Tuesday, April 7, 2015

NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN
( thơ Ngô Minh Hằng )

Ngày Quốc Hận phải là ngày Quốc Hận
Không tự do mà cũng chẳng thuyền nhân!
Tự do gì khi chín chục triệu dân
Bị đàn áp, bị tù đày, bị giết?!

Bị đảng xem như con giun, cái kiến
Bắt Dốt, bắt Mù, bắt Điếc, bắt Câm
Khi đảng lạy Tàu, cắt đất quỳ dâng
Dân phản đối, đảng vu là phản động...

Cánh cửa nhà tù thét, to mở rộng
Và người tù không án vẫn chung thân
Đảng cấm vợ con, cha mẹ, xa gần...
Đến thăm viếng. Tự do àh??? Gian lận!!!

Ngày Quốc hận thì gọi là Quốc hận
Sao lại lập lờ ngày của thuyền nhân?
Ba Mươi Tháng Tư nếu lũ vô thần
Không cướp miền Nam, thuyền nào ra biển???

Cướp miền Nam, đảng gây thêm oan nghiệt
Thu đất, đoạt nhà, vơ vét, quan liêu
Máu thịt dân lành, gia sản tan tiêu...
Nên mới có thuyền nhân sau cuộc chiến

Cướp nước rồi, nếu đừng tù, ngưng giết
Đừng trả thù người tàn ác, bất lương
Bắt tay nhau cùng dựng lại quê hương
Thì đã chẳng có tên " NGÀY QUỐC HẬN! "

Bất nhân thế, sao hèn, không dám nhận
Là tháng Tư, loài quỷ đỏ dã man
Tàn bạo, gian hùng, bức tử miền Nam
Gieo tang tóc, xô dân vào ngục tối

Sao muốn đổi tên? Sợ mà chối tội ?
Hay gian ngoa, điên đảo bịp lừa người???
Bịp cách nào, tay vẫn máu dân tươi !
Vì tội ác vẫn còn kia, chất ngất

Ngày Quốc Hận thì gọi là Quốc Hận
Nghe rõ chưa hỡi kẻ thiếu tim người!
Món bịp bây giờ đã ế, đã ôi...
NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !

No comments: