Monday, May 7, 2012

Phát hành vàng giấy để trả cho vàng thật !?

Dự Đoán Kinh Tế - Chuyện trên nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật tại Việt Nam. Thông tư số 12/2012/TT-NHNN khoản 1 điều 1 quy định: Tổ chức tín dụng không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của tổ chức tín dụng chấm dứt vào ngày 25 tháng 11 năm 2012. 


Trong khi đó, báo chí kinh tế Việt Nam mấy ngày nay đều chạy tít: “Gia hạn huy động vàng thêm 7 tháng”, “Gia hạn huy động vàng đến ngày 25/11”. Những thông tin diễn giải của báo chí Việt Nam trong nước HOÀN TOÀN SAI. 

Thông tư 12 ghi rõ là cấm huy động vàng chứ không ghi gia hạn huy động vàng. Bạn đọc phải tách hẳn vế thứ 2 của câu này ra mới thấy rõ: 

“trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả”. 

Tức là nếu ngân hàng không còn đủ vàng để chi trả cho khách, họ sẽ phát hành 1 chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để trả cho khách. Chứ thực sự là họ không được huy động thêm vàng nào hết mà sẽ huy động ngay chính số vàng khách hàng đang ký gửi tại ngân hàng. Đó chính là hành động phát hành vàng giấy để trả cho vàng thật khách gửi vào. 

Tại sao NHNN phải làm vậy? Đơn giản là hiện toàn hệ thống ngân hàng đang thiếu vàng khách ký gửi với số lượng rất lớn trong vài năm gần đây. 


Tại TPHCM – thị trường vàng lớn nhất nước – tổng dư nợ cho vay vàng hiện còn hơn 600.000 lượng chưa thể thu hồi. Trong đó, dư nợ cho vay vốn bằng vàng để đầu tư và kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao của các ngân hàng, kế đến là dư nợ cho vay vốn bằng vàng để sản xuất kinh doanh, cho vay chế tác nữ trang… 

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, bên vay chưa thể trả được những khoản nợ vay vốn bằng vàng từ những năm trước đây nên tỷ trọng nợ khó đòi đang đẩy các ngân hàng vào chỗ khó tất toán dư nợ vàng. 

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay vốn bằng vàng của từng ngân hàng tính đến hết tháng 2/2012 lần lượt: NamABank 18,21%, VietABank 11,62%, SouthernBank 5,4%, OCB 4,97%, Eximbank 4,13%, SCB 3,52%, ACB là 0,98%, DongABank 0,03%. 

Các bạn lưu ý rõ số vàng này CHƯA THỂ THU HỒI. Số vàng bán đi này đã được đầu tư, cho vay lĩnh vực bất động sản, giờ đang lỗ sặc gạch không thể thu hồi vốn và trở thành nợ xấu của ngân hàng. Vậy là họ chơi trò QUỴT vàng được hợp pháp hóa bởi Ngân hàng nhà nước, in vàng giấy ra trả cho những người mang vàng thật đến gửi. 

Phen này những ai đến ngân hàng đòi vàng ắt hẳn phải ngập đắng nuốt cay cầm tờ giấy vàng đi về và không biết vàng thật của mình đang ở đâu. 
_________________________________
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 12/2012/TT-NHNN, 27/04/2012, https://docs.google.com/file/d/0B2BS_DbGbflPNjhqUlRxMU5VYXM/edit
Vietstock, Cho vay vàng mua đất: Hàng trăm ngàn lượng khó thu hồi, 07/05/2012, http://vietstock.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/222142-cho-vay-vang-mua-dat-hang-tram-ngan-luong-kho-thu-hoi.aspx

1 Ý kiến:


Một kiểu ăn cướp mới chăng?
Trả lời

No comments: