Saturday, May 14, 2016

= HỊCH KHÁNG CHIẾN PHỤC QUỐC =

Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn rào rạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng cướp non sông Hồng Lạc


NƯỚC VIỆT NAM CHÚNG TA

Lập nước bốn ngàn năm
Sinh dân bốn chục triệu
Nền văn minh chói rạng Bắc - Trung - Nam
Bước tiến hóa dung hòa Âu - Á - Mỹ
Lấy gia đình làm nền tảng Quốc Gia
Trọng tôn giáo sống hợp hòa dân tộc

Giàu nghèo trí độn... đều có quyền tự lập tự do
Cha mẹ anh em... ràng buộc bởi luân thường đạo nghĩa
Cả ngàn năm Bắc thuộc xâm lăng
Suốt thế kỷ Tây Phương đô hộ
Nước non cũ vẫn vững bờ Đông Hải
Phong hóa xưa còn đẹp cõi Trường Sơn


NHƯNG HÔM NAY

Hoàn cầu loan thuyết ngụy giặc tà
Đất nưóc chịu tai bay vạ gió
Vì một đứa con hư lang bạt kỳ hồ
Kéo một lũ ngu si bỏ nhà quên tổ
Học đòi kinh điển Mác - Lê
Áp dụng binh thư man rợ
Lén trở về lập đảng đoạt quyền
Khéo bịp bợm mị dân tranh đấu

Phất lá cờ kháng Pháp xâm lăng
Đeo mặt nạ vì dân trừ bạo
Rắp lòng lang diệt chiến sĩ Quốc Gia
Mang dạ sói, hại chân tu tôn giáo
Đã xéo giày phân nửa giang san
Còn thôn tính hoàn toàn quốc thổ

Mở miệng khoe: "đánh đuổi ngoại nhân"
Rỉ tai dụ: "giải hòa nội bộ!"
Bắt tay tư bản hứa thầm: "tôn trọng lợi quyền"
Mượn mối thực dân nhờ cậy: lập thành chính phủ!


TRÂN TRÁO THAY

Hồng quân trở mặt đoạt thành trì
Trộm cướp ra oai "làm chánh trị!"

Sẳn đạn Tàu, súng Tiệp, bắn không trừ phụ nữ trẻ thơ
Cậy pháo Đức, tăng Nga, phá tan nát xóm làng trường sở
Tài sản nhân dân, chúng vét trơn nước mắt mồ hôi
Nhân sĩ Quốc Gia, chúng giam hết người hiền kẻ trí

Buộc học trò lớn tiếng chửi bạn, chửi thầy !
Xúi trẻ nít rình mò, tố cha, tố mẹ!
Giáo đường đổ vỡ, tu sĩ bó tay chịu kiếp tù đày
Thánh thất hoang tàn, lính cộng ngự bàn thờ, cười đùa ngạo nghễ


ĐAU XÓT THAY

Bắt ép nhân dân phải buộc bụng thắt lưng
Trả nợ quan thầy bằng ngọc vàng ngoại tệ
Vùng Chợ Lớn cao lương mỹ vị cán bộ ăn no
Xóm bến tàu bếp lạnh tro tàn, trẻ thơ khóc đói

Tiệc chén anh, chén chú, giặc đỏ phưỡn phè
Nơi cắt rún chôn nhau, dân đen bị đuổi
Giặc chiếm cứ lầu son gác tí Sài Thành
Dân eao bán vách ván, nhà cây Khánh Hội !


TÀN BẠO THAY

Trả thù hành tội, nhưng rêu rao "cải tạo tập đoàn"
Đày ải giết mòn, khéo đặt để "vùng kinh tế mới !"
Chết dập chết vùi !
Chết bờ chết bụi
Chết đuối giữa dòng sông !
Chết mòn trong hang núi !
Lấy xương người thay đà gỗ hỏa xa
Dùng xác trẻ đắp đê làm "thủy lợi"

Nào xua tới bãi mìn !
Nào lùa vào hang núi !
Buộc đội đá lúc chân đau !
Bắt đốn cây khi bụng đói

Hiểm độc thay, muôn vạn cách giết người
Tàn bạo quá, trăm ngàn trò hành tội
Hoa tang trắng phủ dài Bến Nghé, Cửu Long
Máu hận đỏ, lổ loang Bà Đen, Bảy Núi
Bà già khóc cháu, suối lệ cạn khô !
Vợ trẻ ngóng chồng, hóa thành đá núi !

Tiếng hờn vút tận trời cao
Khí oán thâm sâu đồng nội
Động hồn sông núi linh thiêng
Xui khiến trống chiêng đồng khởi


PHỤC QUỐC QUÂN NAY:

Dựng căn cứ từ lòng địch
Xây hậu cần tận đáy tim dân
Cờ Kháng chiến tung bay đỉnh núi
Gươm phục thù lấp loáng ven rừng
Giải huynh đệ nguyện thề đồng sanh tử

Đội ngủ tuy giày gai vải bố, kiên trì nung chí đa gan tim
Lương nhu dù cơm sấy nước khe, quyết liệt dấn mình đồng da sắt
Đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, vai kề vai đoàn kết dưới quân kỳ
Binh Sắc Tộc, binh Giải Phóng, cánh sát cánh dàn hàng bên chiến lũy

Tuân hành kỷ luật binh gia
Nghe lệnh chỉ huy tập thể

Vượt khó khăn vượt gian khổ, thử thách hiểm nguy
Cứu đồng ngũ, cứu nhân dân, hy sinh chẳng nệ
Thắng ngoại xâm, thắng cường địch, ấy mới vinh quang
Vì Quốc Gia, vì Đạo Pháp, đó là chính nghĩa

Trên dỉnh trầm hương ngút tỏa, phảng phất tiên liệt oai linh
Dưới bàn thờ trăm miệng một lời mường tượng Diên Hồng khí thế
Miệng tuyên thề trích máu đỏ diệt thù
Tay xâm chữ nổi màu xanh "Sát Cộng"
Điệu cồng trổi nhịp lâm ly
Trống trận khua hồi vang động

Hai hàng nến sáng ngời ý chí, thù cộng nô chẳng đội trời chung
Tám lộ quân sùng sục hờn căm, bầy quỉ đỏ hết còn đất sống
Lực lượng chia kiểm soát khắp ngoài Bắc trong Nam
Chiến khu mở, rình chờ từ trên rừng dưới ruộng

Phép hành quân hỏa tốc bát thần
Lệnh đồng khởi vang rền chiên trống

Giàn sơn pháo trên cao, khai hỏa như sấm sét diệt tà
Đội cảm tử trước lũy xung phong, tựa Thiên Thần sát tướng
Binh nội tuyến ra tay phóng hỏa khai thành
Dân hưởng ứng trừng trị bạo quyền tham nhũng:
Ruộng vườn ta đó ! Còn bông lúa còn đủ luống khoai.
Chồng con ta đâu ? Trả xác chết, trả ngay người sống !

Cửu long từ đâu mở mắt
Bến Nghé từ đây hả lòng

Đang tối đen trong đoạn đường cùng
Bỗng lại thấy ánh dương phục quốc
Dân đang rầu bỗng chốc thấy vui
Nước đã mất còn giành lại được.
Phục Quốc quân từng bỏ đất giữ lòng dân
Giặc ác cộng mới vội cười giờ đã khóc !


VẬY CHO NÊN :

Toàn dân lột lòng tin tưởng phục hưng
Chiến sĩ nhứt chí hoàn thành đại cuộc
Sẵn sàng chét để chét vinh
Không chịu sống đời sống nhục !

Phải bôi tên cầy cáo, đặt lại tên thành phố Sài-Gòn
Phải hạ ảnh vong nô, treo cao hình Chí-Tôn, Chúa, Phật.


NAY TRUYỀN HỊCH :

Quân đội ta ta sãn sàng đại pháo, gươm thiêng
Nhân dân ta chuẩn bị dao sắc, gậy nhọn !
Ở nước nhà lo việc tiếp lương
Nơi hải ngoại gởi tiền giúp thuốc
Tuổi già khích lệ đàng sau
Tuổi trẻ góp công cứu nước

Anh linh tiên liệt hướng dẫn chúng ta lập công
Phật, Cháu, Chí Tôn ban cho Việt Nam vạn phúc !

Giờ trọng đại đã điểm rồi:
"Hãy nhứt tề đứng lên
Kháng cộng Phục Quốc
Hỡi con Rồng cháu Lạc"


Lực Lượng Yễm Trợ Kháng Chiến Phục Quốc (1978)
(Sao y và phổ biến)

*****************
Duc H. Vu, Hong Phuc, Cat Phong Trinh

No comments: