Friday, July 27, 2012

Cưỡng chế đất – Bạo Quyền Vũng Tàu cướp đất dân tại 445 C Binh Giã

Posted on by SaoMaiNguoiYeuNuocViet – Nhân dân 445 C _ Bình giã đang phải đổ máu để bảo vệ tài sản của mình . UBND Thành Phố Vũng Tàu chưa đền bù cho dân mà thi hành lệnh cưỡng chế . Có nhà có đất ổn định trên 25 năm giấy tờ đầy đủ chưa lấy được một đồng nào từ bạo quyền . Bạo quyền TP Vũng Tàu chưa giải quyết các chính sách đền bù giải toả thoả đáng cho dân mà lại đàn áp dỡ nhà lấy đất của dân . Người con gái đã quên đi tính mạng của mình hy sinh nằm dưới bánh xe của bạo quyền để bảo vệ tài sản. …Vậy thì công bằng minh bạch dân chủ XHCN ở đâu khi bạo quyền đem người áp bức dân. Cướp đêm là giặc , cướp ngày là quan.

No comments: