Saturday, March 4, 2017

Về (TỔNG) biểu tình 05/03/2017

Về biểu tình 05/03/2017
 Không có văn bản thay thế tự động nào.
- Dù cho còn nhiều điều cần phải bàn về mặt cách thức tổ chức.
- Dù cho cuộc biểu tình này cũng chưa biết sẽ có kết quả ra sao.
- Dù cho chặng đường để đến một cuộc tổng lật đổ cộng sản còn phải trải qua nhiều chông gai.
- Dù cho người dân còn nhiều người vô cảm, chưa ủng hộ.
Tuy nhiên....
- Tôi ủng hộ Chủ Trương biểu tình lần này. Tôi cũng ủng hộ chủ trương biểu tình không dùng cờ cộng sản, không dùng ảnh Hồ Giáp.
- Sẽ rất tuyệt vời nếu cuộc biểu tình có ảnh Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Ngô Quyền vv...là các vị anh hùng dân tộc đã đánh tan bọn Tàu cộng xâm lược.
- Sẽ có những người anh em của tôi ở trong nước tham gia cuộc biểu tình này. Một số họ đã sẵn sàng chấp nhận dù có phải hi sinh. Tương lai của Việt Nam thuộc về họ và họ không thể ngồi yên khi nước Việt đang điêu tàn.
Nói tóm lại: Tôi đứng về phía những người sẽ biểu tình ngày 05/03/2017.
Xin cảm ơn !
Đặng Chí Hùng
03/03/2017
***

No comments: