Thursday, July 5, 2018

VănNghệSĩ và ViệtDươngNhân: Thư Cho Người Tình - 28.8.2006

VănNghệSĩ và ViệtDươngNhân: Thư Cho Người Tình - 28.8.2006: Anh, Còn hơn ba tuần lễ nữa mới vào thu, nhưng sao tiết trời se lạnh, mây xám giăng giăng mưa phùn rơi rơi như ...

No comments: