Monday, January 29, 2018

'Phép Thử' Chữ Tình !

'Phép Thử' cứng rắn lì liều
Nói lời sắc bén không chìu ý Anh
Tưởng đâu tình nghĩa tan tành
Nào ngờ Anh vẫn là Anh thuở nào 💖💖
💎💎
Việt Dương Nhân


No comments: