Monday, January 29, 2018

60 năm, con Giáp Vàng

60 năm, con Giáp Vàng
Cánh CHIM lẻ bạn BẠT ngàn phương xa
Loanh quanh trong cõi Ta Bà
Mười Phương đâu cũng là nhà của CHIM🐦
🙏🙏🙏

Việt Dương Nhân


No comments: