viết do Stalin tạo ra. Hệ thống này đã sai từ gốc đến ngọn nhưng lại được đảng Cộng sản vay mượn áp dụng vào Việt Nam để xây dựng cái gọi là “xã hội xã hội chủ nghĩa”. Mặc dù cả lý thuyết lẫn thực tiễn của nó đã bị chính đảng Cộng sản, Nhân Dân Sô – Viết và Khối Cộng sản đào thải nhưng cho đến nay giới cầm quyền cộng sản vẫn tìm mọi cách ngụy biện để duy trì hệ thống chính trị lỗi thởi này, ngõ hầu có cơ hội tiếp tục vơ vét cho một số it người trong Bộ chính trị và Trung ương đảng.

Cũng để góp ý Dự Thảo Báo Cáo, ngày 7-10-2010 vừa qua hơn 20 trí thức cộng sản đã gặp nhau trong một cuộc hội thảo khoa học tại Hà Nội. Tất cả tham dự viên đều đồng ý đảng Cộng sản nên từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và định hướng “xã hội chủ nghĩa”, vì thực tiễn cho thấy chúng chỉ là ảo tưởng. Các tham dự viên cũng rất bi quan về tương lai của đảng Cộng sản Việt Nam vì “Dân không còn tin vào Đảng”. Giáo sư Trần Phương, nguyên Ủy viên trung ương đảng, chủ tọa Hội thảo dùng lời của Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln để diễn tả việc này “Người ta chỉ có thể lừa bịp được vài người trong mọi lúc, lừa được mọi người trong vài lúc; nhưng không thể lừa được mọi người trong mọi lúc!
Dự Thảo Báo Cáo một cách gián tiếp xác nhận giới cầm quyền cộng sản cố bám giữ chủ nghĩa và hệ thống chính trị cộng sản chỉ để duy trì quyền lực thống trị ngườpi dân. Có quyền lực mới có quyền lợi. Trong khi ấy thì đại đa số các đảng viên đều đã mất hẳn niềm tin và đang tìm kiếm các tư tưởng các phương cách điều hành quốc gia khác để thay thế cả guồng máy lỗi thời này.

Đạo đức “Bác Hồ” kém hấp dẫn

Khi không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản, một số các đảng viên đã góp ý đảng Cộng sản cần quay về với dân tộc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh . Những người này lại quên rằng chính Hồ chí Minh đã nhiều lần xác nhận ông triệt để tin theo hệ tư tưởng Mác, Lênin, Stalin và Mao Trạch Đông. Ông cho biết mình chỉ là người thực hiện hệ tư tưởng nói trên và không có tư tưởng gì khác. Không phải ông Hồ đã quá tôn sùng hay sợ đụng chạm đến Mác, đến Lênin, đến Stalin, đến Mao Trạch Đông, sự thực cho đến nay đảng Cộng sản chưa đưa ra được những tư tưởng độc lập của Hồ chí Minh.

Có chăng trước đây ông Hồ vẫn dùng ngòi bút, dùng miệng lưỡi ngon ngọt lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản khuyến dụ người dân tin theo “Bác và Đảng”. Tuyên truyền thì dễ nhưng thực hiện thì khó. Đúng hơn những lời nói của ông Hồ không thể nào thực hiện được dưới chế độ cộng sản, chúng trở thành những lời hứa hẹn, những lời lường gạt hay ảo tưởng. Những ảo tưởng do Hồ chí Minh trong niềm tin sắt đá vào hệ tư tưởng Mác, Lênin, Stalin và Mao Trạch Đông tự tạo ra.

Ngày nay những câu nói của Hồ chí Minh được những người một thời tin theo nhắc lại để đòi hỏi giới cầm quyền phải thực hiện. Nhưng giới cầm quyền cộng sản đã quá rõ điều “Bác” dạy không thể thực hiện được trong hệ thống chính trị hiện tại, nên giới cầm quyền quay ra khép cho những người đòi hỏi là bị ảnh hưởng của diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Những người không chấp nhận cộng sản thì càng ngày lại càng tìm ra nhiều sự thật về đạo đức Hồ Chí Minh . Chính vì vậy Dự thảo Báo Cáo đã phải nhìn nhận “Cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ’ chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi có biểu hiện hình thức. Những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều.

Lý Thuyết chọi thực tiễn

Trên lý thuyết, đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nhân. Trên thực tế, chỉ công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước là gia nhập đảng Cộng sản. Họ sống nhờ nhà nứơc bảo hộ, nên gia nhập đảng cũng chỉ vì quyền lợi vì miếng cơm vì manh áo. Họ đều được xem như các công chức nhà nước. Nói như Mác họ là công nhân quý tộc. Khi đảng Cộng sản còn khả năng bảo hộ cho các doanh nghiệp quốc doanh, nghĩa là còn bảo hộ cuộc sống tối thiểu của tầng lớp công nhân quý tộc và gia đình thì họ còn chấp nhận sự tồn tại của “Đảng”.


Một mặt giới cầm quyền cộng sản thừa biết hiệu năng sản xuất của các công nhân công chức này. Nhưng mặt khác vì sự sống còn của “Đảng” họ vẫn phải tiếp tục bòn rút tiền thuế của dân, vay mượn quốc tế, tận khai tài nguyên quốc gia, bán rừng, bán đất, bán đảo, bán biển để nuôi sống doanh nghiệp quốc doanh. Chính vì vậy giới cầm quyền cộng sản vẫn phải bám theo cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa" hay "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo" để lý luận cho vai trò bảo hộ tầng lớp công nhân quý tộc này.
Tầng lớp công nhân chỉ thực sự hình thành trong doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dự thảo Báo Cáo nêu rõ tầng lớp này đã chối bỏ đảng Cộng sản Việt Nam : “Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của tổ chức đảng ở đây mờ nhạt.” Tầng lớp công nhân không còn chấp nhận đảng Cộng sản vì quyền lợi của họ và giới cầm quyền cộng sản càng ngày càng đối chọi.

Thật vậy Đại Hội lần thứ X, đã chính thức chấp nhận đảng viên được làm “kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô”. Nhiều lãnh đạo cộng sản và gia đình đã lợi dụng chức quyền để trở thành những nhà đại tư bản hay tập đòan tư bản đỏ. Bên cạnh đó giới tư bản ngọai quốc đầu tư vào Việt Nam chỉ nhằm lợi dụng việc nhà nước cộng sản bảo đảm giá công nhân rẻ và ngăn cấm công nhân đấu tranh đòi quyền lợi.

Đình công là vũ khí của công nhân để thương lượng với giới chủ. Thế mà tại Việt Nam đình công là bất hợp pháp. Đảng Cộng sản cho lệnh công an sẵn sàng đàn áp mọi cuộc đình công và bắt bớ những người đứng ra vận động tổ chức. Nói cách khác đảng, nhà nước và công đòan công sản luôn luôn toa rập với giới chủ để bóc lột tầng lớp công nhân. Ngược lại giới công nhân đang không ngừng đấu tranh cho quyền lợi, như đòi tăng lương, đòi quyền lợi lao động và nhất là đấu tranh để thành lập công đòan độc lập. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất giữa lý thuyết cộng sản và thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam .

Thực tế guồng máy của đảng Cộng sản

Dự thảo Báo cáo cho biết: “Tổ chức của một số cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rõ ràng. Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người tài; chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, huân chương chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ý chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tuỵ của cán bộ đối với công việc. Không ít cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu... Động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lệch lạc, cơ hội.” Phần này không cần phân tích hay bình luận vì tự nó đã cho bạn đọc thấy guồng máy đảng Cộng sản đã mất đi khả năng họat động. Nói ví von máy vẫn nổ, lại nổ to, nhưng xe thì không còn khả năng lết tới.

“Cà rốt” không có chỉ có “cây gậy”

Khi không còn thuyết phục được các đảng viên tin theo đảng, giới cầm quyền cộng sản không còn cách nào khác hơn quay sang sử dụng “cây gậy”, Dự thảo báo cáo hăm dọa các đảng viên: “Việc xử lý, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị ở một số nơi còn phiến diện, thiếu chặt chẽ. Việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên còn lúng túng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức công tác này.”

Dưới chế độ cộng sản, chính trị bao trùm tất cả mọi sự việc. Qua Dự Thảo Báo Cáo bạn đọc có thể thấy rõ các vấn đề chính trị là: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng; sự yếu kém làm chưa hết trách nhiệm trong quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành, làm tăng thêm bức xúc trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.” Như thế thì có đảng viên nào mà không có “vấn đề lịch sử chính trị” hay “vấn đề chính trị hiện nay” để một ngày nào đó nếu không tiếp tục nghe theo chỉ thị của tầng lớp lãnh đạo thì sẽ bị đưa ra xử lý. Đúng là “cà rốt” không có chỉ có “cây gậy” để hăm dọa.

Đảng họat động ngòai vòng luật pháp quốc gia

Trên Tuần Việt Nam Cựu Chủ tịch Quốc hội Cộng sản ông Nguyễn Văn An còn cho biết “Đảng đã chính thức cầm quyền 65 năm, song cho đến giờ vẫn chưa có Luật về Đảng... Giai đoạn Đảng cầm quyền phải khác với giai đoạn Đảng còn đang đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp để giành chính quyền về tay nhân dân, vì khi đó chính quyền thực dân, phong kiến không cho phép đảng ta hoạt động hợp pháp, đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Ngày nay, Đảng cầm quyền hợp hiến (trong Hiến pháp điều 4 đã ghi), càng cần phải có Luật để tránh bao biện, làm thay, buông lỏng lãnh đạo; và cũng để dân có cơ sở giám sát, xây dựng Đảng; để nhà nước có cơ sở kiểm soát các tổ chức và đảng viên, cán bộ của Đảng làm theo Hiến pháp và Pháp luật.” Nói theo người thường trước đây đảng Cộng sản cướp chính quyền bằng họng súng thì nay vẫn điều hành chính quyền bằng họng súng.

Thật vậy, phương cách tổ chức và họat động của đảng Cộng sản vẫn ngòai vòng luật pháp quốc gia. Nếu không thì làm sao đảng cộng sản có thể bao che các đảng viên có “vấn đề lịch sử chính trị” hay “vấn đề chính trị hiện nay” vì không ít vấn đề đã vi phạm luật pháp quốc gia.

Ông An nói thế để đảng Cộng sản có thể danh chính ngôn thuận mà điều hành quốc gia. Có điều ông An quên rằng chính cái Điều 4 Hiến Pháp 1992 này đã phát xuất từ Cương lĩnh Chính Trị 1991. Nó được đảng Cộng sản áp đặt lên dân tộc theo đúng khuôn mẫu Hiến Pháp Sô viết có từ thời Stalin. Cương lĩnh này cho phép đảng Cộng sản họat động ngòai vòng luật pháp quốc gia. Không danh chính thì ngôn làm sao có thể thuận để bắt người dân tin theo.
Quen họat động ngòai vòng pháp luật, Điều 4 Hiến Pháp trở thành tử huyệt của đảng Cộng sản Việt Nam, chả thế chủ tịch nhà nước cộng sản Nguyễn Minh Triết phải tuyên bố bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát.

Thiếu “cà rốt” đảng viên không còn sợ “cây gậy”

Dự Thảo Báo Cáo cho biết : “Nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi bị vi phạm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.” Nguyên tắc tập trung dân chủ là cốt lõi để bảo vệ thể chế độc tài tòan trị cộng sản. Theo nguyên tắc này Ban chấp hành Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị có tòan quyền đề xuất các tư tưởng chính trị, được nắm trọn vẹn quyền lực và được quyết định mọi vấn đề quốc gia. Mọi cá nhân trong thể chế, nhất là các đảng viên, phải tuyệt đối tuân hành các nghị quyết, các quyết định, các mệnh lệnh đã được các lãnh đạo cộng sản đề ra. Báo cáo thú nhận kỷ cương của đảng Cộng sản đã bị phá vỡ. Nói theo Cựu Thủ Tướng Cộng Sản Phan Văn Khải là “trên bảo dưới không nghe”.


Không phải chỉ với các đảng viên bình thường, Dự Thảo Báo Cáo cho biết ngay cả đến những đảng viên cao cấp cũng quay lưng với giới cầm quyền: “Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực. Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt.


Không tới thì lùi

Bản Dự Thảo Báo Cáo vượt qua trường hợp đánh giá các cá nhân đảng viên để thú nhận trong công tác xây dựng đảng họ đã thất bại ở mức độ tập thể hay hệ thống “tập trung dân chủ”: “Một số tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng vẫn nặng tính hành chính. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên một số nội dung chưa rõ. Chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng trên một số mặt chưa được xác định cụ thể nên hoạt động còn lúng túng. Phong cách, lề lối làm việc đổi mới chậm; hội họp vẫn nhiều.” Thú nhận tự nó cho thấy về chính trị và tổ chức, đảng Cộng sản đang lâm vào tình trạng bế tắt trầm trọng. Cả một guồng máy cầm quyền không thể nào khởi động để lết tới. Khác với cái xe, về chính trị và tổ chức không tới nghĩa là lùi.

Kết

Cũng trên Tuần Việt Nam ông An cho ý kiến : “Quan sát sự tan rã của một số đảng cộng sản ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu, thì thấy rằng, những người cộng sản phá Đảng không phải chỉ là những người cộng sản phản bội Đảng, những người cộng sản bị kẻ thù mua chuộc, bị diễn biến hòa bình,... Mà phần nhiều lại chính là những người cộng sản chân chính, những người cộng sản không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa, vì thực tế Đảng của mình đã thoái hóa biến chất mất rồi, nhất là vì Đảng của mình đã phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được. Đảng đã trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội.Không chỉ riêng ông An, nhiều lãnh đạo cộng sản đang lo sợ sự sụp đổ của đảng Cộng sản tại Việt Nam vì càng ngày Việt Nam càng lâm vào khủng hỏang tòan diện như Liên Sô trước đây. Chưa kể giới cầm quyền cộng sản lại càng ngày càng lộ rõ bản chất tay sai ngọai bang Trung Quốc. Lịch sử cho thấy người dân luôn lánh xa tập đòan bán nước.
Năm 1991, khi Liên Sô sụp đổ đa số đảng viên hụt hẫn vì chưa nhận ra con đường tự do dân chủ là con đường phát triển xã hội, trong xã hội họ và gia đình. Ngày nay thì ngược lại, cũng như ông An đa số đã nhận ra: “Đảng đã trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội.
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng chủ yếu là dành cho các đảng viên học tập chính trị. Đảng Cộng sản luôn xem công tác xây dựng đảng là công tác quan trọng nhất. Như vậy tại sao đảng Cộng Sản lại phải dành hơn 800 chữ của Bản Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại hội Đảng lần này, để thành thật tự thú đã thất bại trong “công tác xây dựng Đảng”. Phải chăng chính Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đều biết rằng không còn tiếp tục dối gạt được các đảng viên hay chính họ cũng mất niềm tin vào sự sống còn của đảng Cộng sản Việt Nam .
Như thế việc đảng Cộng sản chính thức thú nhận thất bại trong “công tác xây dựng Đảng” là tin vui cho tòan dân tộc (trong đó có các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam ). Đây là dấu hiệu tốt khi mọi người biết rằng để phát triển xã hội, đất nước và bảo tòan độc lập dân tộc, Việt Nam phải có tự do dân chủ.


Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
22/12/2010
----------------------------


Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng
B- HẠN CHẾ , KHUYẾT ĐIỂM
6. Công tác xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục
Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình". Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng; sự yếu kém làm chưa hết trách nhiệm trong quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành, làm tăng thêm bức xúc trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi có biểu hiện hình thức. Những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều.
Tổ chức của một số cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rõ ràng. Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người tài; chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, huân chương chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ý chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tuỵ của cán bộ đối với công việc.
Không ít cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của tổ chức đảng ở đây mờ nhạt. Động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lệch lạc, cơ hội.
Việc xử lý, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị ở một số nơi còn phiến diện, thiếu chặt chẽ. Việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên còn lúng túng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức công tác này.
Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực. Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt.
Một số tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng vẫn nặng tính hành chính.
Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên một số nội dung chưa rõ. Chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng trên một số mặt chưa được xác định cụ thể nên hoạt động còn lúng túng. Phong cách, lề lối làm việc đổi mới chậm; hội họp vẫn nhiều. Nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi bị vi phạm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.


-----------------------------------


Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng CSVN
Dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Toàn văn Dự thảo chiến lược phát triển KT-XH 2011 - 2020
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng

Nguyên Chủ tịch Quốc hội khuyến nghị đổi mới hệ thống chính trị
Tác giả: THU HÀ - 10.12.2010
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-07-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-khuyen-nghi-doi-moi-he-thong-chinh-tri
Bản lưu :http://viet-studies.info/kinhte/NguyenVanAn_DoiMoiHeThong.htm


Nguyên Chủ tịch Quốc hội bàn về phương thức cầm quyền của Đảng
Tác giả: Nguyễn Văn An
Bài đã được xuất bản.: 06/12/2010 00:00 GMT+7
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-05-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-ban-ve-phuong-thuc-cam-quyen-cua-dang

Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp
Tác giả: Thu Hà
Bài đã được xuất bản.: 24/06/2010 06:00 GMT+7
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-06-24-cuu-chu-tich-quoc-hoi-ban-viec-sua-hien-phap
.
 TGVN

Monday, December 20, 2010

Tâm Thư của một thanh niên Việt Nam gởi đến các Dân tộc trên toàn thế giới

Kính gởi:

- Mọi người đang sống trên quả địa cầu, trên khắp năm châu bốn bể.
- Tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và các tổ chức nhân quyền khác ...
- Các quốc gia dân chủ tiên tiến trên toàn thế giới và các quốc gia còn độc tài cộng sản phát xít.
- Toàn dân Việt Nam, các chư vị quý Niên Trưởng, các thanh niên Việt Nam Hải Ngoại sống rãi rác khắp nơi.
- Toàn thể đồng bào, thanh niên Việt Nam, học sinh, sinh viên, các viên chức, công nhân, nông dân trên toàn cõi nước Việt.

Kính thưa Quý Vị,

Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, bốn nghìn năm dân tộc ta từ thời Bách Việt, Âu Cơ đến các đời Đinh - Lý - Trần - Lê, sau đó là các đời nhà Nguyễn và VNCH ... Dân tộc ta đã không ngừng phát triển, trường tồn và hưng thịnh về mọi mặt. Kinh tế được phát triển, văn hóa được chú trọng và được toàn thế giới biết đến như: văn hóa trống đồng, lúa nước, văn hóa làng xã ... đặc sắc. Về quân sự, mặt dù là một nước nhỏ, nhưng Cha Ông chúng ta đã chứng minh cho toàn thế giới biết đến thể nào là lòng tự cường dân tộc, một tinh thần dân tộc mà các quốc gia Tây Âu đều nể trọng. Dân tộc ta đã đánh tan nhiều đợt tấn công, thôn tính của một nước lớn, đông dân gấp chúng ta hàng mười mấy lần, đó là Trung Cộng. Chúng ta đã đập tan mọi âm mưu bành trưởng, xâm lấn và tìm cách đồng hóa dân tộc ta. Suốt theo dòng thời gian, từ thời dựng nước đến nay cho chúng ta thấy điều đó:
- Thời Tây Hán, năm Kỷ Hợi (39): Trưng Nữ Vương dấy binh đánh Tàu. Lời kêu gọi hừng hực, dồn dập... làm dẫy lên tinh thần dân tộc, đem đến tự hào cho muôn đời sau. Để rồi ngày nay chúng ta vẫn còn cảm nhận âm hưởng đó khi nghe Tiếng Trống Mê Linh, mà trước giờ xuất binh Hai Bà đã hét vang lời Thề:

Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng


Sau đó là toàn quân dân Việt Nam với Trận Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo đã đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam. Làm cho giặc phải khiếp đảm thừa nhận:


Ngô Quyền lại là người kiệt hiệtSau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê.

Nhà sử học Ngô Thì Sĩ đánh giá: “Trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này vẫn còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu” (Việt sử tiêu án).
* Dân tộc ta đã từng có những vị tướng tài ba với nhiều trận đánh làm cho giặc kinh hồn tảng đớm:
- Chiến thắng Tốt Động, Chúc Động: Tháng 8 năm 1426, Lê Lợi chia quân cho các tướng làm 3 cánh bắc tiến. Phạm Văn Xảo, Đỗ Bí, Trịnh Khả, Lê Triện ra phía Tây bắc, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị ra phía Đông bắc; Đinh Lễ, Nguyễn Xí ra đánh Đông Quan.
- Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang: Các tướng thừa dịp xông lên đánh địch, giết hơn 1 vạn quân, chém được Lương Minh, Lý Khánh tự vẫn. Tướng Minh còn lại Hoàng Phúc, Thôi Tụ cố kéo về thành Xương Giang thế thủ nhưng đến nơi mới biết thành đã bị quân Lam Sơn hạ, phải đóng quân ngoài đồng không. Lê Lợi sai Trần Nguyên Hãn chặn đường vận lương, sai Phạm Vấn, Nguyễn Xí tiếp ứng cho Lê Sát cùng sáp đánh, giết 5 vạn quân Minh ở Xương Giang. Hoàng Phúc và hơn 3 vạn quân bị bắt, Thôi Tụ không hàng bị giết. Mộc Thạnh nghe tin Liễu Thăng thua bèn rút chạy. Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đuổi theo chém hơn 1 vạn quân, bắt sống 1000 người ngựa.

Đến nay chúng ta vẫn còn nghe câu:


Năm ấy tháng 10 Mộc Thanh từ Vân Nam tiến sang!

Ngày 18 trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế!
Ngày 20 trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu!
Lạng Sơn Lạng Giang thây chất đầy đường
Xương Giang Bình Than máu trôi đỏ nước!

Than ôi! Sau đó dân tộc ta, đất nước ta không ngừng bị giặc ngoại xâm: Giặc Tàu, Giặc Pháp, Giặc Mác, Giặc Mao ... Giết chết hàng triệu triệu đồng bào, người người ly tán, để rồi:


Tuấn kiệt như sao mai buổi sáng.

Nhân tài như lá mùa thu

Số nhân kiệt ít ỏi đó liên tục bị hãm hại, như cụ Lý Đông A đã phải thốt lên, khi còn lưu lạc xứ người:


Đông thê thê như gió thổi u hồn,

Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy.

Nhưng lòng yêu nước, thương dân, chí khí hào hùng trong lúc nước mất nhà tan không hề mất đi trong họ, mà rực cháy một cách mãnh liệt hơn, họ đã xác tín niềm tin thà chết chứ không làm nô lệ:


Thà làm ma nước Nam không vua Bắc,

Đầu chẳng còn quyết không đường cắt tóc.
Lửa đốt mình không phụ nợ non sông,
Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.
Với một niềm tin tất thắng:
Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng,
Sắt tôi với máu đào hun lửa nóng,
Và Đại Việt muôn năm! cả toàn dân
Vượt đau nhục lên, sống còn hùng tráng.

Đó là những dẫn chứng hào hùng có thật của lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta, để chứng minh cho toàn thế giới và cho toàn dân Việt Nam biết rằng: Nước Việt ta đã có tự ngàn xưa:


Để nước đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Kính thưa toàn thể mọi người,
Kể từ lúc HCM đem lý thuyết CS vào dân tộc ta, và đã nắm lấy quyền trên dân tộc ta từ năm 1945 đến nay. Cụ thể là 65 năm ở miền Bắc và 36 năm ở miền Nam đến nay, Đất nước ta ra sao?
1. Về con người:
- Nạn đói năm Ất Dậu: Hơn 2 triệu người đã chết vì đói... Cả nhà đói, cả dòng họ đói, cả làng cả xóm cùng đói. Cái đói kinh hoàng năm Ất Dậu 1945 ấy, người trẻ hôm nay sẽ không tưởng tượng nổi. Bước vào thiên niên kỷ mới, hãy cùng mở lại những trang hồ sơ về trận đói khủng khiếp để đừng bao giờ quên nỗi đau ấy...
- Đại nạn cái cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, triệt hạ trí thức Việt Nam qua nhân văn giai phẩm: đã giết khoảng 200.000 người, đa phần là giới trí thức, người giàu ...
- Về đại nạn Mậu thân năm 1968 ở Huế đã cướp đi hơn 5 ngàn linh mục, tu sĩ, thanh niên, phụ nữ trẻ em, người già vô tội, họ bị trói bằng dây thép gai rồi bị chôn tập thể, bị đập đầu rồi ném vào rừng sâu với nhiều hố chôn tập thể, gây nên nổi ám ảnh kinh hoàng cho hậu thế...
Ngoài ra đại lộ kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa năm 1972, đại nạn toàn dân năm 1975 ... đã giết hại hàng vạn thường dân vô tội khác.
Than ôi! Lịch sử của dân tộc ta trong giai đoan nầy chỉ thấy toàn máu và máu.
Đất nước chúng ta đã mất đi hàng mấy chục vạn sinh mạng trong giai đoạn nầy. Nhưng không dừng ở đó, sự cai trị độc tài của nhà cầm quyền CSVN đã gây ra cho chúng ta nhiều thiệt hại khác như sau:

2. Về giá trị tinh thần dân tộc:

Nhà cầm quyền CSVN đã áp dụng một ý thức hệ ngoại lai, lạc hậu, phi nhân, vô luân…và bằng nhiều biện pháp, từng bước nhồi vào các thế hệ tiếp nối một ý thức vô thần, vô nhân gây nên tình trạng phá vỡ kết cấu nhỏ nhất của XH Việt Nam ta, đó là truyền thống gia đình : thảm nạn con tố cha, vợ tố chồng:

Công đức ngàn đời con tố mẹ,

Tình nghĩa trăm năm vợ tố chồng!!!

Ngày nay là quốc nạn nịnh bợ, tham nhũng, phá thai .... Đó chính là sự suy đồi đạo đức mà nguyên nhân sâu xa chính là việc áp dụng thứ học thuyết CS vô luân vô nhân trên.


3. Về đất đai:

Việc phủ nhận đất đai thuộc về tổ tiên, thuộc về cha ông ta để lại là đi ngược lại với luân lý truyền thống, trái ngược với sự phát triển chung của nhân loại, tước bỏ quyền làm chủ của người dân. Chà đạp lên tổ tông, từng bước đẩy nhân dân vào vòng nô lệ mới. Một số đông không còn nơi để an cư, dẫn đến tình trạng xuất khẩu lao động, thu lợi trên mồ hôi xương máu của những người nầy, biến họ thành những sản phẩm hàng hóa, coi họ là một loại hàng hóa đem ra trao đổi, quan hệ, buôn bán,…

Mặt khác, do đất đai là tài sản XHCN, mà cái XHCN nầy không chỉ của riêng ai, của quốc gia nào:


Bên kia thế giới là nhà.

Ngày nay thế giới cũng là Anh Em!!!
Nên năm 1958 Phạm Văn Đồng đã ký giấy dâng đất, dâng biển... Ngày nay nhà cầm quyền CSVN bán rừng, bán tài nguyên khoảng sản, bán con người...cho Tàu Cộng, bán luôn cả chính mình làm nô lệ.

4. Về kinh tế:

Dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo và điều chỉnh nền kinh tế vĩ mô của nước VN từ năm 1975 đến nay, Đảng ta đã đưa Việt Nam từ một hòn ngọc Viễn Đông -mà trước 1975 miền Nam đã trội hơn các nước trong khu vực về nhiều mặt- trở thành một đất nước tụt hậu so với Thái Lan khoảng 60 năm, bị chính người Nhật gọi là giòi bọ, bị chính các nước trong khu vực coi khinh, bị Trung Cộng khống chế hầu hết các ngành kinh tế chủ lực. Những khoản nợ khổng lồ mà con cháu Việt Nam khó bề trả nổi, nạn tham nhũng trở thành quốc nạn, nạn buôn phụ nữ-trẻ em và hàng giả, học giả, bằng giả,…trở thành quốc nhục....

5. Về giáo dục:

Đào tạo ra những con sâu dân mọt nước, những tên râu xanh suy đồi về đạo đức, những thanh niên mất nhân tính. Tạo ra sự xa rời truyền thống, bóp chết nền hiếu học của nước nhà...
Đó chính là bằng chứng của sự xa rời dân tộc của ĐCS. Nó cho thấy rằng ĐCS phải trả lại sự điều hành đất nước cho nhân dân. Phải quay về với chủ nghĩa dân tộc, toàn dân phải cùng nhau gồng sức để quyết định vận mạng đất nước, để Việt Nam không thể tụt hậu hơn nữa về mọi mặt. Đã đến lúc người dân phải nhận rõ ĐCS chính là đầu mối của mọi sai lầm trên đây.
Đó chính là:

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn.

Vùi con đỏ dưới hầm sâu tai vạ.

Kính thưa tất cả mọi người,

Thưa các em học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước thân mến,
Tôi vô cùng đau lòng khi biết một sự thật rất tủi nhục. Rằng : Chúng ta đã mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, đã mất phần đa số các đảo ở Trường Sa, ở Ba Bình ... Chúng ta đã mất những phần đất phía Đông Bắc và Tây Bắc như Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan,... Chúng ta mất phần lớn diện tích biển Đông.

Những phần đất mà toàn dân chúng ta phải lao động khổ cực để có chút đồng lương, để đóng thuế cho nhà nước XHCN nầy để nuôi quân đội CS, nhằm mục đích mong sao cho họ giữ yên bờ cõi của cha Ông chúng ta, để chúng ta yên tâm cày cấy, sản xuất lương thực thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng ... Nhưng quân đội Việt Nam đã quên mất nhiệm vụ đó, họ đã làm ngơ, lặng thinh... Với sự tiếp tay của ban văn hóa tư tưởng, văn hóa thông tin... CSVN tìm cách đánh lừa nhân dân bằng các thông tin đại chúng sai lệch, hoặc ém nhẹm, nín thinh ...để giặc phương Bắc (nó mới chính là thế lực thù địch của nhân dân Việt Nam chúng ta) mặc sức hoành hành.


Chúng ngang nhiên chiếm đoạt đất đai, hải đảo... Cướp luôn tài sản ngư dân, tài nguyên khoáng sản, rừng miền núi... với sự làm ngơ của quân đội, và thông đồng nô lệ của nhà lãnh đạo ĐCS hiện nay.


Ngoài ra, những hành vi xâm lấn đã được thể hiện rõ nét mà một người Việt dù có vô tri đến đâu đi nữa đều có thể nhận thấy. Chúng đưa người vào Tây Nguyên qua vụ Bô-Xít, rừng đầu nguồn của 18 tỉnh phía Bắc đến những hơn 300 ngàn hecta thuê 50 năm miễn phí....để lấn chiếm, đô hộ chúng ta theo kiểu mới, tạo nên tôn giáo XHCN, coi HCM là thánh, để đánh từ trên xuống, như những câu mà tôi tóm gọn sau đây:


Đánh từ trong đánh ra.

Đánh từ ngã ba đánh về

Hay: Đánh từ trong ruột tượng đánh ra

Đánh từ trên bàn thờ đánh xuống

Điều đó nói lên sự nguy hại cho sự tồn vong của dân tộc, của đất nước ta mà mỗi một con người Việt Nam đều phải có trách nhiệm. Nguy cơ đã xảy ra, chúng ta đang trên đà mất Nước ... Cho nên tôi viết bản tâm thư nầy cũng không ngoài mục đích nói rõ cho toàn thể biết rằng Trung Cộng đang và đã cưỡng chiếm Nước ta.


Chúng ta, toàn thể nhân dân Việt Nam đã đến lúc phải đứng lên để cùng nhau bảo vệ tổ quốc, bảo vệ giang sơn dân tộc. Chúng ta không thể ngồi im chờ sự quyết định của ĐCS, vì chính họ đã là nô lệ cho ngoại bang, chúng ta không chờ quân đội Việt Nam, vì quân đội đó đang chịu sự điều khiển của ĐCS... Khi người dân chúng ta cùng đứng lên, thì cũng là lúc quân đội đó may ra mới quay về chính nghĩa dân tộc.


Chúng ta phải chống Trung Cộng trên mọi phương diện, nhưng cái cốt lõi nhất vẫn là làm sao để bè lũ việt gian CS phải trao trả lại sự điều hành đất nước cho nhân dân Việt Nam. Vì chính ĐCS đã tiếp tay và là nguyên nhân chính tạo nên sự nô lệ, suy thoái đạo đức dân tộc, đạo đức con người, suy thoái kinh tế, chà đạp lên nền văn hóa của dân tộc ta nói chung. Ngoài ra chúng ta nên cùng tiến hành những mục tiêu sau:

1. Đòi tự do tín ngưỡng:
Đã đến lúc mỗi Tín Hữu, mỗi Phật tử Chư Tôn ...phải nói lên đức tin của mình một cách chân chính, đức tin là vấn đề thiêng liêng mà Đảng CS không có quyền can thiệp được ...
2. Đòi tự do thông tin:
Thông tin là bữa ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi một con người, thông tin chiếm vị trí quan trọng trong đời sống như sự giao tiếp ... Thông tin tự do thì chúng ta mới có tự do, thông tin trung thực sẽ tạo ra cái nhìn trung thực .. qua đó hình thành nên những con người trung thực.
3. Đòi quyền được cùng với nhà nước quyết định vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa, có quyền được đứng lên bảo vệ tổ quốc.
Để làm được những điều trên, việc đầu tiên là chúng ta phải liên kết, từ chỗ có liên kết chúng ta mới có đoàn kết để cùng đồng lòng trước vận mệnh nước nhà.
Đã đến lúc:
- Người của Đạo Thiên Chúa phải noi theo gương của Đức cha Ngô Quang Kiệt và các Linh mục Chân Tín, Phan Văn Lợi, Nguyễn Văn Lý,... Cùng tuyên xưng đức tin, đã đến lúc các vị chủ chăn khác hướng dẫn con chiên của họ theo con đường của Thánh Jeanne d’Arc....
Cùng nhau liên kết trong tình hiệp thông để đòi cho được sự tự do tôn giáo, bởi vì chỉ có liên kết chúng ta mới đủ sức mạnh đối lập với đảng CS đang nắm về hành pháp, tư pháp và quân đội bạo lực cách mạng. Các vị hãy cùng nhau liên kết lại với các tôn giáo khác. Vì nếu chúng ta không có sự liên kết thì chính chúng ta sẽ bị một thứ tôn giáo vô thần, tôn giáo trái ngược với đức tin làm cho tan rã, cho tiêu tán ...
- Các hội thánh tin lành trong nước đã đến lúc liên kết lại vì sự tồn vong của chính hội thánh mình.
- Các phật tử đã đến lúc noi gương các vị hòa thượng Thích Quảng Độ, Thích Thiện Minh, Thích Không Tánh, Thích Nhật Ban... Cùng nhau liên kết để giữ vững giáo hội Phật Giáo Thống Nhất, cùng nhau liên kết một cách chặt chẽ với các tôn giáo khác để giữ vững Giáo hội của mình.
- Các Đạo hữu các giáo hội Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài ..... cũng cần phải làm như trên.
- Toàn thể dân oan trên khắp mọi miền đất nước phải liên kết lại, kết hợp với các tôn giáo cùng nhau đòi cho được từng tấc đất của ông bà, của tổ tiên để lại... Vì suy cho cùng, mọi thứ chúng ta đòi hỏi đều có cội nguồn từ đất đai. Không có đất đai, mọi quyền lợi chúng ta đòi hỏi đều mất chân đứng.
- Các thanh niên, sinh viên, học sinh ... Chúng ta phải biết rằng ngay tại thời điểm nầy, phút giây nầy Dân tộc đang mời gọi chúng ta cùng chung ta bảo vệ bờ cõi, chúng ta phải đứng lên dưới nhiều hình thức, đi trên con đường mà cha ông ta đã đi, học theo cách làm của Nguyễn Trải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lý Đông A... Cùng những bậc tiền nhân khác, chúng ta hô vang khẩu hiệu:

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam


Thưa toàn thể quý vị trong các tầng lớp công nhân, công chức và toàn thể các tổ chức khác,

ĐCS không cho chúng ta quyền công dân như ý nghĩa của nó, đất nước ta chưa hề có công đoàn đúng nghĩa. Dân tộc đang bị thôn tính ngày đêm, đã đến lúc các vị hãy cất cao tiếng nói, đòi cho được các quyền chính đảng mà đáng ra quí vị phải có. Đã đến lúc cùng với các thành phần khác, lực lượng khác...quí vị hãy đứng lên bảo vệ bờ cõi.

Cùng các tổ chức nhân quyền Liên hợp quốc, các quốc gia tiên tiến về nhân quyền trên toàn thế giới. Thưa quý vị năm 1977, 1982, nhà cầm quyền CSVN đã long trọng đặt bút ký cam kết với Liên Hợp Quốc. Nhà nước nầy đã tuyên bố tôn trọng, bảo đảm nhân quyền của toàn dân Việt Nam.


Nhưng ai dám khẳng định rằng Việt Nam có nhân quyền đầy đủ đúng nghĩa. Thử hỏi tất cả các quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới rằng : Có quốc gia nào như quốc gia chúng tôi không?

- Có quốc gia nào mà người dân không có quyền gì trên thửa đất canh tác do chính Cha Ông họ để lại, hoặc do lao động vất vả mới có tiền mua được?
- Có nơi nào trên thế giới nầy mà tiếng nói của người dân bị kìm kẹp, kiếm duyệt về nội dung, về ý tưởng sáng tạo ... như quốc gia chúng tôi không?
- Có quốc gia nào trên thế giới mà các tín hữu đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa giáo, đạo Phật... tụ họp cầu nguyện mà bị bắt bớ, bị tù đày... như đất nước chúng tôi không?
- Có quốc gia nào trên thế giới tự cho mình là "không độc tà" mà chỉ có đảng viên ĐCS mới có quyền tham gia bộ máy cầm quyền không?
- Có tổ chức, đảng phái nào đại diện cho nhân dân, nô lệ nhân dân... mà coi nhân dân như cỏ rác; có chính quyền nào trên thế giới mà công an có quyền cố tình bắn thẳng vào dân như tại đất nước chúng tôi không?
- Sau cùng có quốc gia nào trên thế giới nầy cấm nhân dân, thanh niên yêu nước đứng lên để bảo vệ bờ cõi, lãnh thổ bị xâm chiếm, để rồi bị bắt bớ, bị giết hại... như đất nước chúng tôi không ?

Chúng tôi là những người nông dân, công nhân, sinh viên-học sinh, thanh niên, viên chức... của các dân tộc Việt Nam còn một chút tự trọng kính gởi tới quý vị những điều trên đây, với mong muốn có một thỉnh cầu gởi tới các vị, các quốc gia trên toàn thế giới biết rằng:

Đất nước chúng tôi đang bị xâm lấn, dân tộc chúng tôi đang bị bách hại, con người của đất nước tôi đang bị chà đạp dưới gót giày của ĐCS, của học thuyết mác-xít... Chúng tôi chỉ là những con người bé nhỏ, không màng sống ươn hèn, quyết đứng lên để gởi tới quý vị một thông điệp của sự thật, chúng tôi không hề lật đổ ai, không muốn có bạo động để dân tộc tôi có thêm một cuộc đổ máu nào nữa, như đã từng xãy ra trước đây.

Chúng tôi mong rằng tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền khác trên thế giới, các quốc gia tôn trọng, đại diện nhân quyền... Hãy vì những dân tộc trên toàn thế giới mà ra sức ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi đang ngày đêm chờ mong có được ánh sáng nhân quyền, ánh sáng của tự do mà trong Tuyên ngôn nhân quyền các vị đã đưa ra.


Chúng tôi xin gởi đến nhân dân, các dân tộc ở những quốc gia còn đang bị CNCS đè nặng sự cảm thông, sự sẻ chia trong đau thương và tủi nhục. Chúng tôi luôn luôn cùng quý vị hành động để giải phóng cho chúng tôi, cho quý vị... để chúng ta cùng nhau thoát khỏi bóng đêm của địa ngục, nơi các quyền con người bị vùi dập.


Gởi đến các quốc gia trong khối Asean. Quý vị hãy cùng dân tộc Việt Nam đứng lên ngăn chặn sự bành trướng xâm lăng của Trung Cộng Hán Tộc. Theo gương Ông Cha ta cũng như các vị lãnh tụ tinh thần của các nước quý vị tạo nên các giá trị tinh thần như: Ý thức MAPHILINDO vẫn luôn luôn là âm hưởng của một dĩ vãng vàng son ám ảnh tâm hồn người Malaya và nung nấu một ý chí kết hợp bất diệt. Vì vậy, nói đến ý thức Maphilindo là nói đến lý tưởng kết hợp Đông Nam Á, chẳng riêng hải đảo mà còn bao trùm cả lục địa, trên căn bản “tình anh em ruột thịt”. Kiểm điểm lại ý chí và nỗ lực kết khối trước kia là một cách tự rút tỉa lấy những bài học cho mọi công trình trong tương lai.


Đã đến lúc các nước Đông Nam Á phải duyệt xét lại mình và phải nhận chân rằng: có triệt tiêu được những ý hướng dựa vào đế quốc mới thực sự xây dựng được một thế đứng tự lập. Tự lập chứ không phải cô lập, vì cô lập thì dễ bị đế quốc khuynh loát. Trong cái cảnh mạnh được yếu thua, các nước nhỏ yếu có quần tụ với nhau mới mong sống còn. Quần tụ trong bình đẳng, hỗ tương, một mặt vẫn giữ được thế tự lập đơn vị, một mặt vẫn tạo được sức mạnh tập thể. Sự quần tụ thành từng khu, từng khối của các nước nhỏ yếu nhằm ngăn chặn ý đồ khuynh đảo của đế quốc còn là cách góp phần thiết thực vào việc tạo dựng một cộng đồng nhân loại sống bình đẳng, hài hòa trong tương lai.


Điều đó cho thấy con đường chống Trung Cộng Đại Hán và con đường tránh sự xâm lược của đế Quốc, các nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á chúng ta phải liên kết trên tiêu chí tinh thần Bách Việt (tham chiếu: "Trăm việt trên đường định mệnh" của Phạm Việt Châu).


Xin gởi đến toàn thể nhân dân Trung Hoa Dân Quốc. Thưa quý vị, ĐCS Trung Quốc đang chuyển dần qua chủ nghĩa phát xít, đã xa rời lợi ích của nhân dân. Vì thế sự ngổ ngược, tàn bạo không chỉ dừng lại với các quốc gia khác mà ảnh hướng và có tác động trực tiếp đến sự sống còn của quý vị. Chúng ta đều biết ĐCS đã đè chết hàng ngàn người vô tội ở Thiên An Môn, bắt bớ tù đầy vô cớ những thành viên của Pháp Luân Công, ngày nay là bách hại của các nhà đấu tranh dân chủ, các dân oan đòi công bình... rồi sẽ có ngày chính bản thân của quý vị, hoặc con cháu của quý vị sẽ bị bách hại.


Trên tinh thần đó, thiết nghĩ toàn thể nhân dân Trung Hoa, vì sự sống còn của dân tộc mình, phải đứng lên giành lại quyền lãnh đạo khỏi tay CS.


Thay lời kết:

Kính thưa các tổ chức nhân quyền quốc tế, kính thưa các quốc gia trên toàn thế giới... Thảm họa cộng sản chính là đại nạn toàn cầu, ảnh hưởng không chỉ dân tộc chúng tôi mà tới tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Vì thế xin bằng mọi cách cùng với dân tộc Việt Nam chặn đứng sự xâm lăng của Trung Cộng, của CSVN.

Kính thưa toàn thể người dân Việt Nam trong nước, các thanh niên thanh nữ, sinh viên học sinh trên toàn cõi. Hãy đứng lên cùng với cộng đồng thế giới bảo vệ Biển Đông, chống lại sự xâm lăng, đô hộ của Trung Cộng, hãy giành lấy quyền lãnh đạo về với dân tộc mình.


Kính gởi tới đồng bào người Việt tị nạn cộng sản đang ở rãi rác khắp năm Châu, hãy cùng hiệp thông, góp sức, cùng chung tay với toàn thể nhân dân đòi lại sự công bình cho dân tộc, kêu gọi sự ủng hộ, quan tâm của các tổ chức Quốc Tế về Nhân Quyền ủng hộ toàn thể nhân dân Việt Nam, đồng thời đã đến lúc lực lượng tiên tiến về kỹ nghệ, về khoa học nầy phải tham gia, gồng mình đưa dân tộc thoát khỏi vòng tụt hậu.


Gởi tới quân đội VN. Quân đội từ trước tới nay là của nhân dân Việt Nam như tên gọi Quân Đội Nhân Dân, các vị hãy quay về với chính nghĩa dân tộc, hãy cùng với nhân dân bảo vệ nước nhà.


Chúng ta, cùng với toàn dân trên toàn thế giới hát vang câu: tự-do, tự-do. Tự do là người dân được giải phóng, tự do là lãnh thổ được vẹn toàn, tự do là tôn giáo được phát triển, tự do là hòa nhập vào sự phát triển của nhân loại toàn cầu,…Để dân tộc ta mãi trường tồn, quốc gia Việt Nam mãi hưng thịnh. Cùng với nhân loại tiến lên kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình trong tình nhân ái.


Trần Văn Huy

Thành Viên Khối 8406 và Phong trào Tự do Dân chủ Việt Nam

Nguon : ChinhNghiaViet