Sunday, January 31, 2016

SỚ TÁO NỮ 2016

SỚ TÁO NỮ 2016

Xèng! xèng.. xèng!Tùng !..tùng.. tùng!.
Bẩm báo Ngọc Hoàng
Chúng thần các Táo
Ở khắp muôn nơi
Nội địa, hải ngoại
Cùng về tề tựu
Tập họp đủ đầy
Thảo sớ về chầu
Báo cáo đuôi đầu
Chuyện cũ chuyện mới
Chuyện vui chuyện buồn

Trước tiên thần chúc
Ngài được an khang
Long thể an nhàn
Cung đình đầm ấm
Năm qua thắng lợi
Năm tới rộn ràng

Tùng !..tùng.. tùng!.. xèng! xèng.. xèng!
Muôn tâu Ngọc Đế!!
Thần đây Táo nữ
Tên Nguyễn Thị Hồng
Đại diện hai chồng
Vượt biển về đây
Ất Mùi sắp hết
Tháng chạp, hăm ba
Thần từ phưong xa
Xứ lạnh trời Âu
Quỳ trước Bệ Rồng
Đập đầu Thần trình
Gập mình Thần tấu
Chuyện đời dưới thế
Suốt một năm qua
Chẳng dám ba hoa
Có gì khai hết

Xèng.. xèng.. xèng tùng!... tùng!... tùng!!
Tâu lên Ngọc Đế,
Việc dưới dương thế,
Suốt năm dê đùa,
Người người te tua,
Không còn manh giáp,
Biến động cùng khắp,
Khủng bố dã man,
Bệnh tật lây lan,
Ebola, ISIS …

Khải tấu Ngọc Đế
Bỏ qua nước người
Chỉ kể chuyện ta
Nhìn về nước nhà
Cộng sản cầm quyền
Thật là bi đát
Trong thì bể nát
Ngoài thì như tương
Dân khổ thấy thương

Thần xin tâu tiếp,
Chuyện dài nước Việt.
Buồn nhiều, vui ít,
Vì đám Sản Nô,
Tiếp tục bưng… bô
Sản anh – Trung Quốc,
Cắt biển, nhượng đất,
Còn gì quê hương!
Ai mà nói chúng
“Liền bảo dân ngu,
“Phải cho vào tù,
Cái lũ ‘phản động!’”
Côn an hàng đống,
Hà hiếp người dân,
Đời sống khó khăn,
Đuổi nhà, cướp đất,
Quần … rách cũng mất,
Hộ chiếu cũng thu,
Níu kéo đuổi xô,
Thấy mà đau nhói

Tùng !..tùng.. tùng!.. xèng! xèng.. xèng!
Thần vội chạy tìm,
Một con cá chép,
Phi thẳng lên đây,
Trình cái sự đời,
Bất công, oan trái

Thưa Ngài!Ngọc đế
Ở tận dương thế,
Nơi quê hương Thần,
Một lũ bất nhân,
Tiếp tục làm bậy,
Kinh tế nát bấy,
Tham nhũng cả bầy,
Ăn bẩn hay lây,
Mọt sâu cả nước.

Dân biểu nhiều nước
Tố cáo đảng quyền
Việt Nam lạm dụng
Nhân quyền đảng tước
Nhà cửa đảng thu
Dân đói đảng xù
Giang sơn đảng bỏ
Việt Nam chỉ có
Cái nạn lạm quyền
Bốn chục năm liền
Không có nhân quyền
Tự do dân chủ

Kinh tế nước nhà
Thì nhiều khó khăn.
Không thể ổn định.
Thị trường chứng khoán
Đi vào khũng hoảng
Tài chính, ngân hàng
Trên đường phá sản.

Muôn tâu Ngọc Đế!!
Xèng.. xèng.. xèng tùng!... tùng!... tùng!!

Năm hết Tết đến
Tấu Sớ thần trình
Tội lỗi Ba Đình
Tình hình đã tỏ
Đập đầu thần khấu
Cầu được an bình
Dân tình ấm no
Tự do Độc lập
Cầu mong Ngọc Hoàng
Nhìn xuống trần gian
Trị bọn đỉnh cao

Những tên thái thú
Đối với Tàu cộng,
Quỵ luỵ cúi đầu,
Mọp gối, cụp râu,
Khúm na khúm núm,
Quay vào trong nước,
Chúng ác với dân,
Cướp đất, lột trần,
Từ già đến trẻ,
Giáo dục – y tế,
Nhồi sọ – chết người!
Đạo đức suy đồi,
Nhân dân ta thán!

Muôn tâu Ngọc Đế!!
Đảng là quân cướp
Không sao xử được
Nên chúng ngang ngược
Sách lược trong bưng
Luật rừng cầm thú*
Của thằng Ba Dũng
Hạng nhất ác quan
Ăn càn nói dối
Vô đối nhân gian
Chúng lùa côn an
Cắn càn cắn bậy
Bắt giam đánh đập
Bầm dập dân lành.
Vang danh thế giới

Tùng !..tùng.. tùng!.. xèng! xèng.. xèng!
Còn nửa bệ hạ!
Trước tiền đại hội (đảng thứ XII)
Mấy tên chóp bu
Của đảng Việt gian
Tranh quyền tranh bá
Đấm đá tứ tung
Tới nay đả rõ
Chúng bầu thằng Lú
Làm thằng đầu xỏ
Có thêm vẹm cái
Nguyễn thị Kim Ngân
Lên ngai chủ tịch
Cuốc hội gia nô
Một bày sản cộng
Chuyên nghề thái thú

Trước khi dứt tấu
Thần xin Ngọc Hoàng
Đoài thương dân Việt
Cho thần Thiên Lôi
Giáng xuống nước thần
Đập đầu cộng chó
Phá tan lăng hồ
Nhốt các đỉnh cao
Lên rừng với vượn
Sống với tổ tiên
Để chúng ăn năn
Cho hết kiếp người
Muôn tâu bệ hạ
Chớ để gian tà
Sống thêm ngày nào
Vì nếu chúng còn
Thì dân ta chết
Mong ngài cứu xét
Lời thỉnh của thần
Thanh du (thanks you) thượng đế
Xèng.. xèng.. xèng tùng!... tùng!... tùng!!

Mời xem tiếp tại:http://kimanhl.blogspot.com/
Nguyen Thi Hong, 31/1/2016 tức 22 tháng chạp Ất Mùi

No comments: