Thursday, April 26, 2012

Video đặc biệt (12phút55): Cưỡng chế đất Văn Giang - Tường Thuật của bà con ở địa phương

!!!

No comments: